BES ve Sigorta Segmentasyon Araştırması tamamlandı

IPSOS Araştırma Şirketi tarafından Censydiam modeli kullanılarak gerçekleştirilen BES ve Sigorta Segmentasyon Araştırması tamamlandı. Sektörün iletişim haritasını belirlemek amacıyla BES ve sigorta kapsamında kasko, sağlık, konut ve işyeri sigortalarının ele alındığı araştırmanın sonuçları, ilk olarak Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi’nin toplantılarında gerçekleştirilen sunumla komite üyelerine aktarıldı. Daha sonra gerçekleştirilen sunumla İletişim Komitesi üyelerine de araştırma sonuçlarıyla ilgili bilgi verildi.

Karatay Üniversitesi öğrencileri Birliği ziyaret etti

5 Mart 2015 tarihinde Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümü öğrencileri Birliği ziyaret etti . Öğrenci grubuna Birlik, Birlik çalışmaları ve Türk sigorta sektörü hakkında bilgi verildi.

2015 yılı Şubat sonu istatistikleri belli oldu

Üye Şirketlerimizden derlenen verilere göre, 2015 yılı Şubat sonu itibari ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre % 11,7 artış ile 5.352.778.606 TL olarak gerçekleşti.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız....

2014 yılsonu teknik sonuçlar belli oldu

2014 yılsonu konsolide bilanço ve gelir tabloları Birlik internet sitesine ve Birlik Portalına yüklendi.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

2015 yılı Ocak sonu istatistikleri revize edildi

Bir üye şirketimizden gelen güncelleme neticesinde 2015 yılı Ocak sonu istatistikleri revize edildi.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız....

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Sektör Duyurusu (2015/15) yayınlandı

Sektör Duyurusu için tıklayınız.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İşletenin Değişmesi Durumunda Zeyil Prim Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/14) yayımlandı

Sektör duyurusu için tıklayınız.

Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetmeliğine ilişkin Hazine Müsteşarlığı duyurusu yayınlandı

Duyuru için tıklayınız

Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelgede (2014/16) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/7) yayımlandı

Genelge için tıklayınız.

Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği yayımlandı

Yönetmelik için tıklayınız.

Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları yayımlandı

Genel Şartlar için tıklayınız.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/13) yayımlandı

Sektör duyurusu için tıklayınız.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İşletenin Değişmesi Durumunda Zeyil Prim Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/12) yayımlandı.

Sektör duyurusu için tıklayınız.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

Yönetmelik için tıklayınız.

Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

Yönetmelik için tıklayınız.

Güvence Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

Yönetmelik için tıklayınız..

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

Yönetmelik için tıklayınız.

Aktüerler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6.3.2014 tarihli ve 29287 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Yönetmelik için tıklayınız...

Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

Yönetmelik için tıklayınız...

Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.02.2015 tarihli ve 29281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Yönetmelik için tıklayınız..

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.02.2015 tarihli ve 29281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Yönetmelik için tıklayınız..

Hazine Müsteşarlığı tarafından 26.03.2015 tarihinde Sigorta Şirketlerince Sigorta Acenteleri ve Teknik Personel Statik Ip Kontrollerine İlişkin Sektör Duyuru yayımlandı.

Duyuru için tıklayınız

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 30.03.2015 tarihli ve 29311 sayılı Resmi Gazete' de yayımlandı

Yönetmelik için tıklayınız...

Birlik, OECD 13. Kurumlararası Eşgüdüm Toplantısına katıldı

Birlik, 9 Mart 2015 tarihinde Ankara’da Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen OECD Çalışmaları ile İrtibatlı Kurumlar 13. Eşgüdüm toplantısına katıldı. Toplantının ilk oturumunda Türkiye’nin OECD Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mithat Rende tarafından OECD gündemindeki konular, eşgüdüm mekanizmasının işleyişi ve Türkiye-OECD ilişkileri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantının ikinci oturumunda ise OECD Sekretaryası yetkilileri tarafından ilgili eşgüdüm birimi yetkililerine OECD’nin veri tabanı OLIS’in kullanımı hakkında bilgi verildi.

Avrupalı sigortacılar düşük faiz ortamından olumsuz etkilendi

Swiss Re tarafından hazırlanan “Finansal Baskı” başlıklı çalışma, finansal krizden beri sürdürülen düşük faiz ortamının finansal aktörler üzerindeki etkisini inceliyor. Rapor, merkez bankalarının krizden yedi yıl sonra halen faiz oranlarını düşük tuttuğunu belirterek söz konusu politikanın hükümetlerin borçlarının finanse edilmesi ve büyümenin desteklenmesi açısından faydalı olduğunu belirtiyor.

Ancak aynı rapor düşük faiz uygulamasının hane halkları ile sigorta şirketleri ve sigorta fonları gibi uzun dönemli yatırımcılar açısından önemli maliyetlere yol açtığını vurguluyor. Swiss Re, söz konusu uygulamanın finansal baskı yaratarak politika yapıcıların yapısal reformlar üretmelerine yönelik girişimleri azalttığına dikkat çekiyor.

Rapora göre küresel finansal krizin başlamasından beri Avrupa ve Amerikalı sigortacıların gelir verimi 400 Milyar Dolar azalma gösterdi.

(Kaynak: Insurance Journal, 26 Mart 2015)

İngiliz hükümeti, siber risk sigortası için girişim başlattı

İngiliz hükümeti, brokerlik şirketi Marsh ve sigorta kuruluşu Lloyd’s işbirliği ile hazırlanan raporda siber risklerle mücadele etmek üzere hükümet ve sigorta piyasası arasında hayata geçirilecek ortak girişimler açıklandı. Ortak rapor, şirketlerin siber riskler konusunda kontrol sahibi olmasını ve siber risk sigortasının yaygınlaşmasını hedefliyor.

İngiliz hükümetinin geçtiğimiz aylarda kabul edilen Sigortacılık Kanunu’nun ardından sigorta piyasasının gelişimine ve küresel ekonominin büyümesine yönelik kararlı bir tavır sergilemeye başladığı görülüyor.

Bu kapsamda hükümet, siber risklerle mücadelede sigorta sektörü ve sektörün öncü şirketleri ile işbirliği yürütüyor. Zira hükümet, İngiltere’nin siber risk sigortası konusunda merkez piyasa haline gelmesini planlıyor.

(Kaynak: Commercialriskeurope.com, 26 Mart 2015)

Sigma raporu 2014 yılındaki doğal felaketlerin faturasını açıkladı

Swiss Re’nin 2014 yılındaki doğal felaket kayıplarına ilişkin hazırladığı Sigma raporu, geçtiğimiz yıl dünya genelinde meydana gelen doğal ve insan kaynaklı felaket kayıplarının 110 Milyar Euro’yu bulduğunu belirtiyor. Rapor, sigortalı kayıp miktarının ise 35 Milyar Dolar olduğunu açıklayarak söz konusu miktarın son on yılda kaydedilen ortalama sigortalı kayıp miktarının altında kaldığına dikkat çekiyor.

Sigma raporu, geçtiğimiz yıl dünya genelinde 189 doğal felaket meydana geldiğini ve felaketler sonucu 12.700’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Swiss Re uzmanları, geçtiğimiz yıl doğal felaket sıklığının artış göstererek doğal felaketlerin rekor düzeye ulaştığını vurguluyor.

Rapor, Avrupa, Amerika ve Japonya’daki kayıplara en fazla kar ve tipi fırtınaları gibi sert kış koşullarının neden olduğunu belirtiyor.

(Kaynak: Insurance Journal, 25 Mart 2015)


AB, Birleşmiş Milletler’ e çevre taahhüdünü sundu

Kasım ayında başlayacak Birleşmiş Milletler iklim görüşmeleri öncesinde Avrupa Birliği sera gazı emisyonlarını ne kadar azaltacağına ilişkin resmi taahhüdünü BM’ye sundu. AB, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’nın da bu konuda öncü olması çağrısında bulundu.

Buna göre AB, Paris’teki görüşmeler öncesinde küresel ısınma konusunda yeni bir anlaşmaya varılmasına yönelik pozisyon belirten ilk ekonomi oldu. İklim ve enerjiden Sorumlu AB Komisyoneri yaptığı açıklamada AB’yi takiben Çin, ABD ve diğer G20 ülkeleri tarafından da yakın zamanda katkı sağlanmasının beklendiğini ifade etti.

(Kaynak: Insurance Journal, 9 Mart 2015)


Lloyd’s Pekin’de şube açtı

İngiliz sigorta kuruluşu Lloyd’s Çin’de yeni iş fırsatlarına erişmek ve yeni ortaklık ilişkileri kurmak üzere başkent Pekin’de şube ofis açtığını duyurdu.

Lloyd’s Çin’de edindiği yeni şube açma lisansı ile Pekin merkezi yönetim bölgesinde hayat-dışı sigorta ve reasürans hizmetleri sunma yetkisine sahip olacak. Pekin ofisinin açılması ile birlikte bölgedeki brokerler ve poliçe sahipleri ile müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

(Kaynak: Insurance Journal, 18 Mart 2015)

 
E-BÜLTEN SAYI:
122
NİSAN - 2015
 
Tüm Hakları Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine Aittir. © 2013 TSRSB