Birlik Basınla Buluştu

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar: “Sigorta toplumsal bir dayanışmadır.”

Türkiye Sigorta Birliği’nin düzenlediği basın toplantısında sektörün 2017 yılı ilk 6 aylık sonuçları değerlendirildi. Son günlerde yaşanan sel, dolu ve depremle ilgili sektörün üstlendiği sorumluluklar kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar toplantıdaki konuşmasında yaşanan son doğal afetler konusunda sektör olarak üstlendikleri sorumluluğa değinerek, “Sigorta toplumsal bir dayanışmadır, istikrar ve güven ortamı sağlar” dedi.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, basın toplantısındaki sunumuna sektöre ilişkin genel bilgiler vererek başladı. Çağlar, sektörün 2017 Haziran sonu itibariyle prim üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre % 12 artışla 23,1 milyar TL olarak gerçekleştiğini söyledi. Yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörün, ekonomiye fon sağladığını ve teminat sağlama rolüyle başta mega projeler olmak üzere GSYH’nin 35 katı sigorta güvencesi verdiğini vurguladı.

Sektörün tazminat ödemelerine de değinen Çağlar, geçen yıl sektörün toplam 23,4 milyar TL tazminat ödediğini söyledi. Çağlar verdiği bilgide 2017 yılında, günde 46.400 adet hasar gerçekleştiğini ve buna karşılık sektörün günde 108,8 milyon TL ödeme yaptığını belirtti.

Başkan Çağlar sözlerine sektör gündemindeki Zorunlu Trafik Sigortası ile Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım’daki son gelişmeleri aktararak devam etti. Trafik sigortasındaki 11 yıllık zararın 7,3 milyar TL’ye ulaştığını hatırlatan Çağlar, tavan prim uygulanmasıyla trafikte 2017 yılının ilk 6 ayında prim üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre % 11,5 azaldığını, poliçe sayısının ise % 4,9 artışla 8,6 milyona çıktığını söyledi. Enflasyon da göz önüne alındığında trafik poliçelerindeki indirimin yaklaşık %30’lara ulaştığını vurguladı. Tavan prim uygulamasıyla sektörün zararının 2,3 milyar TL’ye, hasar-prim oranının % 125’e çıkmasını tahmin ettiklerini belirtti. Son 3 yılda yaşanan kazaların %11’inin, 80 bine yakın ve 3’ün üzerinde kaza sayısına sahip sürücülerden kaynaklandığına dikkat çeken Çağlar, trafik sigortasında arzu edilen kalıcı fiyat istikrarı için bu kazaların azaltılmasının yanı sıra kötü sürücüler için yüksek prim uygulanması gerektiğini vurguladı.

 Bir diğer gündem maddesi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım’daki son durumu değerlendiren Başkan Çağlar, BES’te katılımcı sayısının 6,8 milyona, fon büyüklüğünün de Devlet Katkısı dâhil 71 milyar TL ulaştığını ifade etti. Bu yıl başlatılan Otomatik Katılım’la 26 Temmuz 2017 itibariyle sisteme giren 6 milyon çalışanın 2,6 milyonunun sistemde kaldığını cayma/çıkış oranının da % 57 olduğunu söyledi. Otomatik Katılım’da cayma oranının yüksekliğinin nedenlerini de şöyle sıraladı:

• İşveren katkısının olmaması,

• Teşviklerin hak ediş sürelerinin uzun olması,

• Sistemin işçi ve işveren düzeyinde yeterli derecede tanıtılamadan devreye alınması,

• Cayma süresi sonrasında çıkış yapılamayacağı yönünde yanlış bir algının olması

Otomatik Katılım’ın güçlendirilmesi için sistem kurgusunun yeniden gözden geçirilmesinin ve bilgilendirme ile iletişimin önemini vurguladı.

Basın toplantısındaki konuşmasına son haftalarda yaşanan doğal afetlere de değinen Çağlar, ekonomik kayıpların telafisi için sektör ve tüm paydaşlar olarak yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Çağlar’ın verdiği bilgiye göre son 3 olayda şu ana kadar sektöre ulaşan hasarlar şöyle:

• 18 Temmuz İstanbul sel: 7 bin adet hasar 116 milyon TL,

• 21 Temmuz Gökova deprem: 800 adet hasar 12 milyon TL,

• 27 Temmuz İstanbul sel ve dolu: 22 bin adet hasar 168 milyon TL.

İklim değişikliği nedeniyle afet riskinin arttığını hatırlatan Çağlar:

“İklim değişikliği nedeniyle doğal afet riskinin arttığını, ülkemizdeki düşük sigortalılık oranı nedeniyle vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın ciddi hasar maliyetleri ile karşılaşma riskinin her geçen gün büyüdüğünü, bu maliyetlerin tamamıyla Devlet üzerinde bırakılmaması gerektiğini, sigorta poliçelerinin sanıldığı kadar pahalı olmadığını, sigortacılığın sadece hasar ödeyen bir sektör değil, aynı zamanda risk yönetimi danışmanlığı yaptığını, insanımızın gelecekteki refahı için bireysel emeklilik sisteminin öneminin anlaşılması gerektiğini ve sigorta bilincinin ve sigortalılık oranının arttırılmasının insanımız ve ülkemiz adına ne denli önemli olduğunu” vurguladı.

Üyemiz şirketlerden derlenen verilere göre 2017 yılı Haziran sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %12 artış ile 23.1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

 Tablolara ulaşmak için tıklayınız

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Yönetmelik için tıklayınız.

Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine Ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Yönetmelik için tıklayınız..

Sigortacılık E-Başvuru Sistemine İlişkin Genelge (2017/5) yayımlanmıştır.

Genelge için tıklayınız..

2017 yılı Haziran sonu Trafik, Kasko, Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza ve Zorunlu Taşımacılık Mali Sorumluluk sigortasına ilişkin istatistikler yayınlanmıştır.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

05.07.2017 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi ve E&Y’ın ev sahipliğinde düzenlenen Sağlıklı Buluşmalar konulu toplantıya katılım sağlanmıştır.


19.07.2017 tarihinde Maliye Bakanlığı koordinasyonunda ve TUSİAD Sağlık Çalışma Grubunun katılımıyla Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası konulu toplantıya katılım sağlanmıştır.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili çalıştay gerçekleştirilmiştir. 27.07.2017 tarihinde Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ile Sağlık, Hayat ve Hukuk komitelerinde bazı üyelerin katılımı ile Birlik merkezinde yapılan Çalıştayda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sonrasında sigorta sektöründe sağlık verilerinin alınması ve işlenmesi noktasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri Kişisel Verilerin Korunması Kurulu Başkanı Sayın Faruk Bilir ile paylaşılmıştır.

London’s Grenfell Tower’da tahmini 65 milyon $ (50 milyon £) hasar gerçekleştiği düşünülüyor

En az 80 kişinin hayatını kaybettiği Grenfell Tower’daki büyük yangın ile ilgili olarak sigortacılar yangın ve sorumluluk branşlarında oluşan hasar beklentisini 50 milyon İngiliz Sterlini’ne yükseltti. İngiliz polisi, 14 Haziran'daki 24 katlı apartman bloğunda çıkan yangında ölüm sayısının önümüzdeki yıla kadar bilinmeyebileceğini ve hükümetin felâketle ilgili kamuoyu soruşturmasına öncülük edecek emekli bir hâkimi atadığını açıkladı.

Sigorta şirketi Protector Forsikring, Gremfell Tower’ın sigorta değerlendirme sürecinde yenilendiğini belirtti.

Protector Forsikring’in CEO’suna yenileme sırasında kullanılan kaplamanın yanıcı olduğunun farkında olunup olunmadığı sorulduğunda, soruşturmanın neticesini beklemenin gerektiğini belirtti.

 Protector Forsikring, ikinci çeyrek kazançlarında brüt hasarların toplamda 50 milyon İngiliz Sterlini (65 milyon ABD Doları) olacağını ve önceki 25 milyon İngiliz Sterlini olan tahminleri ikiye katladığını belirtti. Protector’un ilk tahmini binanın kendisi için 20 milyon İngiliz Sterlini tutarında, geri kalanı da konut sakinleri için alternatif konut gibi ek giderleri kapsıyordu.

Güncel rakamın neleri içerdiği belirtilmedi, ancak maliyetin reasürans yoluyla Münih Re tarafından büyük ölçüde karşılanacağı belirtildi. Bjerkeli, Protector Forsikring’in kendisi için, yangınla ilgili net mal ve sorumluluk hasarlarının ilk 2,5 milyon İngiliz Sterlini’nden sorumlu olduğunu ve değişmesinin beklenmediğini belirtti.

(Kaynak: Reuters 7 Temmuz 2017)

Sigorta Sektöründe Birleşme ve Satın Almalar Son İki Yılın Altında

Clyde&Co Büyüme Raporu’nda, dünya genelinde sigorta sektöründe yılın ilk yarısında gerçekleşen birleşme ve satın almalarda düşme eğilimi olduğu bildirilmektedir.. 2016 yılının ilk yarısında 186 olarak gerçekleşen anlaşma sayısı 2015 yılının aynı döneminde 225 olarak gerçekleşirken, 2017’de bu rakam 170 ile sınırlı kalmıştır.

Asya Pasifik’de gerçekleşen birleşme ve satın alma anlaşmaları kısmen Çin’de uygulanan para politikası nedeniyle 36’dan 22’ye düşerken, Avrupa’da ise kısmen Brexit’in de etkisiyle, son altı ayda %28’lik bir düşüş gözlendi.

Piyasalar politik ve ekonomik belirsizlikten daha az etkilenmeye başladıkça ve sigorta şirketleri büyüme ve değer yaratacak yeni kaynaklar üretmeye devam ettikçe, yılın ikinci yarısında birleşme ve satın almaların hacminin istikrara kavuşması ve toparlanma eğilimine girmesi beklenmektedir.

 Teknoloji Yatırımları:

Yılın ilk çeyreğinde bildirilen insurtech yatırımlarındaki azalmaya rağmen – ki 2016 yılının aynı döneminde 500 milyon ABD doları olan yatırım tutarı bu yıl 280 milyon ABD doları olarak gerçekleşti- pek çok iş alanında teknoloji yatırımları öncelik olarak yer almaya devam etti.

(Kaynak: Actuarialpost, 31 Temmuz 2017)

 
E-BÜLTEN SAYI:
150
AĞUSTOS - 2017
 
Tüm Hakları Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine Aittir. © 2013 TSRSB