13.5.2020

Devlet Destekli Arıcılık ve Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Tarife ve Talimatlarında değişiklik yapılması hk.

Devlet Destekli Arıcılık (Arı Kovan) Sigortası ile Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası sözleşmelerinde uygulanan Tarife ve Talimatların 12.05.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirildiği Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü yazısı ile bildirilmiştir. Yazı için tıklayınız
www.tsb.org.tr Logo