Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi
ustok Ocak Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

20 Aralık 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26382

TEBLİĞ

Devlet Bakanlığından:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASI TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN

TARİFE VE TALİMAT

 

             MADDE 1 – 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının "A.1.1. Teminat ve Prim Tutarları" başlıklı maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Teminatlar (YTL)

Primler

(YTL)

 

 

A- Maddi 5

B- Tedavi Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç

Grup

Kodu

Araç Grubu

Araç

Başına

Kaza

Başına

Kişi

Başına

Kaza

Başına

Kişi

Başına

Kaza

Başına

01

Otomobil

6,000

12,000

60,000

300,000

60,000

300,000

135

02

Taksi

6,000

12,000

60,000

300,000

60,000

300,000

500

03

Minibüs           (Sürücü dahil 9-15 koltuk)

6,000

12,000

60,000

600,000

60,000

600,000

340

04

Otobüs          (Sürücü dahil 16-25 koltuk)

6,000

12,000

60,000

1,020,000

60,000

1,020,000

435

05

Otobüs     (Sürücü dahil 26 ve üstü koltuk)

6,000

12,000

60,000

1,560,000

60,000

1,560,000

1,000

06

Kamyonet

6,000

12,000

60,000

600,000

60,000

600,000

220

07

Kamyon

6,000

12,000

60,000

600,000

60,000

600,000

350

08

İş Makinesi 1

6,000

12,000

60,000

600,000

60,000

600,000

110

09

Traktör

6,000

12,000

60,000

300,000

60,000

300,000

16

10

Römork 2

6,000

12,000

60,000

600,000

60,000

600,000

18

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

6,000

12,000

60,000

180,000

60,000

180,000

20

12

Tanker

6,000

12,000

60,000

600,000

60,000

600,000

310

13

Çekici

6,000

12,000

60,000

600,000

60,000

600,000

350

14

Özel Amaçlı Taşıt 3

6,000

12,000

60,000

300,000

60,000

300,000

260

20

Diğer Araçlar 4

6,000

12,000

60,000

300,000

60,000

300,000

260

1 Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.

2 İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.

3 Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

4 Yukarıdaki tanımlamalara girmeyen araçlar.

5 Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.

 

             MADDE 2 – Aynı Tarife ve Talimatın "A.2.1. Teminatlar" başlıklı maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Teminatlar (YTL)

 

A- Maddi

B-Tedavi Gideri

C- Sakatlanma

ve Ölüm

 

 Teşebbüs Sahipleri

Araç

Başına

Kaza

Başına

Kişi

Başına

Kaza

Başına

Kişi

Başına

Kaza

Başına

1-Gözetim işlemi yapanlar    (otoparklar-garajlar)

6,000

12,000

60,000

300,000

60,000

300,000

2-Onarım ve bakım üstlenenler    (tamirhane-servis istasyonları)

6,000

12,000

60,000

300,000

60,000

300,000

3- Alım-satım ile uğraşanlar  (galeriler)

6,000

12,000

60,000

300,000

60,000

300,000

            

             MADDE 3 – Bu Tarife ve Talimat 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

 

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar