26.9.2019

T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri ev sahipliğinde Sigorta Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk toplantısına katıldık.

T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı ev sahipliğinde 24.9.2019 tarihinde Ankara’da gerçekleşen “sigorta hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların dava açılmadan önce arabuluculuk süreci içerisinde çözümlenmesinin sağlanması, sigorta uyuşmazlıklarında arabuluculuğun geliştirilmesi ve anlaşma oranlarının arttırılması” konulu toplantıya Birliğimiz ve Birliğimiz üyesi şirketlerin temsilcileri tarafından katılım sağlanmıştır.  Toplantıda Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Hakan Öztatar ve sigorta uyuşmazlıklarının arabuluculuk müessesi ile çözülmesine ilişkin çalışmalarını sürdüren Komisyon mensupları tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verilerek, Sektörümüz temsilcileri tarafından uygulamaya ilişkin önemli hususlar paylaşılmıştır.  Sayın Öztatar,  sigorta sektörünün arabuluculuğa verdiği önemin takdire şayan olduğunu, bu özverinin neticesinde sistemin daha iyi işletilebilmesini teminen gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etmiştir.
www.tsb.org.tr Logo