Birlik, 2013 Yılında Rakamlarla Avrupa Sigorta Piyasası” başlıklı raporun Türkçe özetini yayınladı

Birlik, Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu (Insurance Europe) tarafından hazırlanan “2013 Yılında Rakamlarla Avrupa Sigorta Piyasası” başlıklı raporun Türkçe özetini yayınladı. Insurance Europe üyesi ülkelerin sigorta piyasalarına ait 2013 yılı verileri ışığında hazırlanan raporda, Avrupa sigorta piyasasının prim üretimi, sigorta şirketlerinin yatırım portföyleri ve sigorta piyasasında önemli rol oynayan şirket ve dağıtım kanalları hakkında bilgiler yer alıyor.
Rapora ulaşmak için tıklayınız…

2014 yıl sonu istatistikleri belli oldu

Üye Şirketlerimizden derlenen verilere göre, 2014 yıl sonu itibari ile toplam prim üretimi geçen yıla göre % 7,3 artış ile 25.989.552.680 TL olarak gerçekleşti.
Tablolara ulaşmak için tıklayınız....

Ulusal Mortalite Tablolarının Güncellenme Projesine İlişkin Genelge (2015/4) yayımlandı

Genelge için tıklayınız...

Kefalet ve Tek Risk Sigortalarına İlişkin Genelge yayımlandı

Genelge için tıklayınız…

Erasmus Plus Kapsamındaki Yararlanıcıların İkamet İzni Taleplerinde Aranacak Özel Sağlık Sigortasına İlişkin Genelge (2015/1) yayımlandı

Genelge için tıklayınız....

2014 Yılı Aktüerlik Sınavları Üçüncü Seviye Sınav Sonuçları Hazine Müsteşarlığı internet sitesinde ilan edildi

Aktüerlik Sınavları Üçüncü Seviye Sınav Sonuçları için tıklayınız…

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şart, Tarife ve Talimatlarında değişiklik yapıldı

Devlet Destekli Tarım Sigortaları sözleşmelerinde uygulanan Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar Hazine Müsteşarlığı tarafından 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirildi.
Yazı için tıklayınız…

Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge (2015/2) yayımlandı

Sektör duyurusu için tıklayınız…

Bireysel Emeklilik Sistemindeki Ödeyeni Tüzel Kişi Olan Sözleşmelere İlişkin Genelge (2014/17) yayımlandı

Bireysel Emeklilik Sistemindeki Ödeyeni Tüzel Kişi Olan Sözleşmelere İlişkin Genelge (2014/17) yayımlandı.
Genelge için tıklayınız...

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (3/2015) yayımlandı

Sektör Duyurusu için tıklayınız...

 

Birlik, “Sektör Konuşuyor” toplantısına katıldı

Birlik, Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesinin yeni sunum biçimi olan Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (TTB-HUV) konusunda 20 Ocak 2015 tarihinde Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) tarafından Güneş Sigorta AŞ Konferans Salonunda sigorta sektörü, özel sağlık kuruluşları temsilcileri ve TTB yetkililerinin katılımı ile düzenlenen “Sektör Konuşuyor” toplantısına katıldı. Güneş Sigorta Sağlık Grup Müdürü Elvan Atalay’ın oturum başkanlığı yaptığı toplantıya Birlik Sağlık Komitesi Başkanı Baki İtez, Türk Tabipleri Birliği HUV Çalışma Grubu Başkanı Raif Kaya, Aksandık Vakıf Müdürü Koray Pamukçu ve OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Dizdar konuşmacı olarak katıldı.

Birlik, Hizmetler Projesi açılış törenine katıldı

Birlik, AB Bakanlığı’nın daveti üzerine T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Yararlanıcısı olduğu “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi" Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması için Teknik Yardım Projesinin (Hizmetler Projesi) 16 Ocak 2015 tarihinde Ankara Sheraton Hotel’ de gerçekleştirilen açılış törenine katıldı.

Açılış töreninde Bakanlık yetkilileri ve projede görev alan sorumlular tarafından davetli kurum ve kuruluş temsilcilerine projenin amacı, kapsamı konusunda bilgilendirme yapıldı. Türkiye’nin AB müktesebatındaki 3. Fasıl olan İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisine uyumunun sağlanmasının ve bir Ulusal Strateji Planı’nın oluşturulmasının hedeflendiği proje kapsamında AB Bakanlığı tarafından ilgili fasla uyumda ortaya çıkabilecek yasal engellerin belirlenmesi konusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacağı ifade edildi.

Aon Benfield raporu 2014 yılında meydana gelen doğal afetlerin faturasını inceliyor

Aon Benfield doğal afet model geliştirme takımı tarafından her yıl hazırlanan “Küresel İklim ve Doğal Afetler” başlıklı rapor, 2014 yılında dünya genelinde meydana gelen doğal afet olaylarının etkilerini değerlendiriyor.

Rapora göre 2014 yılında birbirinden bağımsız meydana gelen 258 doğal afet olayı toplam 39 Milyar Dolar sigortalı hasara neden oldu. Söz konusu miktar 2009 yılından beri kaydedilen en düşük sigortalı hasar miktarı oldu.

Buna göre 2014 yılında en maliyetli sigortalı hasara haziran ayında Avrupa’da (3 Milyar Dolar); Mayıs ayında ise ABD’de (2,9 Milyar Dolar) meydana gelen fırtınalar neden oldu.

Aon Benfield, 2014 yılında meydana gelen doğal afetler sonucu oluşan ekonomik hasarın ise 132 Milyar olduğunu ortaya koyuyor. Bu miktar, geçtiğimiz 10 yıllık dönemde kaydedilen ortalama ekonomik hasarın % 37 gerisinde kaldı.

(Kaynak: Insurance Journal, 13 Ocak 2015)

WEF Küresel Riskler 2015 raporu, en etkili risk ve trendleri mercek altına aldı

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) “Küresel Riskler 2015” raporu, mevcut durumda etkili olan trend veya gelecek on yıllık dönemde etkili olması beklenen riskleri mercek altına alıyor. Rapora göre bölgesel sonuçları olan ülke içi ihtilaflar risk sıralamasında birinci sırada yer alırken etki açısından ise dördüncü sırada bulunuyor. Su krizleri ise etki açısından en yüksek risk olarak değerlendiriliyor.

Su krizlerini takiben etki açısından en fazla öneme sahip riskler ise bulaşıcı hastalıklar, kitle imha silahları, ülke içi ihtilaflar, iklim değişikliğine uyum sağlanamaması olarak sıralanıyor. Küresel Riskler 2015 raporu, gelecek 10 yılda etkili olması beklenen diğer riskleri ise aşırı hava olayları, ulusal yönetişim sistemlerinin başarısızlığı, devlet krizleri ve yüksek yapısal işsizlik olarak belirtiyor.

(Kaynak: Insurance Journal, 16 Ocak 2015)

Avrupa’da terör riski arttı

Geçtiğimiz günlerde Paris’te Charlie Hebdo isimli mizah dergisine yapılan saldırı ile terörizm riski yeniden gündeme geldi. Saldırılar sonrasında yapılan yorumlara göre terör riski Fransız şirketleri için önemli bir kaygı kaynağı oluşturuyor ancak orta ölçekli şirketler terör riskine karşı büyük şirketlere göre daha hazırlıksız durumda bulunuyor.

Uzmanlar da saldırıların sigorta şirketlerinin terör riskine karşı yeni ve yenilikçi çözümler sunmasını sekteye uğratacağı görüşünü paylaşıyor.

(Kaynak: Commercialriskeurope.com, 16 Ocak 2015)


ABI, sel riskine karşı kampanya başlattı

İngiliz Sigortalar Birliği (ABI), bazı çevre örgütlerinin desteği ile “Selden Uzak Binalar” adlı bir kampanyayı hayata geçirdi. ABI, kampanyanın hedefini uzun dönemli sel koruma yatırımı ile toprak ve su yönetimi gibi konulara dikkat çekmek olarak açıkladı. ABI, iklim değişikliğinin hızına ayak uydurmak üzere sel riski yönetimi için 2025 yılına kadar her sene 1 Milyar Pound yatırım yapacak.

İngiliz Sigortalar Birliği, sel riskinin İngiltere’nin karşı karşıya olduğu en büyük doğal tehdit olduğunu belirterek bu riskle mücadele edilmediği takdirde ülkedeki altyapı ve yaşam koşullarının büyük tahribata uğrayacağına dikkat çekiyor. ABI, ayrıca bu kampanya ile toprak ve su yönetiminin de karar alıcıların gündeminde önemli yer tutması gerektiğini vurguluyor.

(Kaynak: Insurance Journal, 21 Ocak 2015)


AB, Solvency II sürecini hızlandırdı

Solvency II ile ilgili ikinci mevzuatın geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği’nin Resmi Gazetesinde yayınlaması ve akabinde yürürlüğe girmesi Solvency II’nin uygulamaya girişi ile hazırlıkların hızlandığına işaret olarak değerlendirildi. Zira ilgili mevzuatın Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu tarafından kabulü ve yayımlanması beklenenden önce gerçekleşti.

Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu Insurance Europe Genel Sekreter Yardımcısı Olav Jones, söz konusu gelişmenin memnuniyetle karşılandığını ve Solvency II’nin planlandığı üzere 2016 yılında yürürlüğe girebileceğini ifade etti. Jones, bu gelişme ile birlikte hem Avrupa hem Avrupa dışı sigorta gruplarının Avrupa’da nasıl faaliyet göstereceğini açıklayan kuralların hızlıca yürürlüğe girmesinin beklendiğini vurguladı.

(Kaynak: Commercialriskeurope.com, 22 Ocak 2015)

 
E-BÜLTEN SAYI:
120
ŞUBAT - 2015
 
Tüm Hakları Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine Aittir. © 2013 TSRSB