2017 yılı Haziran sonu konsolide bilanço ve gelir tabloları web sitesine ve Birlik Portalı'na yüklenmiştir.

 Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

Devlet Katkısı Fonları için Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2017/3) yayımlanmıştır.

Sektör Duyurusu için tıklayınız.

24.08.2017 tarihli, “10.04.2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Daire Genelge (2017/6)” yayımlanmıştır.

Genelge için tıklayınız.

Üyemiz şirketlerden derlenen verilere göre 2017 yılı Temmuz sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %12,5 artış ile 26.375.221.130 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Sektör Duyurusu (2017/4) yayımlanmıştır.

Sektör duyurusu için tıklayınız.

16.08.2017 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun ‘’İstişare Toplantıları Gündemi’’ konulu davetine katılım sağlanmış; Kurum tarafından iletilen gündem maddelerine ilişkin cevaplarımız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sonrasında sağlık verilerinin işlendiği branşlarda sektörümüzün yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerilerimiz Kurul üyelerine hazırlanan sunum ile aktarılmıştır.


19.08.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından düzenlenen Banka Dışı Finansal Sektörün Gelişimi ve Türkiye'nin Küresel Finansal Kaynaklara Erişim Stratejileri Çalıştayına Birliğimizce katılım sağlanarak, Çalıştay’da sigortacılık ve bireysel emeklilik sisteminin finansal piyasalardaki rolü ve potansiyeli hakkında ayrıntılı bilgi verilerek katkıda bulunulmuştur.


Trafik kazalarının önlenmesi ve topluma neden olduğu maddi ve manevi zararların azaltılmasına yönelik yapısal çözümler geliştirilmesini teminen konuyla ilgili paydaşların ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katılımıyla istişarelerde bulunmak ve alınması gereken aksiyonlara ilişkin çerçeve oluşturulmasını teminen 23.08.2017 tarihinde Birlik tarafından Birlik merkezinde bir toplantı düzenlenmiştir.

Reasürans Sektörünün Kârlılığının 2017 Yılı İçinde Düşüş Yaşaması Bekleniyor

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody’s 4 Eylül raporunda, reasürörlerin kazancında düşük afet kayıpları sayesinde 2017 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %1,4’lük mütevazı bir artış gözlenmekle ayrıca bileşik orana bakıldığında ise %95,7’den %92,6’ya gerileyerek dönem boyunca olumlu bir gelişme kaydettiği belirtilmiştir. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen, Moody’s 2017 yıl sonu beklentisi, reasürans sektörünün kazancının sektör oyuncularının ilk çeyrekteki zayıf performansı ve Harvey Kasırgası’nın beklenen kayıpları sebebiyle bir önceki yıla nazaran düşmesi yönünde.

(Kaynak: Intelligent Insurer, 4 Eylül)

Yapılan Çalışmalar, Otomatik Araç Güvenlik Teknolojisinin Kazaları Önleyebileceğini Gösteriyor

Yakın zamanda açıklanan iki araştırma, araçların başka bir şeride kaymasını önleyen ya da kör noktalar konusunda sürücüleri uyaran güvenlik sistemlerinin kazaları önemli ölçüde azaltmaya başladığını gösteriyor.

Yapılan araştırmalar, şerit tutma teknolojisinin ve kör nokta izleme sistemlerinin, bu teknolojiden yoksun araçlara kıyasla daha düşük kaza yapma oranlarına sahip olduğunu gösteriyor. Bu araştırmalarda, güvenlik sistemlerin isteğe bağlı olarak araçlara eklendiği 25 eyaletteki 2009-2015 modelli araçların kaza verileri incelenmiş, şerit koruma sisteminin kazaları %11 oranında, bu tür kazalarda da yaralanmaları %21 oranında azalttığı görüldüğü bildirilmektedir.

Ancak diğer taraftan araştırmacılar, güvenliği artırmak için geliştirilen teknolojinin sürücü davranışlarını olumsuz yönde etkilemesinden endişe duyuyor. Kör nokta izleme donanımı kullanan sürücülerin şerit değiştirirken arkalarına bakmadıkları sürücüler arasında yapılan ankette gözler önüne seriliyor. Bir başka araştırma, bazı sürücülerin şerit tutma sisteminin çıkardığı sesleri rahatsız edici bulması sebebiyle söz konusu güvenlik sistemlerini devre dışı bıraktığını gösteriyor.

(Kaynak: Insurance Journal, 25 Ağustos)

 
E-BÜLTEN SAYI:
151
EYLÜL - 2017
 
Tüm Hakları Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine Aittir. © 2013 TSRSB