Üyemiz şirketlerden derlenen verilere göre 2017 yılı Mayıs sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %13,4 artış ile 19.707.029.992 TL olarak gerçekleşmiştir.
 Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusunda (2016/30) Değişiklik Yapılması Hakkında Sektör Duyurusu (2017/2) yayımlanmıştır.
Sektör Duyurusu için tıklayınız.

Birlik, 13.06.2017 tarihinde TUSİAD bünyesinde gerçekleştirilen Tamamlayıcı Sağlık Alt Çalışma Grubu toplantısına Birliği temsilen Sağlık Sigortası İnceleme ve Araştırma Komitesi Başkanı Bülent N. EREN ve Koordinatör Sevgi UNAN katılım göstermiştir.
19-23.06.2017 tarihleri arasında OECD bünyesinde Paris’te gerçekleştirilen Bireysel Emeklilik Çalıştayı’na Birliği temsilen Koordinatör Aysun YILDIZ ÖZER katılım sağlamıştır.
26.06.2017 tarihinde Münih’te düzenlenen Uluslararası Sigorta Forumu’na Birliği temsilen Genel Sekreter M. Akif EROĞLU ve Koordinatör Aysun YILDIZ ÖZER katılım göstermiştir. Forum’da Akif Bey DASK ile ilgili bir de sunum yapmıştır.
 
Siber Saldırı Sigorta Primleri 2016 yılında %35 Büyüyerek 1,3 Milyar Amerikan Dolarına Ulaştı.

Sigortacılar, 2016 yılsonunda 2015 yılına kıyasla Siber Saldırı Sigorta prim üretiminde %35 artışla 1,3 milyar Amerikan Doları prim yazmışlardır.

En çok prim üretimi yapan ilk üç şirketin toplam Pazar payı %40 oldu. İlk on beş şirketin toplam market payı ise %83. 2016 yılı için 130’dan fazla sigorta şirketi siber sigorta branşında prim üretimi gerçekleştirdi.

2015 yılında %51,4 olan hasar/prim oranı 2016 yılında %46,9’a geriledi. Sonuç olarak siber saldırı sigortaları kârlı bir branş. Bu düşüş, ramsomware olarak bilinen veri fidyeciliğine bağlı siber saldırıları bildirimlerinin düşmesi ile bağlantılıydı. Ayrıca 2015 yılındaki saldırılar nedeniyle 2016 yılında gerçekleşen sigorta satışlarında artırıcı bir etki yarattığı görüldü. (Kaynak: Insurance Journal, 23 Haziran)
 

EIOPA: Euro Bölgesi’nde IORPs Varlıkları 2016 yılında %8 Artış Gösterdi

Euro bölgesinde bulunan mesleki emeklilik fonlarının toplam varlığı EIOPA’nın hazırladığı son finansal istikrar raporuna göre 2016 yılında %8 büyüme gösterdi.

Avrupa Ekonomik Alanında (EEA), kurumlar tarafından mesleki emeklilik fonları için tutulan toplam varlıklar %0,2 oranında düştü. EIOPA, bunun Avrupa'daki ve İngiltere'deki en büyük IORP sektörüne sahip ülkedeki toplam varlıkların Euro değerini olumsuz yönde etkileyerek 2016'da sterlinin önemli ölçüde değer kaybetmesine atfedilebileceğini belirtti.

İngiltere ve Hollanda hariç tutulduğunda, toplam Avrupa emeklilik fonları varlıkları, 2016 yılı boyunca% 5 oranında değer kazandı.

EIOPA'ya göre, Avrupa emeklilik fon sektörünün varlıkları açısından toplam varlıkların yaklaşık %75’i geleneksel tanımlı fayda (DB) planlarından müteşekkil.

EEA'daki emeklilik fonlarının yatırım dağılımı, kısmen Hollanda'daki yüksek hisse maruz kalışlarının etkisiyle Euro bölgesinde öz sermaye yatırımları %2 artarken, 2015'e kıyasla genel olarak değişmeden kalmıştır.

İlk veri, EIOPA'ya göre, DB kapsamındaki fonların durumunun 2016 yılında iyileştiğini ve ortalama kapsam oranlarının biraz arttığını gösterdi.

Bununla birlikte, EIOPA başkanı Gabriel Bernardino, kapsama oranlarının "bir dizi emeklilik fonunun endişe kaynağı olmaya devam ettiğini" söyledi.

EIOPA'nın kısmen geçen yılın son aylarında güçlü borsa performansına atfedilebileceğini söylediği varlıklarda ortalama getiri oranı 2016 yılında arttı.

Genel olarak, otorite, Avrupa makroekonomik ortamının iyileşme işaretleri ile kırılgan kaldığını belirtti. Siyasi çevreden kaynaklanan belirsizlikler ve ortaya çıkan riskler hem sigorta hem de mesleki emeklilik sektörleri için zorluklar yaratmıştır. Avrupa Merkez Bankası, emeklilik fonlarının finansal istikrar üzerindeki potansiyel etkisini ölçmeye yardım etmek amacıyla emeklilik planları için yasal raporlama gereklilikleri hakkında bir düzenleme hazırlıyor. (Kaynak: Investment&Pensions Europe, 21 Haziran)
 

 
E-BÜLTEN SAYI:
149
TEMMUZ - 2017
 
Tüm Hakları Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine Aittir. © 2013 TSRSB