Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi
ustok Ocak Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

1. Amaç ve Kapsam

(1) 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununa istinaden yapılacak Devlet Destekli İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır.

2. Sigorta Bedeli

(1) Sigorta bedeli; ilçenin ortalama verimi, ürün birim fiyatı ve poliçede belirtilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ekili alanın çarpımından oluşur.

(2) Buğday ürününde sap kısmının sigorta bedelinin hesabında, poliçe sigorta bedelinin %30’u esas alınır.

(3) 2017 yılı için buğday ürününün birim fiyatı 0,80 Kg/TL’dir.

3. Prim Tutarı

(1) Poliçe primi; ürün ve sap kısmı sigorta bedeline Ek-1’de yer alan ilçe prim fiyatının uygulanmasıyla bulunur.

(2) Asgari prim tutarı 30 TL’den az olamaz.

4. Tazminatın Hesabı

(1) Tazminat tutarı,  ilçenin gerçekleşen verim ortalaması ile ilçenin eşik verim değeri arasındaki farkın, poliçede belirtilen ekili alanın ve ürün birim fiyatının çarpılmasıyla bulunur. Sap kısmı teminatı alan üreticiler için sap tazminat tutarı, ürün için hesaplanan tazminat tutarının %30’u kadardır.

(2) Tazminata hak kazanılması durumunda, ödenecek en düşük tazminat tutarı sap unsuru dâhil poliçe başına 30 TL’dir.

(3) Bu sigortayı yaptıran bir üreticinin aynı parseli için Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası yaptırmış olması durumunda her iki poliçe için ödenecek toplam tazminat tutarı, sigorta bedeli yüksek olan poliçe ile sınırlıdır.

5. Sigortaya İlk ve Son Kabul Tarihleri

(1) Sigortaya ilk ve son kabul tarihleri, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından ilan edilir. Tarım Sigortaları Havuzu bu tarihlerin değiştirilmesi konusunda yetkilidir.

6. Poliçe İptaline İlişkin İade Esasları

(1)  Poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılacak sigorta iptallerinde prim tahsil edilmez. 7 günlük sürenin geçilmesi halinde, poliçe son kabul tarihine kadar isteğe bağlı iptallerde, gün üzerinden prim tahsil edilir.

(2)  Sigortaya son kabul tarihinden sonra yapılacak poliçe iptallerinde prim iadesi yapılmaz.

(3) Zorunlu nedenler ile yapılan poliçe iptallerinde prim iadesi gün esasına göre yapılır.

(4) Genel Şartların C.2 maddesinin ikinci fıkrası ile C.4 maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden kısa dönem üzerinden yapılacak prim iadesinde aşağıdaki tablo uygulanır.

Poliçe Süresinin (%)

Toplam Prim Üzerinden Tahsilât Oranı (%)

1,91 ine kadar

0

1,92 ile 4,10 arası

10

4,11 ile 8,22 arası

20

8,23 ile 16,6 arası

30

16,7 ile 25 arası

40

25,1 ile 33,3 arası

50

33,4 ile 41,6

60

41,7 ile 50 arası

70

50,1 ile 58,3 arası

80

58,4 ile 66,6 arası

90

66,6 ’dan fazla ise

100

7. İndirimler

(1) Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam prim üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.

(2)  Bu sigortayı yaptıran üreticinin aynı parseli için Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası da yaptırması durumunda dolu paketi prim tutarı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

8. Yürürlük

(1) İş bu Tarife ve Talimatlar 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Ek:

EK 1 - İlçelerin Prim Fiyatları, Ortalama Verimleri ve Eşik Verim Değerleri

 

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar