Birlik 6 aylık verilerini basınla paylaştı

Birlik yönetimi; 30 Eylül 2015 tarihinde Feriye Lokantası’nda düzenlenen basın toplantısında, sektörün 2015 yılı ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı. Başkan Ramazan Ülger, Başkan Yardımcıları Uğur Gülen, Cemal Onaran, Yönetim Kurulu Üyeleri Taylan Türkölmez, Fikrettin Aksu, Hayat Dışı, Hayat ve Emeklilik Yönetim Komiteleri ile Genel Sekreter M. Akif Eroğlu’nun katıldığı toplantıda ayrıca son dönemde sigorta sektöründe yaşanan gelişmeler ve gelecek dönem beklentileri aktarıldı.

2. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi gerçekleştirildi

2. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, 17-18 Eylül 2015 tarihlerinde T.C. Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve  Birliğimiz işbirliğinde oluşturulan Sigorta Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisi Komisyonu sponsorluğunda ve Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü ev sahipliğinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Mehmet Akif Ersoy Salonu’nda gerçekleşti. İki gün süren kongrede “Sigortalılık Oranlarının Arttırılmasında Sigorta Aracılarının Rolü” ve “Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Çözüm Önerileri” başlıklı 2 panelin yanı sıra çok sayıda oturum ve sunum gerçekleştirildi.

Birlik, Takaful eğitimine ev sahipliği yaptı

İslami bankacılık ve finans alanında eğitim, araştırma ve ürün geliştirme konularında faaliyet gösteren Dubai merkezli Alhuda Centre of Islamic Banking & Economics kuruluşu tarafından 10 Eylül 2015 tarihinde Birlik merkezinde şirket temsilcilerine yönelik takaful sunumu gerçekleştirildi. Sunum kapsamında takaful sigortasının gelişimi, modelleri, dünya genelindeki durumu hakkında bilgi verildi.

2015 Yılı Haziran Sonu Teknik Sonuçları revize edildi

Bir Üye Şirketimizin güncellemeleri çerçevesinde 2015 yılı Haziran sonu teknik sonuçları revize edildi.
Tablolara ulaşmak için tıklayınız....

Yıllık Gelir Sigortalarında Bilgi İşlem Altyapılarının Hazır Hale Getirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2015/35) yayımlandı

Sektör Duyurusu için tıklayınız...

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları yayımlandı

Sektör duyurusu için tıklayınız.

Mesafeli Satış Konulu 2014/22 Sayılı Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/33) yayımlandı
Sektör Duyurusu için  tıklayınız...

Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge (2015/34) yayımlandı.

Genelge için tıklayınız...
 

Kara Araçları Kasko Sigortası B.3.-3.3.1.1 Maddesi Çerçevesinde Referans Rayiç Değerlere İlişkin Sektör Duyurusu (2015/32) yayımlandı

Sektör duyurusu için tıklayınız.
 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken İndirim ve Artırım Uygulamasında Referans Alınacak Poliçelere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/36) yayımlandı

Genelge için tıklayınız.

Birlik, IUMI 2015 yılı toplantısına katıldı

Birlik, 13-16 Eylül 2015 tarihleri arasında Uluslararası Nakliyat Sigortacıları Birliği’nin (IUMI) Berlin’de düzenlenen 2015 yılı toplantısına katıldı. Toplantıda Birlik, Genel Sekreter Yardımcısı Atilla Oksay ile Nakliyat Komitesi Başkanı Bülent Akyüz tarafından temsil edildi. Üç gün süren toplantıda nakliyat sigortalarındaki gelişmeler ve sorunlar ele alındı.


Birlik, IMIA 2015 yılı toplantısına katıldı

Birlik, 26–30 Eylül 2015 tarihleri arasında Uluslararası Mühendislik Sigortacıları Birliği’nin (IMIA) Meksika’nın Merida şehrinde gerçekleştirilen 2015 yılı toplantısına katıldı. Birçok ülkeden üst düzey uzmanın katıldığı toplantıda Birlik, Genel Sekreter Yardımıcısı Kerem Özdağ ile Mühendislik Sigortaları Komitesi Üyesi Volkan Babür tarafından temsil edildi. Toplantı kapsamında çalışma grupları tarafından mühendislik sigortalarına ilişkin gündemdeki konular değerlendirilerek mevcut sorunların çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.


Birlik, B20 Türkiye konferansına katıldı

Birlik, 3-4 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen B20 Türkiye konferansına katıldı. Türkiye’nin G20 Başkanlığı kapsamında yürütülen 6 görev gücü grubunun G20 ‘ye sundukları önerilerin paylaşıldığı konferans kapsamında istihdam, büyüme, teknoloji, yolsuzlukla mücadele gibi konularda oturumlar düzenlendi. Uluslararası örgütler, şirketler, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından birçok temsilcinin konuşmacı olarak yer aldığı oturumlarda görev güçlerinin G20 sürecindeki hedef ve çalışmaları katılımcılarla paylaşıldı.


 

Avrupalı sigortacılar, yükselen piyasalara ihtiyatlı yaklaşıyor

A.M. Best tarafından hazırlanan yeni rapor, geçtiğimiz yıllarda Avrupalı sigortacıların yurtdışı faaliyetlerini genişlettiğini ancak bazı operasyonların başarılı olmaması ile daha temkinli bir yaklaşım sergilemeye başladıklarına dikkat çekiyor.


Rapora göre bazı yükselen piyasalar düşük penetrasyon oranları nedeniyle Avrupalı sigortacılar için çekici geliyor. Ancak büyüme fırsatları nedeniyle yükselen piyasalara yönelen Avrupalı sigortacılar için sonuç bekledikleri gibi olmayabiliyor.


Piyasa rekabeti, ortak girişimlerdeki kısıtlı kontrol, bölgedeki siyasi ve ekonomik riskler Avrupalı sigortacılar için ortak zorlukları teşkil ediyor.


A.M. Best raporu düşük penetrasyon oranına sahip ülkelerin büyüme potansiyeli sunduğunu ancak sigortaya yönelik talep olmamasının sigortacılar için engel oluşturduğuna dikkat çekiyor.


(Kaynak: Insurance Journal, 30 Eylül 2015)
 

AB, sigortacıların altyapı yatırımları için Solvency II kurallarını hafifletecek

Avrupa Birliği, sigortacıların uzun dönemli altyapı projelerine yatırımlarını sağlamak üzere düşük sermaye yeterlilikleri konusunda hazırlık yapıyor. Bu kapsamda Avrupa Birliği,  Solvency II kurallarının tadil edilmesini öngörüyor.


AB Komisyonu, mevcut fonların en fazla ihtiyaç duyulan yerlere aktarılmasının ve uzun dönemli yatırım projelerinin finansmanındaki engellerin kaldırılmasının önem teşkil ettiğini belirtiyor. Zira kurumsal yatırımcılar olarak sigortacıların uzun dönemli yatırımların desteklenmesinde önemli rol oynadığı ifade ediliyor.


Sermaye Piyasası Birliği’nin tesisine ilişkin önerisi kapsamında AB Komisyonu, sigorta şirketleri ve emeklilik fonlarının 12 Trilyon Euro değerinde varlığa sahip olduğuna ve bu varlıkların yatırımı finanse etmeye yardımcı olabileceğine dikkat çekiyor. 


Uzun dönemli yatırımlardaki engellerin kaldırılması konusunda şirketler tarafından bazı ilerlemeler kaydedildiği ancak bazı şirketlerin ise sermaye yeterliliklerinin düzenlenmesi konusunda özel muamele yapılması konusunda çağrıda bulundukları belirtiliyor.


(Kaynak: Insurance Journal, 21 Eylül 2015)
 

KPMG sigorta sektörünün inovasyona bakışını mercek altına aldı

Pazar araştıma şirketi KPMG tarafından hazırlanan “Fırsatlar dünyası: sigorta inovasyonu” başlıklı çalışma  sigorta sektöründeki inovasyon ihtiyacını mercek altına alıyor. Rapor dünya genelinde 280 sigorta yöneticisi ile birebir gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde inovasyon ihtiyacının sigorta sektörü üzerinde önemli  bir baskı unsuru yarattığını ortaya koyuyor.


Ankete katılanların çoğunluğu inovasyonu önemli bir fırsat olarak gördüğünü belirterek kurumlarının gelecekteki başarısının inovasyonla yakından ilişkili olduğunu ifade ediyor.


Rapora göre hızlı inovasyon sigortacılar için önemli zorluklar yaratıyor. Bu kapsamda katılımcıların çoğunluğu kendi kurumları içerisinde inovasyonu yerleştirmekte güçlük çektiklerini belirtirken % 79’u günün  gereksinimlerini karşılamak üzere  inovasyondan faydalalandıklarını; % 74’ü ise inovasyonu yönetmek üzere temel kabiliyetlerden yoksun olduklarını ifade ediyor.


Ankete katılanların üçte ikisi inovasyon modellerinden ilham almak üzere otomotiv, sağlık ve teknoloji gibi  farklı sektörleri incelediklerini de belirtiyor.


(Kaynak: Insurance Journal, 17 Eylül 2015)
 

Sigortacılar, siber risklerin iyi analiz edilmesi gerektiğini vurguluyor

Avrupa Risk anketine katılan kuzey Avrupalı risk yöneticileri tehlikenin doğasının gerekli ölçüde anlaşılmaması sebebiyle siber risk sigorta teminatlarının yeterli koruma sağlamadığını belirtiyor. Anket katılımcıları, siber riske karşın detaylı risk değerlendirmesi yapılmasının önem taşıdığını ifade ediyor.


Katılımcılar, siber riskin tanımlanmasının internet dünyasının çabuk değiştiği gerekçesiyle zor olduğuna da dikkat çekiyor. Bazı risk yöneticileri ise siber riskin yönetimine karşın sigortayı en iyi çözüm olarak görmüyor.


(Kaynak: Commercialriskeurope.com, 24 Eylül 2015)
 

 
E-BÜLTEN SAYI:
128
EKİM - 2015
 
Tüm Hakları Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine Aittir. © 2013 TSRSB