Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmelerinin Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2017/1) yayımlanmıştır.
Sektör duyurusu için tıklayınız.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge (2017/1) yayımlanmıştır.
Genelge için tıklayınız.

Bir üye şirketimizin güncellemeleri çerçevesinde 2016 yılı Aralık sonu teknik sonuçları (bilanço özet-detay) revize edilmiştir.
Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

2016 Aralık Sonu poliçe adet istatistikleri web sitesine ve Birlik Portalı'na yüklenmiştir.
Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

2016 yılı Aralık sonu konsolide bilanço ve gelir tabloları web sitesine ve Birlik Portalı'na yüklenmiştir.
Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

Üyemiz şirketlerden derlenen verilere göre 2017 yılı Şubat sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %17,7 artış ile 8.413.640.218 TL olarak gerçekleşmiştir.
Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal Risk Değerlendirmesi Çalıştayı
14-16 Mart 2017 tarihlerinde “Terörün Finansmanı ve  Aklama ile Mücadelede Etkinlik” başlıklı AB Eşleştirme Projesi kapsamında MASAK ile işbirliğinde “Ulusal Risk Değerlendirmesi” konulu bir çalıştay düzenlendi.

………………………………………………………………………………………………………………

28.03.2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ziyaret edilerek Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında sektörümüz olmadığına ilişkin değerlendirmelerimiz ve KVK Kurulu Başkanlığı’na yapılan ziyaretin amacı ve çerçevesi paylaşılmıştır.

………………………………………………………………………………………………………………

29.03.2017 tarihinde, yangın branşındaki poliçelerin UAVT’li olarak düzenlenmesine ilişkin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ndeki toplantıya katılım sağlanmıştır. Toplantda, yapılan çalışmalar kapsamında UAVT bilgisi hakkındaki tereddütlü hususlar değerlendirilmiştir.

Ogden (İskonto Oranı) ve Sigorta Prim Vergisi Araç Primlerini 2011’deki Seviyenin Üstüne Taşıyabilir

2017 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında araç sigortası prim oranı %16 artış gösterdi. Kişisel yaralanmalarda kullanılan iskonto oranının -%0,75’e çekilmesi bunun nedenlerinden biri. Şirketler, Ogden oranı olarak da bilinen iskonto oranı ve bu yılın haziran ayından bu yana %12 olarak kullanılan sigorta prim vergisinin birleşmesi ile ortalama prim tutarlarının 2011 yılında gerçekleşen tutarı da aşabileceği ve 1000 İngiliz Poundunu geçebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

İngiltere’deki araç sahipleri 2017 yılının ilk çeyreğinde, kapsamlı araç sigortası için ortalama 781 İngiliz Poundu prim ödedi. Bu tutar 2016 yılının ilk çeyreğinde ödemiş olduğu 671 İngiliz Poundundan %16 daha fazla.

2016 dördüncü çeyrekle 2016 ilk çeyreği karşılaştırıldığında primdeki artış sadece %1,8 olarak gerçekleşmiştir.

Ocak ayında bir önceki aya göre %1,8 gibi bir düşüş gözlenirken 20 Mart’ta hayata geçen yeni -%,75 iskonto oranıyla tekrar artışa geçti.

Son 4 yılda ocak ayında düşüş olduğu ancak daha sonra artışa geçtiği gözlendi.

Ocak ayındaki düşüş göz ardı edildiğinde uzun süreli sakatlıklarda ödenen tazminatlar için kullanılan iskonto oranındaki düşüş (%2,5’ten -%0,75’e düşmesi) araç sahipleri için daha sancılı olduğu söylenebilir.

Fiyat karşılaştırma sitesinin veri servisi müdürü Steve Fletcher’a göre, iskonto oranındaki düşüşün ve vergideki artışın etkisiyle 2011’de gerçekleşen ortalama prim olan 858 İngiliz Poundunu yakalaması bekleniyor. Araç sigortalarındaki artışın devam etmesi durumunda, ortalama primin önümüzdeki yılda 1000 İngiliz Poundu bandını aşması işten bile değil.

(Kaynak: Insurance Times, 11 Nisan 2017)

IMF, Emeklilik Fonları için Karamsar Bir Tablo Çiziyor

IMF, tüm dünyadaki emeklilik fonlarının ultra düşük faiz oranları sebebiyle uzun vadede önemli ölçüde faydalarının azalması ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıyor.

IMF’nin yeni raporunda gerekli getirilerin sağlanması için varlık dağılımlarının potansiyel olarak kabul edilmeyen risk seviyeleri alınarak elde edilebileceği belirtiliyor.

Rapora göre, hayat sigortacıları ve emeklilik fonları, ek sermaye gerektirmesi muhtemel olan karlılığa ve sermaye yeterliliğine uzun vadeli geçiş sorunuyla karşı karşıya kalacaklar. Ayrıca, uzun vadede hayat sigortacılarının ve emeklilik planı sponsorlarının poliçe sahiplerine ve plan katılımcılarına sağlanan faydaları önemli ölçüde azaltmaktan başka seçeneklerinin olmadığı, sürekli düşük büyüme ve faiz oranlarının olduğu bir ortamda garanti getiri oranı ancak düşük seviyelere çekildiğinde mümkün olacağı ifade ediliyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında küresel eğilimin tanımlanmış faydadan(DB) tanımlanmış katkıya(DC) doğru kaymasını güçlendireceği raporda ayrıca ifade ediliyor. Tanımlanmış katkıda maaşların esnekliği de IMF’ye göre avantaj olarak görülüyor. Raporun tamamına buradan erişebilirsiniz.

((Kaynak: Investment&Pensions Europe, 7 Nisan 2017))


 

 
E-BÜLTEN SAYI:
146
NİSAN - 2017
 
Tüm Hakları Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine Aittir. © 2013 TSRSB