Birlik ve CFA Society of Istanbul işbirliğiyle “Finansın Geleceği: Emeklilik Tasarrufları” konulu panel gerçekleştirildi.
Birlik ve CFA Society of Istanbul işbirliğiyle 28 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Sabancı Center’da “Future of Finance: Emeklilik Tasarrufları” konulu bir panel gerçekleştirildi. Finansın geleceğini konuşmak ve emeklilik tasarrufları konusunda yatırımcıların davranışsal eğilimlerini daha iyi anlamak amacıyla düzenlenen panele, yurtdışında finans danışmanlarına davranışsal finans konusunda danışmanlık yapan Santa Clara Üniversitesi Finans Profesörü Meir Statman ve CFA Enstitüsü Asya-Pasifik Bölgesi Genel Müdürü Dr. Ashvin Vibhakar katıldı.

Panelin açılış konuşması CFA Istanbul Başkanı Ertunç Tümen tarafından gerçekleştirildi. Panelde ilk konuşmacı olarak yer alan Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Meral Eredenk, Türkiye’de bireysel emeklilik sisteminin gösterdiği gelişimi ve tasarruf açığı konularını ele aldı.

Panele yurtdışından konuşmacı olarak katılan CFA Enstitüsü Asya-Pasifik Bölgesi Genel Müdürü Dr. Ashvin Vibhakar ise “Finansın Geleceği ve Emeklilik Tasarrufları” konusundaki deneyimlerini aktardı.

Finans danışmanlarına, yatırım davranışları konusunda danışmanlık yapan Santa Clara Üniversitesi Finans Profesörü Meir Statman ise panelde “Yatırımcılar gerçekte ne ister: Zorunlu emeklilik hakkında davranışsal finans dersleri” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Tunus sigorta sektörü temsilcileri, Birliği ziyaret etti    
24 Ocak 2014 tarihinde Tunus sigorta sektöründen bir heyet Birliğe çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Tunus sigorta Birliği, Sigorta Denetleme Kurulu ve bazı sigorta şirket temsilcilerinin katıldığı toplantıda Birlik, Genel Sekreter Yardımcısı Atilla Oksay ile Uluslararası İlişkiler Uzmanı Müge Soysal tarafından temsil edildi.

Toplantıda Birlik tarafından Birlik, Birliğin gerçekleştirdiği çalışmalar, Türk sigorta sektörü ve motorlu taşıt sigortalarına ilişkin bir sunumun gerçekleştirilmesinin ardından Tunus heyeti tarafından yöneltilen sorular yanıtlandırıldı.
Kefalet Sigortası Genel Şartları yayımlandı
1.2.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek Kefalet Sigortası Genel Şartları Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlandı.

Genel Şartlar için tıklayınız…
2013 yılı Kasım sonu istatistikleri belli oldu
Üye Şirketlerimizden derlenen verilere göre, 2013 yılı Kasım ayı sonu itibari ile toplam prim üretimi %23,36 artış ile 21.522.771.400 TL olarak gerçekleşti.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız....
2004 York Anvers Kuralları Tebliği yayımlandı
2004 York Anvers Kuralları Tebliği 13.01.2014 ve 28881 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ için tıklayınız...
Motorlu Araçlara İlişkin Zorunlu Sigortalarda Tazminat Ödemelerine Esas Olan Maluliyet Oranları Hakkında Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2013/20) yayımlandı
Motorlu Araçlara İlişkin Zorunlu Sigortalarda Tazminat Ödemelerine Esas Olan Maluliyet Oranları Hakkında Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2013/20) yayımlandı.

Sektör duyurusu için tıklayınız...
Türkiye Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı
Türkiye Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik için tıklayınız...
Birlik, 2011-2013 Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi Paydaş Toplantısına katıldı
Birlik, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 2011-2013 Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi kapsamında Bologna Uzmanları, YÖK temsilcileri ve ilgili paydaş kurumların katılımıyla 13 Ocak 2014 tarihinde Dedeman Otel’de gerçekleştirilen Paydaş Toplantısına katıldı.

Toplantının ilk oturumunda Bologna Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Durman tarafından Bologna süreci kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalar ve diğer ülkelerle kıyaslamalı duruma ilişkin olarak bir sunum gerçekleştirildi.

Toplantının ikinci oturumunda ise Ulusal Ajans Erasmus Koordinatörü İlyas Ülgür tarafından Erasmus Programı Hareketlilik Faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantı sonunda Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilmesinin ardından paydaş (üniversite, meslek odaları vs.) temsilcileri tarafından özellikle mesleki yeterlilik kriterlerinin hangi kurumlar tarafından tayin edilmesi gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunularak bu konuda Avrupa’daki örnekler paylaşıldı.
Birlik, Insurance Europe Sorumluluk Komitesi toplantısına katıldı
Birlik, üyesi olduğu Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu Insurance Europe’ un 28 Ocak 2014 tarihinde Brüksel’de düzenlenen sorumluluk komitesi toplantısına katıldı. Birliğin Koordinatör Alper Tan tarafından temsil edildiği toplantıda, tıbbi cihazlar için ürün sorumluluk sigortası, havayolu firmalarının iflas sorumluluğu, paket tur sigortası, bina kusur ve tamamlama sigortası konuları ele alındı.
Avrupa’yı daha fazla kuraklık bekliyor
Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi ile Almanya’daki Kassel Üniversitesi tarafından hazırlanan çalışmaya göre, Avrupa 21. yüzyılda daha fazla kuraklıkla karşı karşıya kalacak.Çalışma, İspanya, Portekiz ile güney Fransa ve İtalya’daki nehirlerin akışlarının % 40 oranında azalacağını ortaya koyuyor.

Ortak Araştırma Merkezi, geçtiğimiz 30 yıl içerisinde Avrupa’da meydana gelen kuraklığın100 Milyon Euro’dan fazla maliyete neden olduğunu belirtiyor. Merkez, iklim değişikliği nedeniyle Avrupa’da aşırı kuraklık sıklığının artmasından dolayı endişe duyulduğunu ifade ediyor.

Çalışmada 2100 yılı itibariyle ortalama sıcaklığın 3.4 derece artması bekleniyor.İklim değişikliği nedeniyle birçok nehir yatağının aşırı su baskınlarına maruz kalacağı da ifade ediliyor.Çalışmaya göre 21. yüzyılda aşırı kuraklıktan en fazla etkilenen bölge güney Avrupa olacak.

(Kaynak: Insurance Journal, 15 Ocak 2014)
Doğal afet kaynaklı sigortasız kayıp miktarı yükselişe geçti
Swiss Re, doğal afetler nedeniyle oluşan maliyet ve sigortasız kayıp miktarının giderek arttığını belirtiyor. Dünyanın ikinci büyük reasürans şirketi Swiss Re, meydana gelen doğal afetlerin eskiye kıyasla şehirleşme ve bağlantısızlık nedeniyle daha ciddi sonuçlara neden olduğuna da dikkat çekiyor.

Swiss Re’nin tahminlerine göre, geçtiğimiz yıl doğal afetler nedeniyle ortaya çıkan kayıp miktarı 130 Milyar Dolara ulaştı.Ancak bu kayıp miktarı içerisinde sadece 44 Milyar Dolarlık miktar sigorta kapsamında bulunuyor. Swiss Re, 1980-2012 yılları arasında doğal afetlerin boyutunun ekonomiden daha fazla büyüme oranı kaydettiğine de dikkat çekiyor.

(Kaynak: Insurance Journal, 15 Ocak 2014)
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) küresel ekonomiyi tehdit eden riskleri mercek altına aldı
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından hazırlanan “Küresel Riskler Raporu 2014” dünya ekonomisini olumsuz etkilemesi muhtemel görülen riskleri inceliyor. Küresel Riskler Raporuna göre önümüzdeki on yıllık dönemde küresel ekonomik sistemi olumsuz şekilde etkileyecek riskler arasında zengin ve fakir ülkeler arasındaki gelir farklılıkları ile mali krizler yer alıyor.

Sanayi, hükümet ve akademi çevrelerinden 700 uzmanın görüşlerinin yer aldığı çalışmada gelecek on yıllık dönemde 31 riskin küresel ekonomiye etkileri değerlendiriliyor. Söz konusu riskler ekonomik, çevresel, teknolojik ve toplumsal riskler gibi başlıklar altında sınıflandırılıyor.

Son raporda geçen raporda olduğu gibi gelir farklılığı küresel düzeyde en fazla endişe teşkil eden risk olarak öne çıkıyor. Gelir farklılığını, aşırı hava olayları, işsizlik, iklim değişikliği ve siber saldırılar gibi riskler takip ediyor.

Uzmanlar, mali krizlerin de ekonomi ve ülkeler üzerinde büyük etki yaratma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekiyor.

(Kaynak: Commercialriskeurope.com, 16 Ocak 2014)
AB, İran petrolü üzerindeki yasakları kaldırıyor
Avrupa Birliği, İran’a yönelik yaptırımları yumuşatmaya hazırlanıyor. 20 Ocak tarihinde yürürülüğe giren anlaşma ile Avrupa Birliği, İran petrolünün sigortalanması yasağını kaldıracak. 24 Kasım tarihinde sağlanan anlaşma doğrultusunda AB, İran petrolünün sigortalanması ve nakliyesi ile ülkenin petrokimya, altın ve diğer değerli metal ticaretini etkileyen yasağı 6 ay süreyle askıya alacak.

Anlaşma, Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) ile Birleşmiş Milletler Nükleer Gözlemcisinin İran’ın nükleer programını sınırladığını teyit etmesi halinde yürürülüğe girecek.

Petrol piyasaları ise süreci dikkatle takip ediyor zira petrol tankerlerine Avrupa’daki P&I Kulüpleri tarafından teminat sağlanıyor. Anlaşma ayrıca üçüncü ülkelerin İran petrolü alımını mevcut seviyelerde tutrmasına olanak sağlarken daha fazla İran petrolü satışını öngörmüyor.

(Kaynak: Insurance Journal, 13 Ocak 2014)
Birleşik Krallık finans sektöründe suiistimal vakaları arttı
Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırmaya göre, 2012 yılında İngiliz finans sektöründe 473 Milyon Sterlin olarak bildirilen suiistimal değeri geçtiğimiz yıl 532 Milyon Sterlin’e yükseldi. Araştırmaya göre sektörler genelinde suiistimal suçları arasında para aklama suçunun maliyeti 2013 yılında % 309 artarak 288 Milyon Sterlin’e ulaştı.

Finansal hizmet sunan şirketlerdeki suiistimal sayısındaki artışla birlikte sektördeki suiistimal vakası ise 2013 yılında 132’ye yükseldi. Uzmanlar, Birleşik Krallık’taki finans sektöründe artış gösteren suiistimal vakalarının nedeni olarak artan düzenleme ve uyum sürecini gösteriyor.

(Kaynak: Commercialriskeurope.com, 23 Ocak 2014)
 
E-BÜLTEN SAYI:
108
ŞUBAT - 2014
 
Tüm Hakları Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine Aittir. © 2013 TSRSB