Türkiye Sigorta Birliği

Manset > Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulamalarında Değişiklik
17.07.2013

Beğen / Favorilere Ekle

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE 

UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.06.2013 tarih ve 28682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklik kapsamında;

• Şirketlere tespit ettikleri temel primleri ve tarifeleri ilgili ayın birinden son gününe kadar değiştirmeme yükümlülüğü getirilmiştir. Yükümlülük getiren düzenlemenin yürürlük tarihi 01.01.2014 olarak hükme bağlanmış, daha sonra eklenen geçici madde ile tarifeleri değiştirme süresinin 01.01.2014 tarihine kadar 6 ay yerine 1 ay uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

• Sigortalıların daha kolay bilgilenmelerini teminen şirketlerin trafik sigortasına ilişkin olarak resmiinternet sitelerinde geçerli sigorta tarifeleri kapsamında prim sorgulama ekranı tahsis etmelerine ilişkin düzenleme yanında, sigorta şirketlerinin poliçe üretim ve düzenleme süreçlerinde, motorlu araç işletenleri için sigorta primi teklifi verme seçeneğine yer vermeleri zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu düzenlemeler 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

• İndirim ve artırım basamakları muhafaza edilmiş olup uygulanacak indirim ve artırım oranlarının
belirlenmesi şirketlere bırakılmıştır. Söz konusu değişiklik dahil kısıtlamaları kaldıran diğer maddelerde yapılan değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 01.01.2014'dür. 

Söz konusu Yönetmeliğe Tarife Yönetmeliği linkinden ulaşılabilmektedir.

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar