Birlik, 7. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi’nde.

Türkiye Sigorta Birliği'nin düzenleyicisi olduğu ve bu yıl yedincisi düzenlenen Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, 17-19 Kasım 2016 tarihlerinde Ankara'da ATO Congresium Fuar alanında gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen teşekkür plaketi Birlik Genel Sekreteri M. Akif Eroğlu’na takdim edildi. Ayrıca Fuar'da Birlik sponsorluğunda 2 gün süreyle çocuklar için trafik güvenliğini konu alan bir tiyatro oyunu sergilendi.

Devam Eden Riskler Karşılığına İlişkin Genelge (2016/37) yayımlanmıştır.

Genelge için tıklayınız.

2016 Eylül Sonu poliçe adet istatistikleri web sitesine ve Birlik Portalı'na yüklenmiştir.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

Üyemiz şirketlerden derlenen verilere göre 2016 yılı Ekim sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %32 artış ile 32.380.627.455 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusu (2016/30) yayımlanmıştır.

Sektör Duyurusu için tıklayınız.

Otomatik Katılım Sistemi Kapsamında Yetkilendirilecek Olan Emeklilik Şirketlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2016/31)

Sektör Duyurusu için tıklayınız.

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Yönetmelik için tıklayınız.
 

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Yönetmelik için tıklayınız.
 

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Yönetmelik için tıklayınız.
 

MASAK’ın düzenlemiş olduğu konferansa Birliğimizce katılım sağlanmıştır.

05.12.2016, 06.12.2016 ve 07.12.2016 tarihinde T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen AB Eşleştirme Projesi faaliyetleri çerçevesinde gerçekleşen konferanslara katılım sağlanmıştır.
 

OECD tarafından Paris’te düzenlenen Sigorta ve Emeklilik Komite toplantısına Birliğimizce katılım gösterilmiştir.

05-06 Aralık 016 tarihlerinde gerçekleştirilen Insurance and Private Pensions Committee (IPPC) toplantısına Birliğimiz tarafından katılım sağlanmıştır.
 

Maden Sektöründe Prim Üretimleri Yavaşlıyor.

Marsh Küresel Madencilik Uygulamaları’nın yapmış olduğu son araştırmada, 2017 yılında varlıkların karşılaşacakları riskler için madencilik sektöründe ödenen sigorta primlerinde düşüşün devam edeceği belirtiliyor. Merak edilen ise bu düşüş ne kadar sürecek? Düşük emtia fiyatlarının madencilik sektöründe prim düşüşlerinin kilit bir etken olduğu düşünülüyor. Marsh, emtia fiyatlarındaki sabitlemenin sigortacılar üzerindeki rekabet baskını azaltmasını bekliyor.

(Kaynak: CommercialRiskEurope, 10 Kasım)
 

Geneva Birlik Raporu: Siber pazardaki Sigorta Yapılabilirlikteki Zorluk, Siber Pazarı Engelliyor.

Geneva’nın, sigorta düşünce kuruluşu, yayımladığı rapora göre siber risklere karşı yapılan sigortalar, sigorta sektörü için yeni iş kollarını temsil ederken; pazarın gelişimini de engelliyor.

“10 Kilit Soruda Siber Riskler Ve Siber Risk Sigortası” başlıklı raporda başlıca sigortalanabilirlik sorunları; veri eksikliği, değişim riskleri, birikim riski, kayıpların ölçeği, risk sermayesinin mevcudiyeti ve potansiyel etik problemler olarak belirtiliyor. Her halükarda, siber risk sigorta sektörünün başarılı gelişimi toplumsal gelişim için önemli bir hedef.

Sektör açısından sigortalanabilir olayı zorlaştıran durumlar pazarın gelişimini maalesef olumsuz yönde etkiliyor. Örneğin; veri eksikliği nedeniyle kayıpları ölçmek, rapora göre, oldukça zor.

Siber risk sigorta marketinin gelişimini teminat limitleri de büyük ölçüde engelliyor. Ayrıca sigorta; terörizm, güvenli olmayan web siteleri, ya da kişinin kendisinden kaynaklı kayıpları içeren birkaç muafiyet içeriyor.

Siber sigortaların gelişimi için sektörün ve hükümetlerin yapması gerekenler ve alınması gereken önlemler de raporda detaylıca sunulmuş.

Rapora göre;

• Sektörün aktörleri, birlikte çalışıp ortak bir dil geliştirmeli, standartlarını geliştirmeli, veri havuzu oluşturmalı, poliçelerini revize etmeli ve analitik yeteneklerini geliştirerek IT bölümlerini dirençli hale getirmeliler.

• Hükümetler, sigorta şirketlerine koruma sağlamalı, temel standartlar getirmeli, siber savaşlara karşı hazırlıklı olmalı. Ayrıca Pazar gelişimi için kamu-özel sektör olarak işbirliği yapmalı, geleneksel ve alternatif risk transfer mekanizmalarını geliştirmeli. Raporun hazırlanma aşamasında 211 adet önemli sektör raporlarında ve akademik araştırmalarda yer alan veriler kullanılmıştır.
 

(Kaynak: InsuranceJournal, 14 Aralık)
 

 
E-BÜLTEN SAYI:
142
ARALIK - 2016
 
Tüm Hakları Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine Aittir. © 2013 TSRSB