Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Genelge, Tebliğ ve Sektör Duyuruları 2005

- Bazı Sigorta Branşlarının Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Tebliğ

- IBNR Karşılıklarının Kurumlar Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu Hakkında Gelirler Genel Müdürlüğü Yazısı

- İpta Edilen Sigorta Sözleşmelerinin Vergi Matrahından İndirilmesi İle İlgili Olarak Gelirler Genel Müdürlüğünden Alınan Yazı

Rücu Alacaklarının Muhasebeleştirilmesi İle İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması

- Sigorta Şirketlerinin Ürünlerini Kendi Ürünleri Gibi Yansıtan Kuruluşlarla İlgili Hazine Müsteşarlığından Alınan Yazı

- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına İlişkin Genelge İle İlgili Açıklama Eki

- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına İlişkin Genelge İle İlgili Açıklama

- Taşımacılık Zorunlu Sorumluluk Sigortası İçin Fark Zeyilnamesi Düzenleneceğine İlişkin Hazine Müsteşarlığı Yazısı

- Hastalık Sigortası Branş Adının Sağlık Sigortası

- Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ

- Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Eski Tek Düzen Hesap Planında Deprem Hasar Karşılıkları Hesabı Altında İzlenen Hesapların Yeni Tek Düzen Hesap Planında Hangi Hesaplar Altında İzlenmesi Gerektiğine İlişkin Hazine

-Hastalık Sigortası’nın Sağlık Sigortası Branşı Altında Değerlendirilmesi Gerektiğine İlişkin Hazine Müsteşarlığı Açıklaması

-Kredi Kartları İle Yapılan Prim Tahsilatları Sigortacılık Mevzuatına Uygun Hareket Edilmesi

-Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımların Hesap Planındaki Kodlarına İlişkin Hazine Müsteşarlığı Açıklaması

-Sağlık Branşında İlk Defa Uygulamaya Konulacak Ürünlere İlişkin Esaslar ile İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması

-Sigorta Şirketlerinin Matbu Belgelerinde Hastalık Yerine Sağlık İbaresinin Kullanılması

-Trafik Kazası Nedeniyle Ödenecek Tedavi Giderlerinde Öncelikli Sigorta İle İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması

-Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tazminat Ödemeleri İle İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması

-Hazine Müsteşarlığı'na Gönderilecek Belge ve Raporlarda Standardizasyon Sağlanması

-Primi İşverenler Tarafından Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primleri İle İlgili Açıklama

-Rücu Alacaklarının Muhasebeleştirilmesine İlişkin Hazine Müsteşarlığı Açıklaması II

-Sigorta Şirketlerinin Kısa Dönem Esasına Göre Prim İadesi Yapmalarına İlişkin Hazine Müsteşarlığı Açıklaması

-Tazminat Ödemelerinde Vekalet İlişkisi İle İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması

 -YTL'ye Geçiş Sürecinde Emeklilik Planları ve Sigorta Tarifeleri Kapsamında Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Genelge

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar