27.6.2019

Birlik Koordinatörlerimizden Sayın Sevgi Unan, idRc 2019 da konuşmacı olarak yer aldı.

International Disaster and Resilience Congress (idRc 2019)  26 Haziran 2019 tarihinde Eskişehir ‘de gerçekleşti.  Afet Risk Azaltma Uluslararası Ofisi (UNISDR) Hyogo Eylem Planı sonuç raporunda tanımlanan “Dirençlilik” tanımı altında yapılmış olan çalışmaların değerlendirilmesi ve dünya ile paylaşılması amacıyla oluşturulmuş akademik bir etkinlik ve uluslararası hakemli bir dergi olan Resilience Dergisi’nin ve editör grubunun organizasyonuyla düzenlenen kongrede , Birlik Koordinatörlerimizden Sayın Sevgi Unan  “Doğal Afetler, Dirençlilik ve İstanbul” konulu oturuma konuşmacı olarak yer aldı.  Konuşma metni için tıklayınız.
www.tsb.org.tr Logo