Birlik, basın toplantısı düzenledi

5 Ocak 2016 tarihinde Dedeman Park Otel Levent’te bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Birlik Başkanı Ramazan Ülger, Birlik Yönetim Kurulu ve Birlik Yönetim Komitesi üyeleri ile Birlik Genel Sekreteri Akif Eroğlu’nun katıldığı toplantıda zorunlu trafik sigortasındaki son durum ele alındı ve prim artışları ile son on yılda oluşan zararın nedenleri basın mensuplarıyla paylaşıldı.


 

Emeklilik Yatırım Fonları Çalıştayı gerçekleştirildi

Birliğimiz ile Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği işbirliğinde düzenlenen Emeklilik Yatırım Fonları Çalıştayı 21 Ocak 2016 Perşembe günü emeklilik ve portföy yönetim şirketlerinin geniş katılımıyla Point Hotel Barbaros’ta gerçekleşti.

            
 

Zihni Metezade’ye teşekkür…

Türkiye Sigorta Birliği Hukuk Müşaviri Zihni Metezade, 26 yıla ulaşan hizmet döneminin ardından Birlik’te yapılan bir törende çalışma arkadaşlarıyla vedalaştı. Metezade, Birlik Yönetim Kurulu adına hazırlanan plaketi Genel Sekreter M. Arif Eroğlu’nun elinden aldı.


 

2015 Yılı Aralık Sonu İstatistikleri belli oldu

Üye Şirketlerimizden derlenen verilere göre 2015 yılı Aralık sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %19,4 artış ile 31.025.739.176 TL olarak gerçekleşti
Tablolara ulaşmak için tıklayınız...

Aktüer Adaylarının Sicil Kaydı İşlemleri hakkında duyuru yayımlandı

Aktüer Adaylarının Sicil Kaydı İşlemleri için tıklayınız..

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 26.1.2016 tarihli ve 2666 sayılı yazısı Birliğimize iletildi

Yazı için tıklayınız...

06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/5) yayımlandı
Genelge için tıklayınız...

Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilen Yerleşim Birimlerindeki Poliçe Yenilemelerine İlişkin Genelge (2016/4) yayımlandı
Genelge için tıklayınız.


2015/36 Sayılı Genelgenin Uygulanmasında Yaşanan Tereddütlere İlişkin Hazine Müsteşarlığı' ndan alınan yazı

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken İndirim ve Artırım Uygulamasında Referans Alınacak Poliçelere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/36)” nin Uygulanmasında Yaşanan Tereddütlere İlişkin Hazine Müsteşarlığı' ndan alınan yazı için tıklayınız.
 

19.1.2016 tarihli ve 29598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Sigorta Tahkim Usulü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ” yayımlandı

Yönetmelik için tıklayınız...
Tebliğ için tıklayınız...

Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2016/3) yayımlandı

Genelge için tıklayınız.
 

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

16.1.2016 tarihli ve 29595 sayılı Resmi Gazete’de “Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” yayımlandı.
Yönetmelik için tıklayınız
 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Pim İadelerine İlişkin Genelge (2016/2) yayımlandı

Genelge için tıklayınız.
 

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine Gönderilen Tarifeler Hakkında Genelge (2016/1) yayımlandı

Genelge için tıklayınız.
 

Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

8.1.2016 tarihli ve 29587 sayılı Resmi Gazete’ de “Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı
Yönetmelik için tıklayınız.
 

Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesi Hakkında Genelge (2015/58) yayımlandı

Genelge için tıklayınız.
 

Dünya Ekonomik Forumu Anketi dünyayı bekleyen riskleri belirledi

Geçtiğimiz günlerde Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nda açıklanan anketin sonuçlarına göre dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük riskler arasında iklim değişikliği ve büyük çaplı zoraki göçler yer alıyor.750 uzmanın katıldığı anketin sonuçları gelecek on yılda beklenen tehditleri inceliyor.

Anket sonuçlarına göre iklim değişikliği, su krizleri, gıda kıtlığı, sınırlı ekonomik büyüme ve artan güvenlik riskleri gibi giderek daha çok riski bünyesinde barındırıyor. Buna ek olarak jeopolitik istikrarsızlıkların da iş alanlarındaki projelerin iptal edilmesine; üretimin durdurulmasına ve fonların sınırlar arasında kısıtlı dolaşımına neden olduğuna dikkat çekiliyor. Anket sonucuna göre siyasi karışıklıklar iklim değişikliğindeki zorlukları daha da aşılamaz hale getiriyor.


(Kaynak: Insurance Journal.com, 14 Ocak 2016)
 

Sel felaketi yine İngiltere’yi vurdu

Doğal afetlerde sigorta sektörüne veriler sağlayan Zürih merkezli bağımsız kuruluş Peril’e göre 4-24 Aralık 2015 tarihlerinde Desmon fırtınası nedeniyle İngiltere’de meydana gelen sel hasarının maliyetinin ilk tahminlere göre 717 Milyon Sterlin (1 Milyar Dolar) olduğunu açıkladı.

Cumbria ve Lancashire gibi yerleri etkileyen selleri beraberinde getiren Desmond fırtınasının İrlanda ve İskandinav ülkelerinde de etkili olduğu görüldü.

2005 ve 2009 yıllarında görülen sellerden sonra kuzeybatı England üçüncü kez büyük sel hasarları ile karşı karşıya kaldı. Sel felaketi, ülkenin sel baskınlarına ilişkin detaylı bir risk planına ihtiyacı olduğu yönündeki görüşleri de yeniden gündeme getirdi.


(Kaynak: Insurance Journal.com, 15 Ocak 2016)
 

Swiss Re, doğal afetler ertesinde ekonomik toparlanmayı hızlandıracak girişime ortak oldu

Swiss Re Corporate Solutions Ltd ile bir kaynak yönetimi şirketi, dünya şehirlerinde meydana gelen doğal afetler ertesinde ekonomik düzelmeyi hızlandırmak üzere Rockefeller Vakfı’nın himayesinde bir altyapı girişimi için güçlerini birleştirdi.

Söz konusu ortaklık iklim değişikliğine uyum, afet riskini azaltma ve altyapı geliştirme alanlarında dünya genelindeki şehirlere destek sağlamak üzere tasarlandı. Girişim, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda kamuoyu ile paylaşıldı.

Ortaklık kapsamında taraflar şehirlerin risk değerlendirmelerini gerçekleştirerek şehirlerin en korumasız oldukları alanları tespit edecek.


(Kaynak: Insurance Journal.com, 22 Ocak 2016)
 

Çin’deki sigorta şirketleri 2015 yılında prim üretimlerini artırdı

Çin Sigorta Düzenleme Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 2015 yılında Çin’deki sigorta şirketleri tarafından elde edilen prim üretim miktarı 2.4 Trilyon Yuan’ı (364.85 Milyar Dolar) buldu. Düzenleme Komisyonu, prim üretiminin bir önceki yıla göre % 20 arttığını belirtti. 2015 yılında Çin sigorta sektöründeki karlılık ise bir önceki yıla göre % 38 artış göstererek 282.36 Milyar Yuan’a yükseldi.
 

(Kaynak: Insurance Journal.com 25 0cak 2016)
 

Global sigorta şirketleri İran’da fırsat arıyor

İran’a yönelik yaptırımların kalkması ile birlikte global sigorta şirketleri İran’da iş yapma fırsatlarını gözden geçirmeye başladı. Dünyanın büyük sigorta şirketleri 7.4 Milyar Dolar prim üretimi öngördükleri İran piyasasında potansiyel fırsatları değerlendirmeye başladı.

Buna göre sigorta ve reasürans uzmanları petrol üreticisi İran’da en fazla nakliyat ve enerji sektörlerinde fırsat görüyor. Hayat sigortası ise potansiyel büyümenin beklendiği bir diğer alan olarak dikkat çekiyor.

Sektör uzmanlarına göre uluslararası grupların ilk olarak yerel piyasa hakkında bilgi sahibi olmak üzere İranlı şirketlerle yakınlık kurması bekleniyor.
 

(Kaynak: Insurance Journal.com, 25 Ocak 2016)
 

 
E-BÜLTEN SAYI:
132
ŞUBAT - 2016
 
Tüm Hakları Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine Aittir. © 2013 TSRSB