Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi
ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

15 Eylül 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28055

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin eki  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

EK

Tablo 1

Motorlu araç işletenleri için 1/1/2012 tarihinden

itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

 

Teminatlar(TL)

A-Maddi*5

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç

Grup

Kodu

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil

22.500

45.000

225.000

1.125.000

225.000

1.125.000

2

Taksi

22.500

45.000

225.000

1.125.000

225.000

1.125.000

3

Minibüs (Sürücü dahil

22.500

45.000

225.000

2.250.000

225.000

2.250.000

9-15 koltuk)

4

Otobüs (Sürücü dahil

22.500

45.000

225.000

3.600.000

225.000

3.600.000

16-30 koltuk)

5

Otobüs (Sürücü dahil

22.500

45.000

225.000

6.975.000

225.000

6.975.000

31 ve üstü koltuk)

6

Kamyonet

22.500

45.000

225.000

2.250.000

225.000

2.250.000

7

Kamyon

22.500

45.000

225.000

2.250.000

225.000

2.250.000

8

İş Makinesi *1

22.500

45.000

225.000

2.250.000

225.000

2.250.000

9

Traktör

22.500

45.000

225.000

1.125.000

225.000

1.125.000

10

Römork *2

22.500

45.000

225.000

2.250.000

225.000

2.250.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

22.500

45.000

225.000

675.000

225.000

675.000

12

Tanker

22.500

45.000

225.000

2.250.000

225.000

2.250.000

13

Çekici

22.500

45.000

225.000

2.250.000

225.000

2.250.000

14

Özel Amaçlı Taşıt *3

22.500

45.000

225.000

1.125.000

225.000

1.125.000

16

Dolmuş (Sürücü dahil

22.500

45.000

225.000

1.125.000

225.000

1.125.000

5-8 koltuk)

17

Minibüs Dolmuş(Sürücü dahil 9-15 koltuk)

22.500

45.000

225.000

2.250.000

225.000

2.250.000

18

Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 16-30 koltuk)

22.500

45.000

225.000

3.600.000

225.000

3.600.000

19

Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)

22.500

45.000

225.000

6.975.000

225.000

6.975.000

20

Diğer Araçlar *4

22.500

45.000

225.000

1.125.000

225.000

1.125.000

 

——————————————

1 Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.

2 İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu

  aracın sigortasına dahildir.

3 Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt

  (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile

  bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu

  araçtır.

4 Yukarıdaki tanımlamalara girmeyen araçlar.

5 Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.

 

Tablo 2

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar için

1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

 Teşebbüs Sahipleri

Teminatlar (TL)

   A- Maddi

B-Sağlık Gideri

C- Sakatlanma ve ölüm

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1-Gözetim işlemi yapanlar

(otoparklar-garajlar)

22.500

45.000

225.000

1.125.000

225.000

1.125.000

2- Onarım ve bakım üstlenenler

(tamirhane-servis istasyonları)

22.500

45.000

225.000

1.125.000

225.000

1.125.000

3- Alım-satım ile uğraşanlar

(galeriler)

22.500

45.000

225.000

1.125.000

225.000

1.125.000

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/7/2007

26582

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/2/2008

26779

2-

19/6/2009

27263

3-

9/12/2009

27427

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar