Birlik, Nakliyat Sigortaları Konferansına ev sahipliği yaptı

Birlik, 29 Mayıs 2015 tarihinde Uluslararası Nakliyat Sigortaları Birliği’nin (IUMI) katılımı ile Milli Reasürans T.A.Ş konferans salonunda gerçekleştirilen Nakliyat Sigortaları Konferansına ev sahipliği yaptı.  Uluslararası Nakliyat Sigortaları Birliği’nin 2015 yılı Yönetim Komitesi toplantısının İstanbul’da yapılması vesilesiyle IUMI Yönetim Komitesi üyeleri, Birlik Nakliyat Sigortası Araştırma ve İnceleme Komitesi üyeleri ve nakliyat sigortası sunan şirket temsilcileri ile bir araya geldi.

Yarım günlük konferans kapsamında IUMI Başkanı Dieter Berg ve IUMI Genel Sekreteri Lars Lange tarafından IUMI’nin yapısı, faaliyetleri ve uluslararası nakliyat sigortaları piyasası hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Konferansta Türk nakliyat sigortası piyasasını tanıtmak üzere Nakliyat Sigortası Araştırma ve İnceleme Komitesi Başkan Yardımcısı Yeşim Denizli tarafından bir sunumun gerçekleştirilmesinin ardından Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker de Türk P&I şirketinin faaliyetleri hakkında bilgi sundu.

Konferansın ikinci bölümünde ise IUMI üyeleri ve Birlik üyesi şirket temsilcilerinin katılımı ile nakliyat sigortası alanında faaliyet gösteren personelin eğitiminin önemine ilişkin bir tartışma paneli gerçekleştirildi.

Sunum 1 için tıklayınız…
Sunum 2 için tıklayınız…
Sunum 3 için tıklayınız…
Sunum 4 için tıklayınız…

 

2015 Yılı Nisan Sonu İstatistikleri belli oldu

Üye Şirketlerimizden derlenen verilere göre 2015 yılı Nisan sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %14,3 artış ile 10.418.971.672 TL olarak gerçekleşti.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

2015 Yılı Mart Sonu Teknik Sonuçları revize edildi

Üç Üye Şirketimizin güncellemeleri çerçevesinde 2015 yılı Mart sonu teknik sonuçları revize edildi.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız...

2015 Yılı Mart Sonu Teknik Sonuçları belli oldu

2015 yılı Mart sonu konsolide bilanço ve gelir tabloları Birlik internet sitesi ile Birlik Portalı'na yüklendi.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız...

2015 Yılı Mart Sonu Trafik İstatistikleri belli oldu

2015 yılı Mart sonu Trafik, Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza ve Zorunlu Taşımacılık Mali Sorumluluk sigortasına ilişkin istatistikler yayınlandı.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız...

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı

Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız...

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Genelge (2015/12) yayımlandı

Genelge için tıklayınız...

Motorlu Araç Sigortalarında Logosuz Orijinal Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge (2015/16) yayımlandı

Genelge için tıklayınız…

13.01.2015 tarihli ve 2015/2 sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/13) yayımlandı

01.06.2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan 13.01.2015 tarihli ve 2015/2 sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/13) yayımlandı.

Genelge için tıklayınız...

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Kapsamında Tazminat ve Giderlerin Ödenmesine İlişkin Genelge (2015/14) yayımlandı

Genelge için tıklayınız…

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği yayımlandı

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği 28.05.2015 tarihli ve 29269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik için tıklayınız.

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği yayımlandı

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği 27.05.2015 tarihli 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik için tıklayınız...

Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılmasına ve Nazım Hesaplara Dair Sektör Duyurusu (2015/23) yayımlandı

Sektör duyurusu için tıklayınız…

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.05.2015 tarihli, 29366 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik için tıklayınız...

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2015/9) yayımlandı

Tebliğ için tıklayınız.

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarında Yapılan Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu’nun Ekinde Yapılan Değişikliğe Dair Sektör Duyurusu (2015/24) yayımlandı

Sektör duyurusu için tıklayınız…

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarında Yapılan Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu (2015/20) yayımlandı

Sektör duyurusu için tıklayınız…

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları yayımlandı

Genel şartlar için tıklayınız.

Sağlık Sigortası Genel Şartlarında Yapılan Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu (2015/22) yayımlandı

Sektör Duyurusu için tıklayınız...

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife Ve Talimatı Tebliği yayımlandı

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife Ve Talimatı Tebliği 6.5.2015 tarihli ve 29347 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ için tıklayınız...

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelge (2015/11) yayımlandı

Genelge için tıklayınız...

Birlik, Insurance Europe 2015 Yılı Genel Kurul toplantısı ile 7. Uluslararası Sigorta Konferansına katıldı

Birlik, 26 Mayıs 2015 tarihinde Lüksemburg Sigorta Birliği’nin (ACA) ev sahipliğinde Lüksemburg’da düzenlenen Insurance Europe 2015 Yılı Genel Kurul toplantısı ile 27 Mayıs tarihinde düzenlenen 7.  Uluslararası Sigorta Konferansına katıldı.

2015 yılı Genel Kurul toplantısında Insurance Europe Başkanı Sergio Balbinot tarafından Insurance Europe'un  önümüzdeki dönemde üstleneceği görev ve faaliyetler hakkında ulusal Birlik temsilcilerine bilgi verildi.  

27 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen “Sigorta Sektörünün Küreselleşmesi” konulu 7.  Uluslararası Sigorta Konferansı ise Asya, Avrupa ve Amerika kıtasından sigorta düzenleme ve denetleme kurumu yetkilileri ile sigorta sektöründen temsilcileri bir araya getirdi.

Açış konuşmasının Lüksemburg Maliye Bakanı tarafından yapıldığı konferansta dünya sigorta sektörünün gündemindeki konulara ilişkin çeşitli oturumlar gerçekleştirildi.

Birlik, Yük Sigortası Genel Şartları Çalışma toplantısına katıldı

Birlik, 27 Mayıs 2015 tarihinde Hazine Müsteşarlığı nezdinde Yük Sigortası Genel Şartları ile ilgili düzenlenen çalışma toplantısına katıldı. Toplantıda Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Atilla Oksay ve Oto Dışı Sigortalar Bölüm Yöneticisi Sevgi Unan temsil etti. Toplantıda yük sigorta genel şartlarının oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Birlik, “Türkiye'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” toplantısına katıldı

Birlik, 27 Mayıs 2015 tarihinde Ankara TOBB Tesisleri’nde gerçekleştirilen “Türkiye'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) - Finansmana Erişim Teknik Komitesinin 2015-2016 dönemine ilişkin eylemlerini oluşturmak üzere gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Birliğin Genel Sekreter Yardımcısı Atilla Oksay ve Bölüm Yöneticisi Sevgi Unan tarafından temsil edildiği toplantıda Türkiye’deki yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin olası eylemler değerlendirildi.

Avrupa Merkez Bankası sigortacıları düşük faiz oranı riskine karşı uyardı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada düşük faiz oranlarının sigorta şirketleri ve bankalar üzerinde giderek baskı oluşturduğunu belirtti. ECB ayrıca hisse satışlarının da Euro bölgesinin iyileşmesine zarar vereceği konusunda uyardı.

Avrupa Merkez Bankası, Yunanistan nedeniyle Euro bölgesindeki ülkeler için riskin giderek arttığını; buna rağmen bu ülkelerdeki borç maliyetleri ve büyüme ihtimallerinin ECB’ nin bono alma programı sayesinde desteklendiğini ifade etti.

ECB, bu durumun özellikle maliyetlerini karşılamak üzere sermaye bulmakta giderek zorluk çeken sigorta şirketlerini olumsuz etkilediğini vurguluyor. Avrupa Merkez Bankası, mevcut piyasa koşullarının sigorta şirketlerinin orta vadedeki karlılıkları açısından önemli bir tehdit olduğunu belirtiyor.

ECB, düşük faiz ortamının özellikle yüksek getirili garanti ve sorumluluk süresine dayalı hayat sigorta şirketlerini etkileyeceğine vurgu yaptı.

(Kaynak: Insurance Journal, 29 Mayıs 2015)

FCA, KOBİ’lerin tazmininde sigortacıları eleştirdi

Birleşik Krallık Finansal Hizmetler Kurumu (FCA), küçük ve orta ölçekli işletmelerin hasarlarının karşılanmasında sigorta sektörü uygulamalarının yetersiz kaldığı yönünde eleştiri getirdi.

Düzenleme otoritesi gerçekleştirilen anket sonuçlarının işletmelerin sigortacılarla ilgili memnuniyetsizliklerinin geçen yıla göre artış gösterdiğinin gözlemlendiğini belirtiyor.  FCA tarafından hasar tazmininde eksik görülen başlıca alanlar arasında poliçelerin hasarları kapsamada yetersiz kalması, sigorta eksperlerinin hasarı incelemek üzere gecikmesi, hasarın nasıl karşılanacağına ilişkin belirsizlikler ve iletişim eksikliği yer alıyor.

FCA, KOBİ’lerin hasarlarının adil şekilde tazmin edilmesi için gerekli incelemelerin ciddi ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini de vurguladı.

(Kaynak: Insurance Journal, 22 Mayıs 2015)

Swiss Re, yükselen riskleri tanımladı

Swiss Re’nin yükselen riskler üzerine yayımladığı yeni raporunda e-küreselleşme, siyasi çatışmalar, büyük doğal afetler, finansal kriz bu yılın yükselen riskleri olarak dikkat çekiyor.

Swiss Re, yükselen riskleri, yeni gelişen veya değişen ve potansiyel etkileri tanımlanmamış riskler olarak tanımlıyor.

Raporda, hayat ve hayat-dışı sigorta branşlarına yönelik çeşitli riskler de yer alıyor. Swiss Re, sigorta sektörünün rolünün söz konusu riskleri hafifletme ve toplumların gelişmesini sağlamak üzere genişlemesi gerektiğini vurguluyor.

(Kaynak: Insurance Journal, 20 Mayıs 2015)

Aon, küresel terör tehdidini mercek altına alıyor

Aon tarafından hazırlanan “Terör ve Siyasi Çatışma 2015 Haritası” dünya genelinde terör tehdidinin geçtiğimiz yıl artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Çalışma, Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, İrlanda ve Norveç gibi 7 Avrupa ülkesi dâhil 9 batı ekonomisinin ciddi terör ve siyasi çatışma tehdidi ile karşı karşıya olduğunu vurguluyor. Aon çalışması, söz konusu risklerin özellikle bölgesel bazı ülkeler üzerinde yoğunlaştığına da dikkat çekiyor.

(Kaynak: Commercialriskeurope.com, 28 Mayıs 2015)

Insurance Europe başkanı, politika yapıcıları uyardı

Geçtiğimiz hafta Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu’nun (Insurance Europe) Lüksemburg’da gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında yeniden seçilen başkan Sergio Balbinot, Avrupalı politika yapıcıların Solvency II kapsamında sigortacıları zorlayan sermaye maliyetlerini gözden geçirmeleri gerektiğini belirtti. Insurance Europe başkanı, sermaye yeterliliği rejiminin daha tutucu hale getirilmesinden kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Sergio Balbinot, küresel sermaye yeterliliğinin uygulanması konusunda da acele edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Insurance Europe başkanı, düzenleme yapıcıların en kısa sürede Solvency II’nin tamamlanması ve beklendiği gibi uygulanması konusunda Avrupalı sigortacıları ikna etmeleri gerektiğini de belirtti.

(Kaynak: Commercialriskeurope.com, 28 Mayıs 2015)

 
E-BÜLTEN SAYI:
124
HAZİRAN - 2015
 
Tüm Hakları Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine Aittir. © 2013 TSRSB