Sigortacılık ve Rekabet Zirvesi

Türkiye Sigorta Birliği ve Rekabet Kurumu işbirliğiyle gerçekleşen toplantıda Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek, Hazine Müsteşarı Sayın Osman Çelik, Rekabet Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Ömer Torlak, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Faruk Bilir, Hazine Müsteşar Yardımcısı Sayın Ahmet Genç, Hazine Müsteşarlığı Bürokratları, Rekabet Kurumu üyeleri ve sigorta sektörünün üst düzey yöneticileri bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisine önemli derecede katkıları olan sigorta sektörünün güçlü bir şekilde gelişmesini önemsediklerini belirtti.

Rekabet Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Ömer Torlak ise konuşmasında, sigortacılık sektöründe etkin rekabetin önemini vurguladı.

 

TSPB'nin Geleceğimiz İçin Büyüme Kongresinde Sağlıklı "Bes’lenmenin Yolu” Panelini Gerçekleştirdik

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin 'Geleceğimiz İçin Büyüme’ konulu Kongresinde, Türkiye Sigorta Birliğinin sponsoru olduğu 'Sağlıklı "BES”lenmenin Yolu Paneli'nde bireysel emeklilik sisteminin dünü bugünü ve yarını konuşuldu. Allianz Hayat ve Emeklilik ve Allianz Yaşam ve Emeklilik şirketleri Genel Müdürü Sayın Taylan Türkölmez'in moderatör ve Anadolu Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Sayın Uğur Erkan, Prof. Dr. Vedat Akgiray, Sayın Abdurrahman Yıldırım ve Sayın Âlim Telci'nin panelist olarak katıldıkları oturumda BES'in bir başarı hikâyesi olduğu ve emeklilik yatırım fonları getirilerinin ülkenin ve piyasaların genel durumuna paralel seyrettiğine vurgu yapılarak, getirilerin kısa değil uzun vadede değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Oturum sonunda Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Sayın Mehmet Akif Eroğlu tarafında panelistlere katkılarından dolayı birer plaket sunuldu.

 

Sorumluluk Sigortaları Sempozyumu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Sigorta Hukuku Türk Derneği tarafından Türkiye Sigorta Birliği'nin desteği ile düzenlenen "Sorumluluk Sigortaları" konulu sempozyum İstanbul Üniversitesi'nde düzenlendi. Sigorta Hukuku Türk Derneği Başkanı Prof. Dr. Samim Ünan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Turul, İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mahmut Ak ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Sayın Şerif Çakırsoy'un açılış konuşmalarını yaptığı Sempozyuma Yargıtay 11. Ve 17. Hukuk Daireleri üyeleri, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanları ve sigorta sektörü temsilcileri katılım gösterdi. 1-2 Aralık tarihlerindeki sempozyumda sorumluluk sigortalarında riziko, ihbar külfeti, trafik sigortaları ve sorumluluk sigortalarında zaman aşımı konuları tartışıldı.

 

 

 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Abuzer KENDİGELEN

Türkiye Finans Forumu’nda Sigortacılığın Ekonomiye Katkısını Anlattık

Hürriyet Gazetesinin düzenlediği sigortacılık, bankacılık ve banka dışı finans sektörlerinin konuşulacağı Türkiye Finans Forumu Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek’in açılış konuşmasıyla başladı. Forumda “Sigortacılığın Ekonomiye Katkısı ve Sektördeki Son Gelişmeler” başlıklı panelde Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan’ın moderatörlüğünde Hazine Müsteşar Yardımcısı Sayın Ahmet Genç, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Sayın Can Akın Çağlar, Türkiye Sigorta Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Başkanı M. Uğur Erkan; sigortacılık sektörü, ekonomiye katkısı, finans sektörü içindeki yeri ve önemi ile bireysel emeklilik sektörü ve revizyonu gündemde olan otomatik katılım uygulaması hakkında bilgiler verdi.

 

8. Karayolları Güvenlik Sempozyumu’na Sponsor Olduk

Türkiye Sigorta Birliği’nin ana sponsor olduğu 8. Karayolları Güvenlik Sempozyumu 16-18 Kasım tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Sempozyumun açılışına T.C. Başbakanı Sayın Binali Yıldırım, T.C. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan ve T.C. Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz katıldı. Açılış konuşmalarında ülkemizde kanayan yara haline gelen ve her yıl 7300 kişinin ölümüne neden olan trafik kazalarının azaltılmasında etkin işbirliğinin ve eğitimin önemine değinildi. Açılış sonrası Sayın Başbakan ve Bakanlar sempozyum bünyesindeki stantları dolaştı. Ayrıca sempozyumda Türkiye Sigorta Birliği sponsorluğunda 2 gün süreyle çocuklara yönelik trafik güvenliğini konu alan bir tiyatro oyunu sergilendi.

Üyemiz şirketlerden derlenen verilere göre 2017 yılı Ekim sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %15 artış ile 37,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

2017 yılı Eylül sonu konsolide bilanço ve gelir tabloları web sitesine ve Birlik Portalı'na yüklenmiştir.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

31 Ekim 2017 tarihinde Deniz Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen, sigortacılık, sigorta eksperliği, mümessillikle gözetim konularının gündeme alındığı toplantıya katılım sağlanmıştır.

02 Kasım 2017 tarihinde SAS tarafından düzenlenen sigortacılıkta analitik çözümlerin ve veri analitiğinin anlatıldığı SAS Analytical Insurance Day 2017 toplantısına katılım sağlanmıştır.

4-7 Aralık 2017 tarihlerinde OECD tarafından Paris’te gerçekleştirilen Sigorta ve Özel Emeklilik Komitesi ile Özel Emeklilik Çalışma Grubu toplantılarına Birlik tarafından katılım sağlanmıştır.

7 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen Trafikte %100 Yaşam Çalıştayına katılım sağlanmıştır.

09-10 Kasım 2017 tarihinde Aktüerler Derneği ve Uluslararası Aktüerler Birliği (IAA - International Actuarial Association) ile birlikte düzenlenen Trafik Odaklı Hayat Dışı Sigortaları ve Hayat Sigortaları-Emeklilik konulu hem yurt içi hem de yurt dışından değerli katılımcıların ve konuşmacıların yer aldığı toplantılara katılım sağlanmıştır.

Türkiye Adalet Akademisi ve Birliğimizce ortak düzenlenen 8-10 Kasım 2017 tarihli Türk Ticaret Kanunu’nun 5. Yılı Sempozyumuna Birlik Başkanı Sayın Can Akın Çağlar ve Birlik Genel Sekreteri Sayın M. Akif Eroğlu tarafından katılım sağlanmıştır.

14 Kasım 2017 tarihinde Sigortacılık Genel Müdürü Sn. Şerif Çakırsoy’un ve hayat dışı branşlarda çalışan sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile ülkemizde kurulması planlanan Nükleer Risk Havuzu hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

21-22 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 1.Ulusal Teknik Müşavirlik Çalıştayına Birliğimizce katılım sağlanmıştır.

23 Kasım 2017 tarihinde T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı suçlarıyla mücadelede önleyici tedbirler kapsamında farkındalığın ve ilgili mevzuatın uygulanmasında etkinliğin artması amacıyla sektörümüze yönelik olarak düzenlenen çalıştaya katılım sağlanmıştır.

27 Kasım 2017 tarihinde T.C. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Hastaneler Genel Direktörlüğünün15. Danışma Kurulu toplantısına Birliğimizce katılım sağlanmıştır.

Zorunlu Sigortanın Faydaları ve Zararları

Sigorta sektörü genellikle zorunlu sigortalardan yanadır. Ancak, her zaman değil., sigortacılar yeterli hasar verilerinin eksikliği sebebiyle birçok farklı yeni sorumluluk gerektiren zorunlu sigortalara karşı çıkıyor. Bu gibi durumlarda, sigortacılar, pazara girmekte ya da yenilikçi ve uyarlanmış ürünleri geliştirmekte çekinebiliyor. Zorunlu sigortalar yeterli veri, yeterli kapasite ve Pazar rekabeti gibi sınırlı durumlarda uygun olacağı kabul edilmektedir. Örneğin, Avrupa Birliği genelinde Zorunlu trafik sigortası 1972 yılında yaygın ve mümkün hale geldi; çünkü bol miktarda veri ve sigorta kapasitesi mevcuttu. Ayrıca, riskler ve yükümlülükler arasında AB genelinde farklılıklar göze çarpmıyordu.

Gelişen teknolojiyle birlikte yeni sorumluluk alanları ortaya çıktı. Bu alanlardan biri de robotik oldu. 2017 Şubat ayında; AB Parlamentosu AB Komisyonu’ndan, robotikle ilgili özel hukuk kurallarının geliştirilmesinin bir parçası olarak robotlara ilişkin bazı belirli kategorilerde zorunlu sigortanın mümkün olup olmadığını incelemesini talep etti.

Konuyla ilgili olarak, Insurance Europe (IE) tarafından, zorunlu sigorta sistemlerinin yalnızca belirli koşullar yerine getirildiğinde çalışacağını vurguladı. Eğer uygun koşullar olmazsa, söz konusu zorunlu sigortaların yarardan çok zarar getireceği belirtildi.

(Kaynak: Commercial Risk, 9 Kasım)

 
E-BÜLTEN SAYI:
154
ARALIK - 2017
 
Tüm Hakları Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine Aittir. © 2013 TSRSB