26.2.2020

2020 Yılı Aktüerlik Sınavları İlanı

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 2020 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI İLANI  15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe giren Aktüerler Yönetmeliği, birinci, ikinci ve üçüncü seviye sınavlarının bir takvim yılında en az bir kez açılmasına hükmetmektedir. Bu kapsamda, aktüerlik birinci ve ikinci seviye sınavları, Ankara ve İstanbul’da, üçüncü ve dördüncü seviye sınavları ise sadece İstanbul’da aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Birinci Sınav Dönemi İkinci Sınav Dönemi Birinci Seviye Sınavları Finansal Matematik 06/06/2020 10/10/2020 İstatistik ve Olasılık 07/06/2020 11/10/2020 Matematik 27/06/2020 24/10/2020 Temel Sigortacılık ve Ekonomi 28/06/2020 25/10/2020 İkinci Seviye Sınavları Muhasebe ve Finansal Raporlama     06/06/2020 10/10/2020 Sigorta Matematiği(Hayat ve Hayatdışı) 07/06/2020 11/10/2020 Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme 27/06/2020 24/10/2020 Finans Teorisi ve Uygulamaları 28/06/2020 25/10/2020 Üçüncü Seviye Sınavları Hayat Sigortaları 05/09/2020 05/12/2020 Finans Yatırım ve Risk Yönetimi 06/09/2020 06/12/2020 Emeklilik Sistemleri 12/09/2020 12/12/2020 Sağlık Sigortaları             13/09/2020 13/12/2020 Hayat-Dışı Sigortalar 19/09/2020 19/12/2020 Dördüncü Seviye Sınavı Türk Sigortacılık Uygulamaları ve Yasal Çerçeve 19/12/2020 Birinci, İkinci ve Üçüncü Seviye Sınavlarına, yurt içinde veya dışında bir yüksek öğretim kurumuna lisans derecesi almak üzere devam edenler veya bu yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak lisans derecesi almış olanlar başvurabilecektir. Sınav sonuçlarının geçerli olabilmesi için yurtdışında öğrenim görenlerden, Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi talep edilecektir. Dördüncü Seviye Sınavlarına, Uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usullerle aktüer unvanını alanlar başvurabilecektir. Kamuoyuna duyurulur.
www.tsb.org.tr Logo