Hazine Müsteşarı Sayın Osman ÇELİK Sektör ile Buluştu

Türkiye Sigorta Birliğinin ev sahipliğini yaptığı toplantıda Hazine Müsteşarı Sayın Osman Çelik, Hazine Müsteşarlığı Bürokratları ve sigorta sektörünün üst düzey yöneticileri bir araya gelerek gündemdeki önemli konuları ve sektörü değerlendirdi. Hazine Müsteşarı Sayın Osman Çelik, Sektörün hacminin daha da büyütülmesi gerektiğini bu konuda Hazine Müsteşarlığı olarak Sektörle yakın işbirliği içinde olmak istediklerini, sektörün büyütülmesine önem verdiklerini, Hükümetin de “Orta Vadeli Programda” sigorta ve bireysel emeklilikle ilgili hedefler koyduğunu bu çerçevede Katılım Sigortacılığı, kefalet sigortası, alacak sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortasının geliştirilerek bir yandan yeni finansal ürünler sunulurken diğer yandan reel ve finansal sektörün desteklenmiş olacağını ifade etti ve sigorta sektörüne verdikleri değeri vurguladı.

 

 

Birlik Başkanı Can Akın Çağlar’ın sunumuna ulaşmak için tıklayınız

2017 Haziran Sonu poliçe adet istatistikleri web sitesine ve Birlik Portalı'na yüklenmiştir.

 Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

Üyemiz şirketlerden derlenen verilere göre 2017 yılı Ağustos sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %12,9 artış ile 29.716.792.448 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

15.09.2017 tarihli, "Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki 2016/22 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2017/7)" yayımlanmıştır.

Genelge için tıklayınız.

Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

Detaylar için tıklayınız.

 

 

05.10.2017 tarihinde Sigorta Tatbikatçıları Derneği’nin düzenlemiş olduğu Birlik Genel Sekreteri Sayın Mehmet Akif Eroğlu tarafından açılış konuşması yapılan 9. Uluslararası Sigorta Konferansı’na katılım sağlanmıştır.

14.09.2017 tarihinde Genel Sekreter M. Akif Eroğlu başkanlığında Birliğimiz tarafından Türkiye Adalet Akademisi’ne bir ziyaret gerçekleştirilmiş ve bilgi alışverişinde bulunularak sektörümüze ilişkin yapılmak istenen çalıştaylar ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur.

13-14 Eylül 2017 tarihli Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin OECD 2011 Sistemine Uyumlaştırma Çalıştayına katılım sağlanmıştır.

13.09.2017 tarihinde Genel Sekreter M. Akif Eroğlu başkanlığında Birliğimiz tarafından Yargıtay 11. ve 17. Dairelerine ziyaret gerçekleştirilmiştir ve gelecek dönemde sektörümüze ilişkin yapılmak istenen çalıştaylar ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur.

13.09.2017 tarihinde Hazine Müsteşarlığı’nda Kültür Bakanlığı’nın da katılımıyla seyahat acenteleri için düzenlenen paket tur sigortası tanziminde yaşanan sorunlara ilişkin toplantıya katılım sağlanmıştır.

İstatistik yükleme sistemi “DataLab”ı tanımak üzere Insurance Europe ekibinin verdiği web konferans eğitimine katılım sağlanmıştır.

SBM-Sigorta Şirketleri Mutabakat Çalışma Grubu’nun çalışmaları sonucu belirlenen, raporlamalardaki mutabakatsızlığın nedenlerini görüşmek üzere 08.09.2017 tarihinde Sigorta Denetleme Kurulu’ndaki toplantıya katılım sağlanmıştır.

18.09.2017 tarihinde Karayolu Taşıtları Yedek Parça ve Montajı Hakkında Yönetmelik Taslağı konulu TSE’de düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıştır. .

19.09.2017 Trafikte %100 Yaşam Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır.

Müsteşarlıkları tarafından Otomatik Katılım Sistemi’nin revizyonuna ilişkin 25.09.2017 tarihinde yapılacak çalıştay öncesinde 21.09.2017 tarihinde EGM tarafından düzenlenen ön çalışma toplantısına katılım sağlanmıştır.

22.09.2017 tarihinde Türkiye Sağlık Platformu (TÜSAP) tarafından gerçekleştirilen Sağlık Vizyon Toplantıları - Sağlık Finansmanı isimli toplantıya katılım sağlanmıştır.

25.09.2017 tarihinde TUSİAD tarafından gerçekleştirilen Tamamlayıcı Sağlık Alt Çalışma Grubu toplantısına katılım sağlanmıştır.

Müsteşarlıkları tarafından Otomatik Katılım Sistemi’nin revizyonuna ilişkin önerileri görüşmek üzere, 25.09.2017 tarihinde Hazine Müsteşarlığı’nda gerçekleştirilen çalıştaya katılım sağlanmıştır

29-30.09.2017 tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen 2023 Vizyonunda Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Forumuna katılım sağlanmıştır.

03.10.2017 tarihinde Birlik binasında tüm inceleme ve araştırma komiteleri üyelerinin bir araya geldiği bir kokteyl düzenlenmiştir.

06.10.2017 tarihinde Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD)’nin düzenlemiş olduğu Portföy Yönetimi Sektörü İçin Fırsatlar konu başlıklı TKYD 9. Sektör Toplantısı’nda yer alan Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım konulu panele Birlik Genel Sekreteri Sayın Mehmet Akif Eroğlu panelist olarak katılım göstermiştir.

06.10.2017 tarihinde Hazine Müsteşarlığı’nda yapılan Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişi Usul ve Esaslar içeriğinin revizyonuna ilişkin toplantıya katılım sağlanmıştır.

Kullanıcı Temelli Sigorta Patlamaya Hazır

Sigortalının davranışına ve kullanımına uygun sigorta fırsatı sağlayan kullanıcı temelli sigortanın gelecek yıllarda hızlı bir yükselişe geçmesi bekleniyor. Sigortacılara farklılaştırılmış ve kişiselleştirilmiş ürünler tasarlamalarının yanı sıra maliyeti düşürmenin yollarını sunmasıyla kullanıcı temelli sigortaların kapsamının ve pazar payının daha da artacağı belirtiliyor. Dünyada pazar payı 2015 yılında %1 olarak gerçekleşen kullanıcı temelli sigortaların; EY tarafından yapılan araştırmaya göre Avrupa, Asya ve Amerika’da Pazar payını 2020 yılında %15’e yükselteceği tahmin ediliyor.

Kullanıcı temelli sigortalardan 142 milyondan fazla kişinin faydalanması beklendiği için sigortacıların hızla büyüyen pazarda iyi konumlanmaları, çözümlerini güvenilir bağlantılarla desteklemeleri ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirdiklerinden emin olmaları büyük önem arz ediyor.

(Kaynak: Actuarial Post, 8 Eylül)

Hükümetler İçin Finansal Belirsizlik: Yaşlanan Nüfus

Dünya Bankası verilerine göre AB ülkelerinde 2015 yılında 98 milyon olan 65 yaş üstü nüfusun, 2050 yılında %53’lük bir artışla 150 milyon olacağı öngörülüyor. Fidelity Benefits Consulting bu konuya dikkat çekerek hâlihazırda kırılgan olan emeklilik ve sağlık sisteminin bu durumdan oldukça olumsuz etkileneceğini belirtiyor. Emekli nüfustaki artışın sağlık ve emeklilik hizmetlerinin finansmanı üzerindeki baskıyı artıracağı ve eğer uygun bir yönetim sergilenmezse hükümetlerin vergi artışına ya da hizmetlerde kısıtlamaya gitmesine neden olacağı dile getiriliyor. Fidelity Benefits Consulting'in Başkanı Mark Sullivan, hükümetlerin vergi artışları karşısında bir direnişle karşılaşabileceğini bu sebeple bütçe açığını önlemenin en kabul edilebilir yolunun emeklilik yaşının artırılması olabileceğini belirtmiştir. Ayrıca, hükümetlerin, zorunlu emeklilik tasarruf planlarıyla sorumluluğunun bir bölümünü özel sektörle paylaşabileceğini de görüşlerine eklemiştir.

(Kaynak: Actuarial Post, 5 Ekim)

 
E-BÜLTEN SAYI:
152
EKİM - 2017
 
Tüm Hakları Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine Aittir. © 2013 TSRSB