21.8.2019

Ruhsatsız Sigortacılık Faaliyetinde Bulunan Kurumlara İlişkin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ‘nün Basın Duyurusu

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden Kefalet Sigortası konulu alınan Basın Duyurusudur. Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Kanun) uyarınca ülkemizde sigortacılık faaliyetinde bulunulabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığından (Bakanlık) ruhsat almak veya brokerlik ruhsatı almak veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki levhaya kayıtlı acente olmak gerekir. Ayrıca, anılan Kanun uyarınca, Türkiye’de yerleşik kişiler, Türkiye’deki sigortalanabilir menfaatlerini, Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketlerine ve Türkiye’ de yaptırmak zorundadır.  Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan yazıda; Royalist Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., EFG Royal Insurance ve Royal Sigorta isimli şirketler tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin kurum ve kuruluşlara sunulmak istendiğinin anlaşıldığı, bahsi geçen Royalist Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., EFG Royal Insurance ve Royal Sigorta isimli şirketlerin Bakanlıktan ruhsat almış bir şirket veya broker ya da levhaya kayıtlı acente olarak faaliyette bulunmadıkları, 5684 sayılı Kanun’un anılan 5inci maddesi kapsamında kefalet branşında ruhsatı bulunan, dolayısıyla Kefalet Sigortası sözleşmesi düzenlemeye yetkili olan sigorta şirketlerinin güncel listesine  https://www.hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri linkinden ulaşılmasının mümkün olduğu bildirilmektedir.  Kamuoyuna duyurulur.
www.tsb.org.tr Logo