Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Enstitü Yat Klozlari Yarış Rizikosu Genişletme Klozu

[ Yalnız 1/11/85 tarihli Institute Yacht Clauses ile kullanılır]

Institute Yacht Clauses [1/11/85] un 10.4 ve 10.5. Kloz’larına rağmen sigorta poliçesine ekli cetvelde(1) kararlaştırıldığı bildirilen ek primin ödenmesi karşılığında :

1.1. Burada sigorta edilen geminin yelkenleri, direkleri, serenleri, sabit arma ve selviçesi(2), yarış esnasında, sigortalı bir riziko nedeniyle zıya veya hasara uğradığında bunların onarım veya yenileme masrafları,Institute Yacht Clauses 1/11/85’in 12. “Excees and Deductible Clause” u uygulanmaksızın, bu masrafların 2/3 üne kadar tazmin edilir. Fakat bu zıya veya hasara geminin oturması, batması, yangın,çatışma veya sudan başka [buz dahil] harici her hangi maddeye çarpması neden olursa, o zaman, yalnız “Eski için Yeni” ve 12. Kloz’da belirtilen muafiyete bağlı olmak koşuluyla, yenileme veya onarım masrafı tam olarak tazmin edilir. 

Yukarıdaki 1.1. Klozu gereği tazmin edilmeyen onarım veya yenileme masrafının her hangi kısmını kapsayan ek sigorta yapılmaması veya yapılmayacağı yükümdür. 

1.2. Yukarıdaki 1.1. Klozu gereği sigortacıların yarışma sırasında her hangi bir olaydan doğan sorumlulukları , kullanılsın ya da kullanılmasın taşınan yelkenler, direkler, serenler, sabit arma ve selviçenin tam yenileme maliyeti esas alınarak hesap edilecek,fakat bu amaçla poliçeye ekli cetvelde beyan edilen miktarı aşmayacaktır. 

CL. 330 numaralı Kloz’un çevirisidir. 

(1) Teklifname(2) Gemi armasında bulunan hareketli halat

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar