3.1.2020 0

2013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

03.01.2020 tarihli ve 30997 sayılı Resmi Gazete’de "Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı Tarafından Tertiplenecek Uluslararası Organizasyonlar ve Toplantılardan Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenenlerin Yürütülmesine Yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2013)" yayımlanmıştır. Karar için tıklayınız.
www.tsb.org.tr Logo