22.9.2020

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Tarife Talimatı hk.

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası sözleşmelerinde uygulanan Tarife ve Talimatla ilgili değişiklik T.C. Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından duyurulmuştur. Duyuru için tıklayınız
www.tsb.org.tr Logo