TSB Genel Sekreterliği görevine Mehmet Akif Eroğlu atandı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreterliği görevini yürütmek üzere TSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ziraat Sigorta Genel Müdürü Mehmet Akif Eroğlu atandı. Yeni Genel Sekreter Eroğlu, 1 Mayıs 2015 tarihi itibariyle göreve başladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Eroğlu, ABD Illinois Üniversitesi’nde işletme mastırı yaptı. Çalışma hayatına Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı göreviyle başladı. BDDK nezdinde Daire Başkanlığı görevinde de bulunan Eroğlu, sırasıyla Ziraat Hayat ve Emeklilik ile Ziraat Sigorta’nın Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. TSB Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanı sıra Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve TÜRK P&I Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri bulunuyor.

TSB, GFIA temaslarına ev sahipliği yaptı

Ülkemizin G20 Zirvesi dönem başkanlığını devralması vesilesiyle Sigorta Birlikleri Küresel Federasyonu (GFIA) sigorta piyasasının gündemindeki konularda pozisyon belirlenmesi ve sigorta sektörünün çıkarlarının korunmasına yönelik olarak 8-9 Nisan 2015 tarihlerinde ülkemizde temaslar gerçekleştirdi. GFIA, Birliğimizin desteği ile Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Denetleme Kurulu, Maliye Bakanlığı, TOBB, TÜSİAD ile toplantılar gerçekleştirerek sigorta sektörüne ilişkin mesajlarını paylaştı.

Türkiye Sigorta Birliği’nin Sigorta/BES Segmentasyon Araştırması tamamlandı

Türkiye Sigorta Birliği adına, IPSOS araştırma şirketince gerçekleştirilen “Sigorta/BES Segmentasyon Araştırması 2015” tamamlandı. Türkiye’de mevcut sigorta ve BES algısını daha olumluya çevirebilmek, uzun vadede sigorta ve BES sahipliğinin daha fazla benimsenmesine yönelik tüketici davranışlarını yönlendirebilecek iletişim içeriklerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen araştırmayla, sigorta ve BES ürünleri satın alırken hangi eğilimlerle hareket edildiği, satın alma sürecinde hangi motivasyonların etkili olduğu belirlendi.

BES ve sigortanın iki proje olarak ele alındığı, kalitatif ve kantitatif iki aşamadan oluşan motivasyon bazlı segmentasyon çalışmaları 12 ilde ve 12 fokus grup çalışması ile BES için 917 ve sigorta için 844 ürün sahibi veya satın almayı reddetmeyen görüşmecilerle gerçekleştirildi. Censydiam segmentasyon modelinin uygulandığı araştırmada; tüketicilerin tüketim ve tercihlerini belirleyen 8 motivasyon tanımlandı. Sigortada ‘kendini ve sevdiklerini olası kayıplardan koruma’ ve BES’te de ‘geleceğini güvence altına alma’ ortak ve en güçlü motivasyonlar olarak ortaya çıktı.

BES Segmentasyon Araştırmasına ulaşmak için tıklayınız…

2015 Yılı Mart Sonu İstatistikleri revize edildi

İki üye şirketimizden gelen güncelleme neticesinde 2015 yılı Mart sonu istatistikleri revize edildi.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

2015 Yılı Mart Sonu İstatistikleri belli oldu

Üye Şirketlerimizden derlenen verilere göre 2015 yılı Mart sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %13,1 artış ile 7.911.490.189 TL olarak gerçekleşti.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

2015 Yılı Şubat Sonu İstatistikleri revize edildi

Bir üye şirketimizden gelen güncelleme neticesinde 2015 yılı Şubat sonu istatistikleri revize edildi.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

2014 Yıl Sonu Teknik Sonuçları revize edildi

İki üye şirketimizden gelen güncelleme neticesinde 2014 yıl sonu teknik sonuçları revize edildi.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız...

Sağlık, Hastalık, Ferdi Kaza ve Hayat Sigortası Sözleşmelerinde Bilgilendirme Formu İçeriğine İlişkin Genelge (2015/10) yayımlandı

Genelge için tıklayınız...

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/21) yayımlandı

Sektör Duyurusu için tıklayınız.

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.4.2015 tarihli ve 29334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ için tıklayınız...

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

Yönetmelik için tıklayınız.

Sigorta Acentelerinin Sermaye Yapısı ve Personelinin Mesleki Deneyimi Konusunda Sektör Duyurusu (2015/10) yayımlandı

Sektör duyurusu için tıklayınız

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7.4.2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanun için tıklayınız..

Aktüerlik Unvanına Sahip Kişilerin Bağımsız Denetim Firmalarında Sunacakları Hizmete İlişkin Genelge (2015/8) yayımlandı.

Genelge için tıklayınız.

Şirketler Tarafından ‘Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge’ Hükümlerine Uygun İşlem Tesis Edilmesine Dair Sektör Duyurusu (2015/18) yayımlandı

Sektör duyurusu için tıklayınız.

17/9/2010 Tarihli ve 2010/28 Sayılı Motorlu Araçlara İlişkin Zorunlu Sigortalarda Tazminat Ödemelerine Esas Olan Maluliyet Oranları Hakkında Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/17) yayımlandı.

Sektör duyurusu için tıklayınız.

Elektrik Kesintisi Nedeniyle Sigorta Sözleşmelerine İlişkin İşlemlerde Yaşanan Aksamaya İlişkin Sektör Duyurusu (2015/19) yayımlandı

Sektör duyurusu için tıklayınız.

Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği yayımlandı

Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 1.4.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik için tıklayınız...

Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1.4.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik için tıklayınız...

Birlik, Türk Loydu Vakfı 57. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı

Birlik, 30 Nisan 2015 tarihinde Tuzla Türk Loydu Vakfı’nda düzenlenen Türk Loydu Vakfı 57. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Birlik çalışanlarının temsilci olarak katıldığı toplantıda 2014 çalışma raporu takdim edilerek, bilânço, denetim raporları görüşüldü. 2015 bütçesinin takdim edilip onaylanmasının ardından yönetim ve denetim kurullarının üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Reasürörler 2014 yılını başarılı kapattı

A.M. Best tarafından hazırlanan özel raporda reasürans şirketlerinin geçen yılki performansları mercek altına alınıyor. Rapora göre, başlıca Avrupalı reasürans şirketleri geçtiğimiz yıl büyük çaplı doğal felaketler yaşanmaması sayesinde 2014 yılsonunu iyi sonuçla kapatmayı başardı.

Buna göre en büyük dört sigorta şirketi ve Lloyd’s 2014 yılında yatırım gelirlerinde %2 ila %4,6 arasında büyüme kaydetti.

Buna karşın, raporda reasürörlerin halen rezervlerin serbest bırakılmasının sürdürülebilirliği gibi bazı zorluklarla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. A.M. Best raporunda reasürörler tarafında organik büyümenin kısıtlı olduğu ve bazı iş alanlarında gerekli performans sağlanamadığına dikkat çekilerek reasürörlerin Asya, Latin Amerika gibi yükselen ekonomilere giriş fırsatlarının peşinde oldukları ifade ediliyor.

(Kaynak: Insurance Journal, 6 Nisan 2015)

Dubai Sigorta Birliği kuruldu

Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC) DFIC bünyesinde bir sigorta birliğinin tesis edildiğini ve yeni üyelerin birliğe katılımının beklendiğini duyurdu. DIFC’den yapılan açıklamada söz konusu birliğin Dubai’de genişleyen sigorta ve reasürans piyasası nedeniyle piyasanın çıkarlarını koruyacak ve sektöre yön verecek bir mesleki yapıya yönelik ihtiyacı karşılamak üzere kurulduğu belirtildi.

Yeni sigorta birliğine tam üyelik sigorta faaliyeti gerçekleştiren şirketlere tanınacak. Hukuk şirketleri, danışmanlık şirketleri ve risk yönetim şirketleri gibi finansal hizmet sağlayıcılar ise birliğe ortak üye kategorisinde dâhil olabilecek.

Dubai Uluslararası Finans Merkezi bünyesindeki sigorta birliğinin bir yanda üyelerinin ortak çıkarlarını temsil ederken diğer yanda Finans Merkezi’nin uzman bir yapıya dönüşmesine yönelik görüş alışverişinin yapıldığı bir platform olarak faaliyet göstermesi hedefleniyor.

(Kaynak: Insurance Journal, 13 Nisan 2015)

Uluslararası şirketler iklim değişikliğine karşı girişim oluşturdu

43 uluslararası şirketin yöneticisi iklim değişikliği konusunda hızlıca aksiyon alınması ve fosil yakıt emisyonunun sınırlandırılması için BM’nin anlaşmaya varması konusunda çağrıda bulundu.

Aralarında sigorta şirketlerinin yöneticilerinin de yer aldığı grup tarafından kaleme alınan mektupta şirket yöneticleri tarafından düşük karbon ekonomisi için gerekli eylemlerin hayata geçirileceği taahhüt edilerek dünya liderlerinin gelecek Aralık ayında Paris’te ısınmayı arttıran gazların sınırlandırılması konusunda güçlü bir anlaşmaya varmalarını talep etti.

Farklı sektör yöneticilerinin bir araya geldiği girişim iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir inisiyatif olarak değerlendiriliyor. Zira sektör temsilcileri, sürdürülebilir gelişimin sağlanması için çevresel boyutun kapsamlı şekilde iş yönetim stratejilerine entegre edilmesi gerektiğini vurguluyor.

(Kaynak: Insurance Journal, 17 Nisan 2015)


Aon anketi, sigortada tüketici önceliklerini inceledi

Aon Küresel Risk Yönetimi Anketi, 60 ülkede 28 farklı sektördeki kamu kuruluşları ve özel şirket yöneticilerinin risk profilleri hakkındaki görüşlerini inceliyor. Anket, tüketicilerin sigorta şirketini seçerken öncelik verdikleri nedenleri araştırıyor.

Buna göre tüketiciler geçen yıllarda olduğu gibi sigorta şirketi seçimlerinde en fazla hasar tazmin hizmetinin kalitesine öncelik veriyor. Tüketicilerin diğer öncelikleri arasında fiyatlandırma, mali istikrar, kapasite, sektör deneyimi gibi faktörler yer alıyor. Söz konusu önceliklerin 2013 yılındaki anket sonuçlarından çok farklı olmadığı dikkat çekiyor.

(Kaynak:Commercialriskeurope.com, 30 Nisan 2015)


 
E-BÜLTEN SAYI:
123
MAYIS - 2015
 
Tüm Hakları Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine Aittir. © 2013 TSRSB