Birlik Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 19 Nisan 2016 Salı günü gerçekleştirildi. Birlik üyesi 61 şirketin üst düzey yöneticilerinin katıldığı seçimde, başkan adaylarından Groupama Sigorta Genel Müdürü Ramazan Ülger 41, diğer başkan adayı Güneş Sigorta Genel Müdürü Serhat Süreyya Çetin 20 oy aldı. Ramazan Ülger, yeniden Birlik Başkanı seçildi. Sigortacılık Kanunu uyarınca yapılan seçimde ayrıca, Hayat Dışı Yönetim Komitesi, Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi ile Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi.


 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası toplantısı düzenlendi

25 Nisan 2016 tarihinde sağlık branşında faaliyet gösteren tüm sigorta şirketlerinden ayrıntılı görüş alınabilmesi ve tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili Sağlık Sigortaları İnceleme ve Araştırma Komitesi tarafından hazırlanan model önerisinin değerlendirilmesi amacıyla Birlik Konferans Salonu’nda bir toplantı gerçekleştirildi.
 

2016 Seçimli Genel Kurul Sonuçları duyuruldu

Genel Kurul Sonuçları için tıklayınız....

2016 Yılı Mart Sonu İstatistikleri revize edildi

Bir üye şirketimizden gelen güncelleme neticesinde 2016 yılı Mart sonu istatistikleri revize edildi.
Tablolara ulaşmak için tıklayınız...

2016 Yılı Mart Sonu İstatistikleri belli oldu 

Üyemiz şirketlerden derlenen verilere göre 2016 yılı Mart sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %35,6 artış ile 10.726.317.486 TL olarak gerçekleşti.
Tablolara ulaşmak için tıklayınız...

2015 Yıl Sonu Teknik Sonuçları revize edildi

Üç üye Şirketimizin güncellemeleri çerçevesinde 2015 yılı teknik sonuçları revize edildi.
Tablolara ulaşmak için tıklayınız...

2015 Yıl Sonu Poliçe Adet İstatistikleri belli oldu

2015 yılsonu poliçe adet istatistikleri Birlik internet sitesi ile Birlik Portalı' na yüklendi.
Tablolara ulaşmak için tıklayınız...
 

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı

26.4.2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmi Gazete’ de “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı

Anılan Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu’nda, Karayolu Taşıma Kanunu’nda, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklikler yapıldı.
Kanun için tıklayınız...
 

Kefalet Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şart yayımlandı

Genel Şart için tıklayınız.
 

Ülkemize Giriş Yapan Yabancı Uyruklu Kişilerin Ülkemizde Maruz Kaldıkları Trafik Kazaları Sonucu Oluşan Zarar Hesaplamasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/3) yayımlandı

Sektör duyurusu için tıklayınız.
 

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı

Tebliğ için tıklayınız...
 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de (2010/1) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı

Tebliğ için tıklayınız.
 

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/15) yayımlandı

Genelge için tıklayınız...
 

Tehlikeli Maddeler için Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat yayımlandı

Tarife ve Talimat için tıklayınız.
 

Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin Genelge' de Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2016/14) yayımlandı

Genelge için tıklayınız...

Birlik, Motorlu Taşıt Sigortaları Forumu’na katıldı

Birlik, 18 ve 19 Nisan 2016 tarihlerinde Media XPRIMM ve İstanbul Underwriting Center işbirliği ile İstanbul’da düzenlenen Motorlu Taşıt Sigortaları Forumu’na katıldı. Etkinlik kapsamında Birlik Genel Sekreteri M. Akif Eroğlu ve Koordinatör Alper Tan konuşma gerçekleştirdi.
 

Birlik, Türk Loydu Vakfı 60. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı

Birlik, 29 Nisan 2016 tarihinde Tuzla Türk Loydu Vakfı’nda düzenlenen Türk Loydu Vakfı 60. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Birlik çalışanlarının temsilci olarak katıldığı toplantıda 2015 çalışma raporu takdim edilerek, bilânço, denetim raporları görüşüldü. 2016 bütçesinin takdim edilip onaylanmasının ardından Türk Loydu Vakfı Resmi Senedi’ne yapılacak eklemeler sunuldu.
       

Çin, internet bazlı finans şirketlerinin kayıtlarını askıya aldı

Çin internet bazlı finans şirketlerinin lisanslarını askıya alma kararı aldı. Buna göre finansla bağlantılı şirketlerin yalnız yerel Sektör ve Ticaret Yönetimine kayıt yaptırmaları yeterli olmayacak. Şirketlerin öncelikle mali düzenleme kurumundan onay almaları gerekecek.

Çin Merkez Bankası öncülüğünde başlatılan kampanyanın bir parçası olan bu değişiklikle birlikte finansal istikrarı tehdit eden internetteki uygulamalara karşı önlem alınması hedefleniyor.

Kayıtların sıkılaştırılması uygulamasının fon ve yatırım yöneticilerini, özel sermaye ile internet üzerinde finans, sigorta ve ödemelerini kapsaması hedefleniyor.

(Kaynak: Insurance Journal.com, 21 Nisan 2016)
 

Deprem yine Japonya’yı vurdu

Afet modelleme şirketi AIR Worldwide 16 Nisan 2016 tarihinde Japonya’nın güneyinde meydana depremin sigortacılara maliyetinin 320 Milyar Yen ( 2,9 Milyar Dolar) olacağını tahmin ediyor.

Yerel kaynaklara göre ülkenin kırsal kesiminde meydana gelen bir dizi deprem sonrasında 50 kişi hayatını kaybederken 1000’den fazla kişi yaralandı. 196.000 kişi ise farklı bölgelere nakledildi.

(Kaynak: Insurance Journal.com, 21 Nisan 2016)
 

İngiltere’nin AB’den ayrılması finans merkezi statüsünü kaybetmesine neden olabilir

İngiliz kamuoyu son günlerde İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasına yönelik oylamalara odaklanmış bulunuyor. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, İngiltere’nin AB’den ayrılması halinde ülkenin finans merkezi özelliğini kaybedebileceğine dikkat çekti.

Ülkedeki diğer finans kuruluşları da İngiltere’nin AB’den ayrılmayı seçmesi durumunda büyümenin azalması ile en çok yerli ekonomiye bağlı şirketlerin etkileneceğine vurgu yapıyor. Bankalar ise maruz kalacakları riskler nedeniyle daha fazla maliyetle karşı karşıya kalınacağını ifade ediyor.

Hazine Bakanlığı da konu ile ilgili yayınladığı çalışmada finansal hizmetlerin ekonominin % 7’den fazlasını oluşturduğuna ve ülke genelinde 1 milyondan fazla kişiye istihdam sağladığına dikkat çekiyor.

Çalışma ayrıca finansal hizmetlerin İngiliz ekonomisinin başarısında önemli yere sahip olduğunu ve Birlik içindeki finansal bütünlüğün şirketlerin büyümesinde etkili olduğunu belirtiyor.
 
(Kaynak: Insurance Journal.com, 20 Nisan 2016)
 

Avrupa Komisyonu, Çevre Sorumluluk Direktifini ele aldı

Çevre Sorumluluk Direktifi’ ni gözden geçiren Avrupa Komisyonu, direktif uygulamasının üye ülkeler arasında farklılık gösterdiği sonucunu ortaya koydu. Komisyon, farklı çevresel uygulamaları bertaraf etmek üzere bir kayıt oluşturulması önerisinde bulundu.

Komisyon ayrıca Çevre Sorumluluk Direktifi’ nin geliştirilmesi için de bir eylem planı oluşturulmasını tavsiye etti.

Avrupa Komisyonu, az sayıda üye devletin çevresel hasarlarda Çevre Sorumluluk Direktifi’nden göreceli olarak yararlandığını diğer üye devletlerin ise söz konusu hasarlarda daha çok ulusal mevzuatı uyguladığına dikkat çekiyor.

Avrupa Komisyonu, Direktif genelinde idari ve mali koruma maliyeti konusundaki veri eksikliğinin ve ülkeler arasındaki uygulamadaki farklılıkların aksiyon planında öncelikle üzerinde durulması gereken konular olduğunu ifade ediyor.
 
(Kaynak: Commercialriskeurope.com, 28 Nisan 2016)
 

 
E-BÜLTEN SAYI:
135
MAYIS - 2016
 
Tüm Hakları Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine Aittir. © 2013 TSRSB