Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Mülga Genelge, Tebliğ ve Sektör Duyuruları

Genelge


Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim İadelerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/26)

Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilen Yerleşim Birimlerindeki Poliçe Yenilemelerine İlişkin Genelge (2016/4)

2015/32 Sayılı Tamirhane Referans Listesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2016/8)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine İletilmesi ve Yayınlanması ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Alınmasına İlişkin 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/10)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim İadelerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/13)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim İadelerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/19)

Poliçe Yenilemelerine İlişkin Genelge (2016/28)

2015/32 Sayılı Tamirhane Referans Listesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2016/32)

İnternet Erişimi Sağlanamayan Yerleşim Birimlerindeki Poliçe Yenilemelerine İlişkin Genelge (2016/35)

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Genelge (2016/18)

Sektör Duyuruları


Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Sektör Duyurusu (2016/8)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Ekranı Oluşturulmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/11)

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik Kapsamında Zorunlu Trafik Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/13)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/14)

Kara Araçları Kasko Sigortası Teminatlarına Yönelik Sektör Duyurusu (2016/15)

Kara Araçları Kasko Sigortası Kapsamında Malul ve Engelli Araçlarının Poliçe Primlerinin Hesaplanmasında ÖTV İstisnasının Dikkate Alınmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/16)

Yıllık Gelir Sigortasının Hak Sahipleri Tarafından Aranmayan Paralar Mevzuatı Karşısındaki Durumuna İlişkin Sektör Duyurusu (2016/17)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/24)

2016/11 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Ekranı Oluşturulmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına Dair Sektör Duyurusu (2016/26) 

2016/11 sayılı Karayolları Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Ekranı Oluşturulmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına Dair Sektör Duyurusu (2016/28)

Genelge

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Genelge (2015/12)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Kapsamında Tazminat ve Giderlerin Ödenmesine İlişkin Genelge (2015/14)

Motorlu Araç Sigortalarında Logosuz Orijinal Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge  (2015/16)

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Genelge (2015/23)

Tamirhane Referans Listesine İlişkin Genelge (2015/32)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken İndirim ve Artırım Uygulamasında Referans Alınacak Poliçelere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/36)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine İletilmesi ve Yayınlanması ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Alınmasına İlişkin 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/55)

23.12.2011 tarih ve 2011/22 sayılı Sigortacılık Genel Müdürlüğü E-Başvuru Sistemine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/57)


Sektör Duyuruları

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Asgari Teminatları Hakkında Sektör Duyurusu (2015/1)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İkametgah Esaslı Poliçe Tanzimi ve Asgari Teminatlar Hakkında Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/6)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/13)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken Şirket Nev’i Değişikliklerine İlişkin Sektör Duyurusu (2015/7)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İşletenin Değişmesi Durumunda Zeyil Prim Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/14)

Elektrik Kesintisi Nedeniyle Sigorta Sözleşmelerine İlişkin İşlemlerde Yaşanan Aksamaya İlişkin Sektör Duyurusu (2015/19)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Asgari Teminatları Hakkında Sektör Duyurusu (2015/27)


Mesafeli Satış Konulu 2014/22 Sayılı Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/33)

Kara Araçları Kasko Sigortası B.3.-3.3.1.1 Maddesi Çerçevesinde Referans Rayiç Değerlere İlişkin Sektör Duyurusu (2015/32)


Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Araç İşletenine Ait Şirket Devir İşlemlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2015/38)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İşletenin Değişmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2015/39)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/41)

Genelge

Yanlış Sigorta Uygulamaları Verilerine İlişkin Başvurular Hakkında Genelge (2014/1)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine iletilmesi ve Yayınlanması ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Alınmasına İlişkin 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2014/2)

Mutabakat Projesi Kapsamında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine Yapılacak Veri Transferine İlişkin Genelge (2014/15)


Sektör Duyuruları


On-line Kasko Projesine İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapan Sektör Duyurusu (2014/3)

27.10.2010 tarihli ve 2010/38 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Kapsamında Parça Tedarikine İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/5)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İkametgah Esaslı Poliçe Tanzimi ve Asgari Teminatlar Hakkında Sektör Duyurusu (2014/8)

Yurtdışına Geçici Olarak İhraç Edilen Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerinin Düzenlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/9)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerinde 12.11.2012 tarihli ve 6360 Sayılı Kanun Uyarınca Zeyilname Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/12)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Asgari Teminatları Hakkında Sektör Duyurusu (2014/13)

Kara Araçları Kasko Sigortası Poliçelerinde Eksik/Aşkın Sigortaya İlişkin Sektör Duyurusu (2014/14)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Poliçelerin Sonlandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Sektör Duyurusu (2014/16)

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Ruhsat veya İzin Belgesi Olmayan Sigortalıların Durumuna İlişkin  Sektör Duyurusu (2014/19)

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/20)

Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulacak Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4/1. Maddesine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/21)

Tramvay Araç Türü İçin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Düzenlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/24)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken Şirket Nev’i Değişiklikleri ve Leasing Şirketlerine Kayıtlı Araçların Mülkiyet Devirlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/28)

Genelge

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.07.2013 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesine İlişkin Genelge (2013/8)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine İletilmesi ve Yayımlanması ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Alınmasına İlişkin Genelge (2013/11)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Sigorta Şirketlerince Belirlenmesi ve Bildirilmesine İlişkin Genelge (2013/13)

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nde Tutulan Hasar Verilerindeki Hataların Düzeltilmesine İlişkin Genelge (2013/17)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken İndirim ve Artırım Uygulamasında Refereans Alınacak Poliçelere İlişkin Genelge (2013/19)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine İletilmesi ve Yayımlanması ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Alınmasına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2013/20)


Sektör Duyuruları 


6111Sayılı Kanun Geçici 1 inci Maddesi Çerçevesinde 2014 Yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Aktarım Yapılması Hakkında Sektör Duyurusu (2013/11) 

On-line Kasko Projesine İlişkin Sektör Duyurusu (2013/14)

5684 Sayılı Kanunun 31/A ve 31/B Maddeleri Çerçevesinde Şirketlerce Tesis Edilecek İşlemlere İlişkin Sektör Duyurusu (2013/16)

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasında Araç Değişikliğine İlişkin Sektör Duyurusu (2013/17)

Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2013/19)

Genelgeler

Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2012/3)

Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 15.09.2011 Tarihli ve 2011/17 Sayılı Genelge'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2012/4)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.07.2012 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesi ve Bildirimine İlişkin Genelge (2012/5)

31.05.2012 Tarihli ve 2012/5 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.07.2012 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesi ve Bildirimine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2012/7)

Zorunlu Sigortalar (Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar) Çerçevesinde Aktüeryal Hesaplamayı Gerektiren Tazminat Ödemelerinde Uygulamaya İlişkin 2010/4 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2012/11)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesi ve Bildirimine İlişkin Genelge (2012/14) 


Sektör Duyuruları

Karayolları Motorlu Araçlar zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Poliçe Düzenlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2012/1)

Şirketler Tarafından Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Uygun İşlem Tesis Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2012/2) 

Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Yapılan Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu (2012/6)

Şirketler Tarafından Ödenecek Tazminatlarda Tazminatın İndirim veya Kaldırılmasına Yönelik İspat Yükümlülüğüne İlişkin Sektör Duyurusu (2012/12)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusu (2012/15)

Muallak Hasarların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçe Prim Basamağına Etkisine İlişkin Sektör Duyurusu (2012/16)

Genelgeler

Zorunlu Sigortalar ( Güvence Hesabı kapsamındaki Sigortalar) Çerçevesinde Aktüeryal Hesaplamayı Gerektiren Tazminat Ödemelerinde Uygulamaya İlişkin Genelge (2010/4)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.07.2010 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesi ve Bildirimine İlişkin Genelge (2010/6)

Motorlu Araç Sigortalarında Sigorta Bilgi Merkezine Yapılacak Veri Transferleri Hakkında Genelge (2010/15)

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar Kapsamındaki Sigortalar Hakkında Genelge(2010-19)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesi ve Bildirimine İlişkin Genelge (2010/20)

Sektör Duyuruları

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ödemelerinde Tedavi Giderleri Kapsamına İlişkin Sektör Duyurusu (2010/1)

Gerekçeli İzahat Yapılmasına ve Şüpheli Tespit Edilen Taleplere İlişkin Sektör Duyurusu (2010/11)

Kara Taşıtları Kasko Sigortası ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Arasındaki Rücu Taleplerine İlişkin Sektör Duyurusu (2010/13)

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeklik’e İlişkin Sektör Duyurusu (2010/17) 

Kara Taşıtları Kasko Sigortası ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Prim İadesi Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2010/18)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Poliçelerin Doğru Tanzimine İlişkin Sektör Duyurusu (2010/26)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Eşzamanlı Poliçe Düzenlenmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2010/33) 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Kapsamında Parça Tedarikine İlişkin Sektör Duyurusu (2010/38) 


E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar