Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi
ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

9 Aralık 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27427

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA

TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin eki  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“EK

 

Tablo 1

Motorlu araç işletenleri için 1/3/2010 tarihinden

itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

 

Teminatlar(YTL)

A-Maddi*5

B-Tedavi Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil

17.500

35.000

175.000

875.000

175.000

875.000

2

Taksi

17.500

35.000

175.000

875.000

175.000

875.000

3

Minibüs (Sürücü dahil
9-15 koltuk)

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

4

Otobüs (Sürücü dahil
16-30 koltuk)

17.500

35.000

175.000

2.800.000

175.000

2.800.000

5

Otobüs (Sürücü dahil
31 ve üstü koltuk)

17.500

35.000

175.000

5.425.000

175.000

5.425.000

6

Kamyonet

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

7

Kamyon

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

8

İş Makinesi *1

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

9

Traktör

17.500

35.000

175.000

875.000

175.000

875.000

10

Römork *2

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

17.500

35.000

175.000

525.000

175.000

525.000

12

Tanker

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

13

Çekici

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

14

Özel Amaçlı Taşıt *3

17.500

35.000

175.000

875.000

175.000

875.000

16

Dolmuş (Sürücü dahil
5-8 koltuk)

17.500

35.000

175.000

875.000

175.000

875.000

17

Minibüs Dolmuş (Sürücü dahil 9-15 koltuk)

17.500

35.000

175.000

1.750.000

175.000

1.750.000

18

Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 16-30 koltuk)

17.500

35.000

175.000

2.800.000

175.000

2.800.000

19

Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)

17.500

35.000

175.000

5.425.000

175.000

5.425.000

20

Diğer Araçlar *4

17.500

35.000

175.000

875.000

175.000

875.000

 

 

 

1 Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.

2 İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.

3 Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.
4 Yukarıdaki tanımlamalara girmeyen araçlar.

5 Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.

 

Tablo 2

Motorlu araç işletenleri için 1/1/2011 tarihinden

itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

 

Teminatlar(YTL)

A-Maddi*5

B-Tedavi Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil

20.000

40.000

200.000

1.000.000

200.000

1.000.000

2

Taksi

20.000

40.000

200.000

1.000.000

200.000

1.000.000

3

Minibüs (Sürücü dahil
9-15 koltuk)

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

4

Otobüs (Sürücü dahil
16-30 koltuk)

20.000

40.000

200.000

3.200.000

200.000

3.200.000

5

Otobüs (Sürücü dahil
31 ve üstü koltuk)

20.000

40.000

200.000

6.200.000

200.000

6.200.000

6

Kamyonet

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

7

Kamyon

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

8

İş Makinesi *1

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

9

Traktör

20.000

40.000

200.000

1.000.000

200.000

1.000.000

10

Römork *2

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

20.000

40.000

200.000

600.000

200.000

600.000

12

Tanker

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

13

Çekici

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

14

Özel Amaçlı Taşıt *3

20.000

40.000

200.000

1.000.000

200.000

1.000.000

16

Dolmuş (Sürücü dahil
5-8 koltuk)

20.000

40.000

200.000

1.000.000

200.000

1.000.000

17

Minibüs Dolmuş(Sürücü dahil 9-15 koltuk)

20.000

40.000

200.000

2.000.000

200.000

2.000.000

18

Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 16-30 koltuk)

20.000

40.000

200.000

3.200.000

200.000

3.200.000

19

Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)

20.000

40.000

200.000

6.200.000

200.000

6.200.000

20

Diğer Araçlar *4

20.000

40.000

200.000

1.000.000

200.000

1.000.000

 

1 Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.

2 İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.

3 Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.
4 Yukarıdaki tanımlamalara girmeyen araçlar.

5 Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.

 

Tablo 3

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar için

1/3/2010 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

 Teşebbüs Sahipleri

Teminatlar (TL)

   A- Maddi

B-Tedavi Gideri

C- Sakatlanma ve ölüm

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1-Gözetim işlemi yapanlar    (otoparklar-garajlar)

17.500

35.000

175.000

875.000

175.000

875.000

2- Onarım ve bakım üstlenenler    (tamirhane-servis istasyonları)

17.500

35.000

175.000

875.000

175.000

875.000

3- Alım-satım ile uğraşanlar     (galeriler)

17.500

35.000

175.000

875.000

175.000

875.000

 

Tablo 4

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar için

1/1/2011 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

 Teşebbüs Sahipleri

Teminatlar (YTL)

   A- Maddi

B-Tedavi Gideri

C- Sakatlanma ve ölüm

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1-Gözetim işlemi yapanlar    (otoparklar-garajlar)

20.000

40.000

200.000

1.000.000

200.000

1.000.000

2- Onarım ve bakım üstlenenler    (tamirhane-servis istasyonları)

20.000

40.000

200.000

1.000.000

200.000

1.000.000

3- Alım-satım ile uğraşanlar     (galeriler)

20.000

40.000

200.000

1.000.000

200.000

1.000.000

 

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             “Trafik sigortası poliçelerinin üzerine Sigorta Bilgi Merkezi'nin her bir poliçe için oluşturduğu Sigorta Bilgi Merkezi Numarası ve Bilgi İşlem Referans Numarasının asgari 12 punto olarak bastırılması zorunludur.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 5 – Bu Yönetmelik eki tablolarda 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklik ile eklenen ve tanımlanan yeni araç türleri üzerinden poliçesi yenilenecek sigortalıların mevcut indirim hakları korunur.”

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

14/7/2007

26582

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1-

6/2/2008

26779

2-

19/6/2009

27263

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar