Sigorta/BES Tutum ve Davranış Araştırma Çalışması başlatıldı

Türkiye’de mevcut sigorta/BES algısını olumluya çevirecek ve uzun vadede sigorta/BES ürünlerinin benimsenmesi ve sahipliğine olumlu katkı sağlayacak tüketici davranışlarını yönlendirecek iletişim rotalarının, içeriklerinin belirlenmesi amacıyla IPSOS araştırma şirketince gerçekleştirilecek Türkiye genelini kapsayan Censydiam segmentasyon modeli uygulanacak kalitatif ve kantitatif araştırma çalışması başlatıldı.

Birlik, MASAK çalıştayına evsahipliği yaptı

Birlik, 5 Kasım 2014 tarihinde İstanbul’da, T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) düzenlediği çalıştaya ev sahipliği yaptı. Sigorta şirketlerinin temsilcilerinin katılım gösterdiği çalıştayda, MASAK yetkilileri tarafından şüpheli işlem bildirimi ve yükümlülük denetimleri ile ilgili yapılan sunumların yanı sıra katılımcılara yeni MASAK online arayüzü ve e-tebligat sistemi tanıtıldı. Çalıştayda Birlik, Genel Sekreter Yardımcısı Kerem Özdağ ve Av. Merve Nur Ertürk Aktaş tarafından temsil edildi.

Nippon Life şirketi, Birliği ziyaret etti

10 Kasım 2014 tarihinde Japonya merkezli Nippon Life şirketi yetkilileri Birliğe çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Toplantıda Birlik, Genel Sekreter Yardımcısı Kerem Özdağ ile Uluslararası İlişkiler Uzmanı Müge Soysal tarafından temsil edildi.

Toplantıda hayat ve emeklilik sektörleri hakkında Nippon Life yetkilileri tarafından yöneltilen sorular yanıtlandırıldı.

Birliğimiz tarafından Danıştay nezdinde açılan davalara ilişkin yürütmeyi durdurma kararları alındı

1.26.08.2011 Tarih ve 28038 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4/1, 8/2 ve Geçici 1.Maddesinin İptali ve Yürütmenin Durdurulması Talebi İle Birliğimiz Tarafından Açılan Davaya İlişkin Olarak Yönetmelik 4/1. Maddesinin Yürütmesinin Durdurulmasına Karar verildi. 

Karar için tıklayınız...
 

2.02.05.2012 Tarih ve 28280 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2.Maddesini İptali ve Yürütmenin Durdurulması Talebi ile Birliğimiz Tarafından Açılan Davaya İlişkin Olarak Yönetmeliğin 2.Maddesinin Yürütmesinin Durdurulmasına Karar Verildi .  

Karar için tıklayınız...

2014 yılı Eylül sonu Trafik istatistikleri revize edildi

Bir üye şirketimizden gelen güncelleme neticesinde 2014 yılı Eylül sonu Trafik, Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza ve Zorunlu Taşımacılık Mali Sorumluluk sigortasına ilişkin istatistikler revize edildi.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız....

2014 Yılı Aktüerlik Sınavları İkinci Seviye Sınav Sonuçları ilan edildi

İkinci Seviye Sonuç İlanı için tıklayınız…

Aktüerlik 2014 Yılı Sınavı Sonucu belli oldu

2014 Yılı Stajyer Aktüer Adayları için tıklayınız..

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarına İlişkin Sektör Duyurusu yayımlandı

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/26) yayımlandı

Sektör Duyurusu için tıklayınız…

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2014/14) yayımlandı

Genelge için tıklayınız...

25/2014 sayılı Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (27/2014) yayımlandı

Bireysel Kredilerle Bağlantılı Olarak Akdedilen Meblağ Sigortalarında Sigortalının Vefatı Üzerine Yapılan Ödemelerin Veraset ve İntikal Vergisine Karşısındaki Durumuna İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (27/2014)yayımlandı.

Sektör Duyurusu için tıklayınız..

 

BM raporu iklim değişikliği hasarlarına karşı uyarıyor

Birleşmiş Milletler Hükümetlerararası İklim Değişikliği Paneli tarafından iklim değişikliğinin etkileri üzerine hazırlanan çalışma geçtiğimiz günlerde BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından Kopenhag’da sunuldu. Küresel iklim politikasının oluşturulmasında kılavuz vazifesi görmesi beklenen 40 sayfalık analiz 2013 Eylül ayından beri 800 bilim adamı tarafından oluşturulan çalışmaların sentezini oluşturuyor.

Çalışmaya göre ülkeler iklim değişikliğini kontrol altında tutabilecek ancak geri dönülmez hasarların önlenmesi için ülkelerin sera etkisi yaratan gazların salınımını 2100 yılı itibariyle 0’a indirmeleri gerekiyor. BM raporu, iklim değişikliğinin giderek sıcak hava dalgasını arttırdığına ve deniz seviyelerini yükselttiğine dikkat çekiyor.

(Kaynak:  Insurance Journal, 3 Kasım 2014)

 

Avrupalı sigorta şirketleri üçüncü çeyrekte karlarını arttırdı

Avrupa’daki sigorta şirketleri, bu yılın üçüncü çeyreğinde kazanımlarında önemli artışlar elde etti. Bu artış, doğal afet hasarlarına yapılan ödemelerdeki azalma, artan prim gelirleri ve maliyet kesintilerinden kaynaklanıyor.
Ukrayna üzerinde düşürülen Malezya uçağının hasarlarına rağmen mal ve kaza sigortacıları bu ödemelerden fazla etkilenmezken hayat sigortacılarının satışlarının sağlıklı bir şekilde arttığı bildiriliyor.

Geçtiğimiz iki yılda sigortacılar tarafından doğal afet hasarları için ödenen tazminat miktarı 30 Milyar Dolar iken bu miktar geçtiğimiz yıl 3 Milyar Dolar olarak kaydedildi.
Söz konusu gelişmelerle İngiltere, Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda ve İspanya gibi ülkelerdeki sigortacılar üçüncü çeyrekteki kazanımlarında büyük artış kaydetti.

(Kaynak:Insurance Journal, 6 Kasım 2014)

Ebola salgını Afrika’daki ticari hayatı engelliyor

Afrika ülkesi Ghana’nın en büyük sigorta şirketi SIC Insurance Co, Sierra Leone and Liberya’da şube açmaya yönelik planını bu ülkelerdeki ebola salgını nedeniyle erteledi.
Şirketin bu iki ülkede motorlu taşıt, kaza, nakliyat, yangın ve diğer başka ürünler sunması hedefleniyordu.

Söz konusu iki komşu ülkenin batı Afika’da ebola salgınından en fazla etkilenen ülke olması sebebiyle Ghanalı şirketin yönetim kurulu yakın zamanda şube açma ve faaliyet kararlarını durdurma kararı aldı.

Geçtiğimiz Aralık ayından beri bölgede  yaklaşık 5,000 kişi ebola salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

(Kaynak: Insurance Journal, 10 Kasım 2014)

Yol güvenliğine yönelik sektörler arası bir girişim hayata geçirildi

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren 10 şirket dünya genelinde yol güvenliğinin arttırılması ve trafik kazaları sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların azaltılmasına yönelik  “Güvenli Yollar için Birlik” girişimini geliştirdi.

Ericsson, Facebook, IBM, iHeartMedia, PepsiCo gibi kurucu kuruluşların yer aldığı girişimin başlıca  amacı yol güvenliğinde en iyi uygulama örneklerinin belirlenmesi için sektörler arası bir işbirliği yaratmak olarak açıklandı.

Güvenli Yollar için Birlik” adlı girişim, güvenli yol, araç ve sistemler, güvenli sürücüler ile düşünce liderliği gibi  üç temel alanda faaliyet gösterecek.

Söz konusu girişimin üyeleri özel ve kamu sektöründen farklı paydaşlarla işbirliği yapmayı hedefliyor. Bu kapsamda girişimin üyeleri 200 ülkede 3 milyondan fazla kişiyi istihdam edecek.

(Kaynak: Insurance Journal, 14 Kasım 2014)

Koreli sigorta şirketleri sermaye artırımına gidecek

Güney Kore denetleme otoritesi sigorta şirketlerinin yaşlanan nüfus için sermaye arttırımına gitmeleri konusunda uyarıda bulundu. Zira Birleşmiş Milletler’in geçtiğimiz yıl yayımladığı rapora göre bu yüzyıl sonunda ülkenin ortalama ömür süresi 95,5 ile rekor kıracak.

Mali Denetleme Kurumu gelecek yıldan itibaren sigorta şirketlerinin riskleri karşılayacak düzeyde sermaye tutmalarını zorunlu tutacak. Kore düzenleme otoritesi Japonya’dan daha fazla yaşlanan Kore nüfusunu dikkate alarak uzun ömürlülük riskine yönelik tedbirleri uygulamayı planlıyor. Bu kapsamda güçlendirilen kurallarla birlikte şirketlerin sermaye oranlarının ciddi şekilde azalma göstermesi bekleniyor.

Hükümet ise  poliçe sahiplerini korumak ve Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği’nin temel ilkelerini gözetmek üzere sigorta şirketlerinin mali durumlarının güçlendirilmesi üzerinde çalışıyor.

(Kaynak: Insurance Journal, 31 Ekim 2014)

 
E-BÜLTEN SAYI:
118
ARALIK - 2014
 
Tüm Hakları Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine Aittir. © 2013 TSRSB