T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan '2017 Yılı Aktüerlik Sınavları Kapsamı'na ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Hazine Müsteşarlığı'nın yayınlamış olduğu 2017 Aktüerlik Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Üyemiz şirketlerden derlenen verilere göre 2017 yılı Ocak sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %20,4 artış ile 4.667.418.742 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

2016 yılı Aralık sonu Trafik, Kasko, Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza ve Zorunlu Taşımacılık Mali Sorumluluk sigortasına ilişkin istatistikler yayınlanmıştır.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

 

14.03.2017 tarihinde KVK Kurul Başkanı ziyaret edilerek Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında sağlık branşı ve sağlık verilerinin kullanıldığı tüm diğer branşlar adına yaşanan sorunlar ve çözüm önerisi aktarıldı ve konunun değerlendirilmesi için hazırlanan bilgi notu ve sunum takdim edildi.
 

Birlik, Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Danışma Kurulu’nun 15 Mart 2017 tarihinde yapılan ‘’Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Kapsamında, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Örgüleri, Bankalar ve Toplumun Diğer Kesimleri ile İşbirliği Bilincinin Yaygınlaştırılması’’ konu başlıklı toplantısına katıldı.

Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenen Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi’nin ‘’Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarının Gelişiminin Önündeki Engeller’’ konu başlıklı toplantısına Birliğimizi temsilen Sağlık İnceleme ve Araştırma Komitesi üyelerince katılım sağlandı.

Siber Risk Yönetimi Seviyesi Birçok Şirket İçin “Sürdürülebilir Değil”

Siber tehditlere karşı farkındalığın artmasına rağmen, görece çok az şirket risk yönetim programlarına siber güvenliği entegre etmiş durumda.


Siber saldırı maliyetleri kayıplarla, bozulmuş ya da çalınmış verilerle baş etmenin ötesine taşınıyor.
Swiss Re Baş Ekonomisti Kurt Karl, büyük ya da küçük fark etmeksizin tüm şirketlerin, kayıp öncesi ve sonrası risk yönetimi kapasitelerini geliştirmek için siber güvenliğe daha fazla yatırım yapmasına ihtiyaç olduğunu belirtiyor.


Siber sigorta pazarı gelişiyor ve artan sigortacı sayısı bu özel branşta daha fazla iş yapmaya başladı. Tam kapsamlı siber sigorta, veri ve ağ güvenliğine karşı çekirdek koruma sağlamakta. Siber riskler karmaşık bir yapıda ve hem anlaması hem de ölçmesi oldukça zor. Hızlı değişen teknolojik çevre, siber zararlara dair tarihsel veri eksikliği ileride gerçekleşecek muhtemel kayıpları ölçmekte yetersiz kalıyor. Yeni ürünler ve süreçlerde getirilecek yenilikler, siber risklerin daha kolay sigortalanabilir olmasına ve teminat kapsamının daha geniş olmasına yardımcı olacaktır.


Siber risklerdeki kayıpları giderme kapasitesini artıracak bir diğer yöntem de sermaye piyasası yatırımcılarının erişebileceği yatırım araçlarını geliştirmek. Hâlihazırda siber risk gibi operasyonel riskleri kapsayan, sigorta bağlantılı menkul değerler geliştirmek için bazı girişimler mevcut. Tüm bu önlemlere rağmen bazı siber riskler özel sigorta şirketleri tarafından telafi edilemeyecek kadar büyüklükte olabilmekte.  Terör felaketleri risklerinde devlet destekli koruma olduğu gibi devlet destekli bir siber risk koruması gerekli olabilir.

(Kaynak: Insurance Journal, 2 Mart)

Finansal Eğitim İçin Kurulan Platformun Lansmanı Yapıldı

Finansal sektörlerde faaliyet gösteren Dokuz Avrupa menşeli örgüt ve birliklerce 22 Şubat’ta yeni Avrupa Finansal Eğitim Platformu’nun lansmanı yapıldı. Bu platform, finansal eğitime olan ihtiyacı ortaya çıkarmayı ve Avrupa’da genç nüfusta ve girişimcilerde finansal okur-yazarlığı geliştirmeyi amaçlıyor. Avrupa Sigorta Birliği(Insurance Europe)’nin de yer aldığı dokuz paydaş, ileri seviye bir okur-yazarlık oluşturmak için güçlü yanlarını bir araya getirme konusunda anlaşmaya vardı. Platformun, Avrupa Birliği’nin finansal okur-yazarlıkta nasıl liderlik yapacağını tartışmak kadar bilgi, tecrübe, fikir alışverişine de hizmet ederek, sinerji yakalanmasında da büyük bir fayda sağlaması beklenmekte. Platform, fikirlerini ve tecrübelerini oluşturulan havuza aktarabilmeleri adına diğer katılımcılara da açık.

(Kaynak: Insurance Europe, 22 Şubat)


 

 
E-BÜLTEN SAYI:
145
MART - 2017
 
Tüm Hakları Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine Aittir. © 2013 TSRSB