19.2.2020

''Türkiye BESleniyor" Bakış Programı Haber Türk Konukları EGM YK Üyesi ve Bereket Emeklilik Genel Müdürü Mahmut Güngör ve Pîrî Reis Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Oral Erdoğan

''Türkiye BESleniyor" Bakış Programı Haber Türk Konukları EGM YK Üyesi ve Bereket Emeklilik Genel Müdürü Mahmut Güngör ve Pîrî Reis Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Oral Erdoğan
www.tsb.org.tr Logo