OSEM Teknik Komitesinin İlk Toplantısı Gerçekleşti

Sigorta şirketlerinin araç hasar onarımlarında sunulan güvenlik ve kalite standartlarını yukarıya çekmeyi, süreçleri daha etkin kontrol etmeyi ve adil bir rekabet ortamı oluşturmayı bunların sonucunda da müşteri memnuniyetini yükseltmeyi hedefleyen OSEM bu hedefler doğrultusunda sigorta ve otomotiv sektörünün önemli paydaşlarının yer aldığı bir Teknik Komite kurmuştur. SEM Teknik Komitesi’nin amacı ve görevi, OSEM faaliyetleri kapsamında sektör paydaşlarını ilgilendiren sertifikasyon süreçlerinde zaman içinde değişen trendlerin belirlenmesi, süreçlerin işleyişindeki teknik konular hakkında piyasa şartlarını da dikkate alarak gerçekçi çalışmalar yapılmasıdır. Ayrıca OSEM’in faaliyetleri ile ilgili işleyişlerin, itirazların, şikâyetlerin mevcut süreçlere göre araştırılması, incelenmesi ve yapılan başvuruların otomotiv ve sigorta sektörünün hassasiyetlerini de dikkate alarak adil bir karara bağlanmasıdır. TEKNİK KOMİTE ilk toplantısını 11.08.2016 tarihinde TSB’de gerçekleştirmiştir.

Sermaye Yeterlilik Hesaplamasında Yazım Riski İçin Kullanılan Katsayılarda Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2016/29) yayımlanmıştır.

 Genelge için tıklayınız.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Taşeron İşletmelerinin Sigorta Ettiren Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2016/22) yayımlanmıştır. 

Sektör Duyurusu için tıklayınız.

29.09.2007 Tarih ve 2007/11 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2016/30) yayımlanmıştır. 

Genelge için tıklayınız.

Acentelik Sözleşmelerinin Uyarlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/23) yayımlanmıştır.

Sektör Duyurusu için tıklayınız.

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerine İlişkin Sektör Duyurusu (2016/19) yayımlanmıştır.

Sektör Duyurusu için tıklayınız.
 

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25.08.2016 tarihli 29812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Kanun için tıklayınız.
 

Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.08.2016 tarihli, 29812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmelik için tıklayınız.
 

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı İşlemleri Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2016/31) yayımlanmıştır.

Genelge için tıklayınız.
 

Birlik, Çevre Sorumluluk Direktifi Mali Sorumluluk Çalıştayı’na katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 15 Ağustos 2016 tarihinde yatay sektörde Çevre Sorumluluk Direktifi’nin uygulanmasına ilişkin kapasite geliştirilmesi için teknik yardım projesine yönelik düzenlenen “Mali Sorumluluk Çalıştayı”na Birliğimizce katılım sağlanmıştır.
 

Birlik Hizmetler Projesi kapanış törenine katıldı.

AB Bakanlığı’nın Avrupa Birliği ile ortak yürüttüğü “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması için Teknik Yardım Projesi” ile ilgili iki yıllık sürecin kapanış töreni gerçekleştirildi. Törene Birliğimizce katılım gösterildi.
       

Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge (2016/16) kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge (2016/16) kapsamda, 11.08.2016 Perşembe günü Birliğimiz binasında, ilgili branşta faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi yetkililerinin katılımı ile bir toplantı düzenlenmiştir.
 

Solvency II’nin Sigorta Yatırımlarına Etkisi

Avrupa Sigorta Düzenleyicileri Solvency 2’nin sigorta yatırım kararları üzerindeki etkisi konusunda uyarılıyor.
Insurance Europe, Avrupa sigorta ve reasürans birliği, yeni düzenlemenin “muhafazakar” olduğunu ve yürürlüğe girdiği Ocak 2016’dan bu yana sigortacıların yatırım konusunda kapsamını sınırlandırdığını belirtiyor.
Genel Direktör Michaela Koller, sigortacıların riske dayalı ölçümün merkezine alan Solvency 2’nin uzun vadede sigorta sektörünün yatırımlarını yansıtmadığı konusunda endişeli olduğunu belirtiyor.
Bayan Koller, Solvency 2’nin hâlihazırda muhafazakâr bir yapısı olduğunu belirterek son forward oranının değiştirilmesiyle daha da katı bir hâl aldığını söylüyor. Bu durumun sigortacıların Avrupa’nın en büyük uzun vadeli yatırımcıları rolünü devam etmesini sınırladığını da ekliyor. 


(Kaynak: Commercialriskeurope, 5 Eylül)
 

Brexit Oylamasının ardından Sigortacılar Dublin’de Ofis Açmak için Zemin Arıyor

İrlanda, Londra firmalarının Avrupa’nın İngiltere dışında finansal merkez olmaya çalışan bir avuç şehrinden biri olan Dublin’de ofis açmayı göz önünde bulundurduklarını söylüyor.
İrlanda yetkilileri, Londra menşeili 35’ten fazla firmanın ofis açma zemini belirtiyor.
İrlanda Maliye Bakanı Eoghan Murphy “Brexit Sonrası, daha fazla toplantı, daha fazla telefon görüşmesi, daha fazla seyahat anlamına geliyor. Her gün sektörden farklı oyuncularla görüşüyorum.” Diyor.
Londra merkezli firmalar, İngiltere’deki Avrupa Birliği’nden ayrılma oylamasından sonra ürün satışlarının birlik içinde duracağı konusunda endişeleniyor. Bu sebeple Avrupa Birliği üyesi İrlanda’nın vergi rejiminin çekici bir seçenek olduğu belirtiliyor.
 

(Kaynak: Insurancejournal, 5 Eylül)
 
 
E-BÜLTEN SAYI:
139
EYLÜL - 2016
 
Tüm Hakları Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine Aittir. © 2013 TSRSB