Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

AĞUSTOS BÜLTEN 2011

Birliğin reklam kampanyası devam ediyor

Birlik, sigorta bilincini arttırmaya yönelik reklam ve tanıtım kampanyalarına devam ediyor. 


Birlik Yönetim Kurulu, Hazine Müsteşarlığı yetkilileri ile bir araya geldi 

23 Temmuz 2011 tarihinde Birlik Yönetim Kurulu ve Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nda değişiklik yapılması önerilen maddeler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği Taslağı ve Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliği Taslağı’na ve son yıllarda yapılan düzenlemelerde güncelliğini yitirdiğinden düzeltilmesi gereken konulara ilişkin sektör görüşleri aktarıldı. Toplantıda ayrıca, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri gereği sigorta şirketlerinin SGK’ya yapacakları prim devrine ilişkin hükümlerin yer aldığı Yönetmelik Taslağı, AZMM ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde yürütülen çalışmalar hakkında gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı günün genel değerlendirilmesi yapıldıktan sonra sona erdi. 


Birlik, Lloyd’s heyeti ile görüşme gerçekleştirdi 

Birlik, Londra merkezli sigorta piyasası Lloyd’s’un 4-6 Temmuz 2011 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Lloyd’s heyeti ile bira araya gelerek Lloyd’s tarafından düzenlenen etkinliklere katıldı. 

Buna göre ilk olarak Birlik, Lloyd’s tarafından 4 Temmuz 2011 tarihinde Swissotel’de düzenlenen seminere katıldı. Birlik tarafından üye şirketlere duyurulan seminerde Lloyd’s Yönetim Kurulu Başkanı Lord Levene tarafından yapılan açış konuşmasının ardından Türk sigorta temsilcierine Lloyd’s piyasası hakkında kapsamlı bilgi verildi. 

5 Temmuz 2011 tarihinde ise Birlik Lloyd’s’un evsahipliğinde İngiliz Başkonsolosluğu’ndaki resepsiyon davetine katıldı. Davette sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile sektör temsilcileri bir araya geldi. 

6 Temmuz 2011 tarihinde de Birlik-Lloyd’s toplantısı Swissotel’de gerçekleştirildi. Broker ve acentelerden oluşan Lloyd’s heyeti ile Lloyd’s’un üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıda Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kalkavan tarafından Birlik, Türk sigorta sektörü ve sektördeki yasal uygulamalar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. 

Toplantı kapsamında ayrıca Birliğin Yangın, Sorumluluk, Mühendislik ve Nakliyat Sigortası Komiteleri temsilcileri tarafından ilgili branşlardaki durum hakkında kısa sunumlar gerçekleştirildi. 

Toplantı Lloyd’s heyeti ile Birlik temsilcileri ve Birlik komite üyeleri arasında yapılan fikir alışverişi ile sona erdi.
2011 Mayıs Ayı İstatistikleri belli oldu

Üye Şirketlerimizden derlenen verilere göre, 2011 yılı Mayıs ayı sonu itibari ile toplam prim üretimi %23,46 artış ile 7.377.633.401 TL olarak gerçekleşti. 


Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Ülkemizde İşletilmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk için Yaptırılacak Sigortaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı 

Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Ülkemizde İşletilmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk için Yaptırılacak Sigortaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 13 Temmuz 2011 Tarih ve 27993 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 


Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ ile Yayımlanan Tarife ve Talimat İle Genel Şartlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 19 Temmuz 2011 tarihli ve 27999 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. 

Yanlış Sigorta Uygulamaları Yönetmeliğinin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge yayımlandı 

Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (2011/15) Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlandı. 


Test IBNR'ı Hesaplamasında Rücu, Sovtaj ve Benzeri Gelirlerin Düşülmesine İlişkin Esaslar Hakkında Genelge (2011/13) yayımlandı 

Test IBNR'ı Hesaplamasında Rücu, Sovtaj ve Benzeri Gelirlerin Düşülmesine İlişkin Esaslar Hakkında Genelge (2011/13) Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlandı. 


Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartları, Teknik Şartları, Tarife ve Talimatlarında Değişiklik yayımlandı 

Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 14.06.2011 tarihli 31837 ve 15.06.2011 tarihli ve 32061 sayılı yazıları ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesinde akdedilecek tarım sigortaları sözleşmelerinde uygulanacak Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları, Teknik Şartları, Tarife Talimatlarının 5/5/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe konulması, Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları, Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları, Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları ile Devlet Destekli Su Ürünleri Genel Şartlarının bazı maddelerinin 05.05.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştiği bildirildi. 

Birlik, Mali Hizmetler Çalışma Grubu toplantısına katıldı

Birlik, 28 Temmuz 2011 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından “Mali Hizmetler Sektörel Uyum Stratejisi” ne ilişkin düzenlenen Mali Hizmetler Çalışma Grubu toplantısına katıldı. Birlik ve Mali Hizmetler Çalışma Grubuna dâhil finansal sektördeki ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda Birliği Teknik Birim Müdürü Atilla Oksay ile Uluslararası İlişkiler Uzmanı Müge Soysal temsil etti. 

Toplantıda “Mali Hizmetler” faslındaki bankacılık, menkul kıymetler, sigorta vs. gibi alanlarda sektörel eksikliklerin belirlenmesi ve sektörel bir uyum stratejinin oluşturulması amacıyla kurulan çalışma grubunun katılımcıları tarafından önerilen mevzuat eksiklikleri ve proje önerileri çerçevesinde AB Bakanlığı yetkilileri tarafından oluşturulan taslak uyum stratejisi üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.
Stres testi Avrupalı sigortacıların dayanıklılığını teyit etti

Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu (CEA) Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Otoritesi (EIOPA) tarafından sigortacılara uygulanan ikinci stres testi ile, Avrupa sigorta piyasasının stres senaryolarına karşı dayanaklı olduğunun ispatlandığını belirtti. CEA, stres testi sonucuna göre Avrupalı sigortacıların 425 Milyar Euro değerinde ek sermayeye sahip olduğunu ifade ederek bu rakamın en kötü enflasyon senaryosunda bile oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti. 

CEA Genel Sekreteri Michaela Koller ise stres testinin Solvency II’nin geleceğine ilişkin geçici modellere (sayısal etki çalışması QIS 5) dayandırıldığının unutulmaması gerektiği uyarısında bulunarak söz konusu modellerin de halen bazı eksiklikleri olduğuna dikkat çekti. 

Michaela Koller, geçici modellere dayanan stres testinde yalnızca 13 şirketin asgari sermaye yeterliliğini karşılayamadığını belirterek CEA’nın Solvency II rejimi konusunda EIOPA ve Avrupa Komisyonu’na teknik geribildirimde bulunmaya devam ettiğini sözlerine ekledi. 

(Kaynak: Insurance Journal, 5 Temmuz 2011) 

Japonya, nükleer tesislerine stres testi uygulayacak 

Japonya, geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen tsunaminin ardından Fukushima nükleer santralinde meydana gelen nükleer krizin ertesinde ülkedeki tüm nükleer tesislere stress testi uygulayacağını duyurdu. Yetkililer, halihazırda ülkedeki 54 nükleer tesiste yeni güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek uygulanacak stress testlerinin halkın endişelerini gidermeye yönelik olacağına dikkat çekti. 

Buna göre ülkedeki nükleer tesislere uygulanacak stress testleri, temel olarak doğal ve insan kaynaklı felaketlerin etkilerini incelemeyi amaçlıyor.Stres testleri, Avrupa Birliği tarafından tavsiye edilen kontrol noktaları ile yerel düzenleyiciler ve halkın fikirleri doğrultusunda oluşturulacak. 

Mart ayında meydana gelen nükleer felaketin ardından ülkedeki nükleer reaktörlerin üçte ikisi yapılan güvenlik kontrolleri ve rutin bakıma rağmen protestolar nedeniyle halen kapalı tutuluyor.Kapalı reaktörler ülkedeki elektriğin % 30’unu üretiyor.Yetkililer reaktörlerin kapalı tutulmasının ülkenin daha fazla enerji kıtlığı yaşamasına neden olacağını belirtiyor. 

(Kaynak: Insurance Journal, 7 Temmuz 2011) 

İngiliz sigorta şirketleri sigorta sahtekârlığı ile mücadele edecek polis birimi için finansman sağlayacak 

İngiliz sigorta şirketleri, sigorta sahtekârlıkları ile mücadele etmek üzere yeni bir polis birimi kurulması için 9 Milyon Pound değerinde teşvik sağlanması konusunda mutabakat sağladı. Şirketler, artan sahte tazminat talepleri karşısında bu yönteme başvurdu. Buna göre kurulacak yeni ekiple birlikte sektörü yılda 2 Milyar Pound zarara uğratan sigorta sahtekârlığının azaltılması hedefleniyor. 

İngiliz Sigorta Şirketleri Birliği (ABI) 2009 yılı verileri doğrultusunda, tazminat taleplerinin % 5’inin sahte olduğunu belirtiyor. ABI, sigorta sahtekârlıklarının özellikle ekonomik kriz dönemlerinde artış gösterdiğine dikkat çekiyor. 

Ocak 2012 itibariyle faaliyet gösterecek yeni polis birimi Londra polisinin ekonomik suçlar bölümünün bir parçası olacak. Sahtekârlıkla mücadele biriminin ABI üyeleri için önümüzdeki üç yıl boyunca yıllık maliyeti ise 2,9 Milyon Pound olacak. 

(Kaynak: Business Insurance, 12 Temmuz 2011) 

FERMA, kurumsal yönetişim kurallarının tatbiki konusunda uyardı 

Avrupalı Risk Yönetimi Birlikleri Federasyonu (FERMA) Avrupa Birliği Komisyonu’nu kurumsal yönetişimin uygulanması konusunda yeni kurallar getirilmesi yerine mevcut kuralların uygulanmasını teşvik etmesi yönünde uyardı. Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa’da kurumsal yönetişimin uygulanmasına ilişkin hazırlanan Yeşil Kitap’a cevaben FERMA, kurumsal yönetişim kurallarının şirketin büyüklüğü ve risk profilinin göz önünde bulundurularak bütün şirketlere orantılı olarak uygulanmasına ilişkin görüş bildirdi. 

FERMA ayrıca mevcut kuralların AB genelinde eşit ve sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini de belirtti. FERMA şirketlerin risk iştahı konusunda daha fazla bilgi verip vermemesi konusunda ise fazla bilginin şirketlerin rekabet pozisyonlarını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. 

Yeşil Kitaba ilişkin elde edilen yanıtların Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirilmesi bekleniyor. 

(Kaynak: Business Insurance, 27 Temmuz 2011) 

AB liderleri Yunanistan’ı kurtarma zirvesinde bir araya geldi 

AB liderleri geçtiğimiz günlerde iflasın eşiğine gelen Yunanistan’ı kurtarmak ve Euro’nun geleceğini görüşmek üzere olağanüstü bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede vadesi gelen tahvillerin 7 yıldan 15 yıla kadar ertelenmesi, hazine bonolarının ikinci el piyasasında işlem görmesi, Avrupa Finansal İstikrar Fonu kredilerindeki faizlerin yüzde 3,5 ile sınırlandırılması ve ülkede kalkınma ve istihdamın sağlanması için Yunanistan’da “Marshall Planı” nın uygulanması yönünde önemli kararlar alındı. 

Söz konusu kararlar ile ekonomik anlamda zor günler geçiren İspanya,Portekiz ve İtalya’nın da rahatlatılması öngörülüyor. Toplantı uzun süredir devam eden Yunanistan krizinin çözümlenmesi açısından büyük dikkat çekti. 

(Kaynak: İKV E-bülten 18–24 Temmuz 2011)

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar