“Sigortacılığın Gelişimi ve Sektörde Yaşanan Sorunlar” toplantısına katıldık

Birlik Genel Sekreteri M. Akif Eroğlu 28 Ekim 2017 tarihinde Gaziantep Ticaret Odası, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Kurulu ve Gaziantep Sigorta Acenteleri Derneği işbirliğinde düzenlenen ve Hazine Müsteşar Yardımcısı Sayın Ahmet Genç’in katılım gösterdiği “Sigortacılığın Gelişimi ve Sektörde Yaşanan Sorunlar” konulu toplantıya katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Acentelerin dağıtım kanalı olarak sektörümüze katkılarına ve işbirliğimizin geliştirilmesi için yapılacaklara dikkat çekti.


6. TSB Sigorta Sektör Ligi’ne İlk Defa Katılan Birlik Üçüncü Oldu

20-23 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya’da altıncısı düzenlenen TSB Sigorta Sektör Ligi Futbol Turnuvası’na, Sigorta ve Emeklilik şirketlerinin yanı sıra Türkiye Sigorta Birliği, Tarsim, Sigorta Eksperleri Derneği, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu olmak üzere sektörün önde gelen kurumlarından toplam 16 takım katılmıştır. Türkiye Sigorta Birliği, sponsor olduğu turnuvaya ilk defa katılmış ve üçüncülükle tamamlama başarısı göstermiştir.


Üyemiz şirketlerden derlenen verilere göre 2017 yılı Eylül sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %14,8 artış ile 33,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Yönetmelik için tıklayınız.


26 Ekim 2017 tarihinde Birlik Başkanı Can Akın Çağlar ve Birlik Genel Sekreteri M. Akif Eroğlu, French Bankinsurers Associaton’ın Başkanı Pierre de Villeneuve’ün daveti üzerine Paris’te gerçekleşen “First Meeting of European Bankinsurers” toplantısına katıldı. Toplantında, Birlik Başkanı Can Akın Çağlar Türkiye’deki Bankasürans pratiğine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

27 Ekim 2017 tarihinde Birlik Başkanı Can Akın Çağlar ve Birlik Genel Sekreteri M. Akif Eroğlu, French Insurance Federation Başkanı’nın daveti üzerine bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ve Avrupa’daki sigorta birlikleri başkanları, sigorta şirketleri CEO’ları ile Fransız Ekonomi ve Finans Bakanı Bruno le Maire’in katılımlarıyla Paris’te gerçekleşen “Insurance in a World of Disruption” konulu Uluslararası Sigorta Konferansı’na katıldı.

18-20 Ekim 2017 tarihleri arasında Nükleer Enerji Ajansı tarafından düzenlenen Nükleer Santrallerin İşletilmesinden Doğan Sorumluluk gündemli çalıştaya Birliğimizce katılım sağlanmıştır.

18-20 Ekim 2017 tarihleri arasında Nükleer Enerji Ajansı tarafından düzenlenen Nükleer Santrallerin İşletilmesinden Doğan Sorumluluk gündemli çalıştaya Birliğimizce katılım sağlanmıştır.

12-13.10.2017 tarihlerinde Viyana’da düzenlenen Orta ve Doğu Avrupa’da Sigorta Piyasalarının ve Sigorta Denetiminin Karşılattığı Güncel Zorluklar başlıklı konferansta yer alan “Büyük Veri ve İklim Değişikliği – Doğal Afet Sigortasının Geleceği Var mı?” konulu panele Birlik Genel Sekreteri Sayın M. Akif Eroğlu panelist olarak katılım sağlamıştır. Sayın Eroğlu ülkemizdeki doğal afetler risklerini ve DASK sistemini anlatarak, penetrasyonun diğer ülke örnekelerine göre daha yüksek olmasını sağlayan başarı faktörlerine değindi.

ABI: Yapay Zekânın Yükselişine Rağmen İnsan Etkileşimi Sigorta İçin Kritik

ABI tarafından 19 Ekim tarihinde Londra’da düzenlenen veri konferansında yer alan uzmanlara göre yapay zekâ müşteri ilişkilerinde değil, operasyonel süreçlerde daha fazla kullanılacak. ABI Genel Direktörü Huw Evans, Yapay Zekâ sigorta sektöründe önemli bir role sahip olsa da insanların sigorta şirketiyle irtibat kurduğu zamanlarda özellikle bazı travmalarda kaliteli insan etkileşimine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Konferansın odak noktası teknolojinin sigorta endüstrisinde kullanımıyken, sık sık tekrarlanan tema teknolojinin tüketici ile sigortacı arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyeceğiydi. Sigorta şirketlerinin daha fazla dijitalleşmesi için gerekli olan sigortalılar ile güven ilişkisini geliştirmek için daha fazla bağlılığa ihtiyaç olduğu görülmektedir.

(Kaynak: Verdict, 20 Ekim)

Korumacılık, Tehlikeli Risk Yoğunlaşması Yaratıyor

Avrupa sigorta federasyonu Insurance Europe; Afrika, Güney Amerika ve Asya’da yaygın olarak görülen korumacı politikaların oluşturduğu tehlikeyi vurguladı.

Insurance Europe Uluslararası İlişkiler bölümünün başında bulunan Cristina Mihai, bu tür korumacı politikaların, uygulanan ülkelerde büyük bir risk oluşturduğunu dile getirdi. Bunun nedeni olarak, , riskin yerel ekonomide yoğunlaştırılmasını göstermiştir. Korumacı politikalar sigortacılardan risklerini yerel ve çoğunlukla kamuya ait reasürörlere devretmesini gerektiriyor. Sigorta ve reasüransta uygulanan riskleri ortadan kaldırma amacıyla uygulanan korumacı politikaların riskin yoğunlaşmasına sebep olabileceği vurgulanıyor.

Avrupa’daki sigortacılar ve reasürörler serbest ticaret anlaşmalarıyla çelişen korumacı politikaları tanımlamak ve değerlendirmek amacıyla Insurance Europe ile birlikte çalışmalar yürütüyor.

(Kaynak: Reinsurance News, 26 Ekim)

İngilizlerin Dörtte Biri Tasarruf Yapamıyor

Lloyds Bank’ın yeni araştırmasına göre, İngilizlerin %25’i tasarruf yapamıyor, %59’u ise tasarruf seviyelerinden memnun değil. Ayrıca son 12 ayda tasarruf yapamayanların %35’inin kazançlarının enflasyonun baskısına maruz kaldığını düşündüğü belirtiliyor.

Araştırmada ilk iki çeyrekte %35 düzenli olarak tasarruf eden kişilerin oranının ağustos ayında %31’e gerilediği belirtildi. Son 12 ayda tasarruf hesaplarını kullanan İngiliz vatandaşlarının dörtte biri ise bu tutarları günlük giderleri için kullandığı raporda yer aldı.

Ayrıca, daha önce yapılan Close Brothers araştırmasında, çalışanların %75’ine işverenlerin mevcut tasarruf seçeneklerini anlamaları için finansal eğitim sağlamadığı ortaya çıkmıştı.

(Kaynak: The Actuary, 1 Kasım)

 
E-BÜLTEN SAYI:
153
KASIM - 2017
 
Tüm Hakları Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine Aittir. © 2013 TSRSB