Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

291 Nolu Kloz

1/11/95

INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS 

EXCESS LIABILITIES1

[Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır] 

1.1. Bu sigorta yalnız aşağıdakileri kapsar : 

1.1.1. Tekne ve makine sigortası kapsamında ödenebilir fakat geminin orada bildirilen sigorta değeri [yasa veya uygulama ya da tekne ve makine sigortası şartlarının talep edebileceği her hangi tazminatın paylaştırılması işleminden doğan her hangi azaltılmış değer] ile müşterek avarya, kurtarma ve kurtarma masraflarının paylaştırılması amacıyla kabul edilen değer arasındaki fark nedeniyle tam olarak ödenemeyen Müşterek Avarya, Kurtarma ve Kurtarma Masraflarından bu sigortanın sorumluluğu, buradaki sigorta bedelinin sözü edilen farka oranında veya eğer fark buradaki sigorta bedelini aşarsa aşkın sorumluluk sigortalarının toplam bedeline oranındadır. 

1.1.2. Tekne ve makine sigortasına göre ödenebilir fakat geminin orada bildirilen sigorta değeri ile tekne ve makine sigortasına göre ödenebilir miktarı belirlemek için kabul edilen değer arasındaki fark nedeniyle tam olarak ödenemeyen Dava ve Say Masraflarından bu sigortanın sorumluluğu, buradaki sigorta bedelinin sözü edilen farka oranında veya eğer fark buradaki sigorta bedelini aşarsa aşkın sorumluluk sigortalarının toplam bedeline oranındadır. 

1.1.3. Tekne ve makine sigortasındaki Institute 3/4 ths Collision Liability Clause ve Sister Ship Clause2  a göre ödenebilir, fakat bu 3/4 sorumluluğun geminin oradaki sigorta değerinin 3 /4 ü aşması nedeniyle tam olarak ödenmeyen, [dörtte üç] Çatışma Sorumluluğundan bu sigortaya kapsamında ödenebilir miktar, bu doğan farkın buradaki sigorta bedelinin aşkın sorumluluk sigortalarının toplam bedeline oranında olur. 

1.2. Sigortacıların bir birinden bağımsız 1.1.1, 1.1.2 ve 1.1.3 kapsamındaki sorumlulukları, her hangi bir tazminat talebi bakımından, buradaki sigorta bedelini aşamaz. 

2. İADE 

Eğer bu sigorta anlaşma yolu ile iptal edilirse başlamamış her ay için net aylık prim iade edilir. Aşağıdaki Kloz’lar buyurucudur [amir hükümdür] ve bu sigortada kendileri ile uyuşmayan herhangi hükmü geçersiz kılar.

3. SAVAŞ İSTİSNASI

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz : 

3.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan sivil kargaşa ya da savaşan bir güç tarafından veya bu güce karşı yapılan herhangi düşmanca hareket. 

3.2. Zorla tutma [zabt],el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma [baratarya ve korsanlık hariç] ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs. 

3.3. Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahları.

4. GREV İSTİSNASI 

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz :

4.1. Grevciler, lokavt edilmiş işçiler veya iş karışıklıkları, kargaşalık ya da halk hareketlerine katılan kişiler. 

4.2. Herhangi terörist veya politik güdü ile hareket eden herhangi kişi.

5. KÖTÜ NİYETLİ HAREKETLER İSTİSNASI 

Bu sigorta hiçbir halde, 

5.1. bir patlayıcının patlamasından, 

5.2. herhangi savaş silahından, doğan ve kötü niyet ya da politik bir güdü ile hareket eden herhangi kişinin neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz. 

6. RADYOAKTİF [IŞINETKİN] BULAŞMA İSTİSNASI KLOZU 

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu ya da onların payına düşen veya onlardan doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masrafları kapsamaz :

6.1. Her hangi nükleer yakıt veya nükleer atık ya da nükleer yakıtın tutuşmasından iyonlaşma, radyasyon [ışıma] , radyoaktif [ışınetkin] kirlenme.

6.2. Herhangi nükleer tesis, reaktör veya bunların diğer nükleer donanım ya da parçalarının kirletmesi, radyoaktif [ışınetkin], zehirli, patlayıcı veya diğer tehlikeli özellikleri. 

6.3. Atomik veya nükleer bölünme ve/veya birleşme veya diğer benzer tepkime [reaksiyon] ya da radyoaktif [ışınetkin] güç veya maddenin kullanıldığı herhangi savaş silahını. 

CL.291 numaralı Kloz’un çevirisidir 

1Enstirü Tekne Klozları – Süreli, Aşkın Sorumluluklar 
2Enstitü 3/4 Çatışma Sorumluluğu ve Kardeş Gemi Klozları

ustok Ocak Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar