Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

TEBLİĞ

Devlet Bakanlığından:

26/6/2004 tarih ve 25504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10/06/2004 tarih ve 5188 sayılı "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun" çerçevesinde faaliyette bulunan özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketlerinin, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırması zorunlu üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.
               
Türkiye'de kaza branşında ruhsatı olan sigorta şirketleri, bu tarife ve talimatta belirtilen sigortayı yapmakla yükümlüdür.

 
A. Tarife
 
Özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik personeli sayısı itibarıyla en az aşağıdaki tutarlarda teminat almak zorundadır.


Personel Sayısı Teminatlar (TL)
Maddi Zarar Olay Başına Tedavi Giderleri Sakatlık ve ölüm Yıllık Toplam
Kişi Başına Olay Başına Kişi Başına Olay Başına
1 50’ye kadar 240.000 60.000 600.000 60.000 600.000 4.320.000
2 51 -100 300.000

60.000

720.000

60.000

720.000 5.220.000
3 101 -250 360.000

60.000

840.000

60.000

840.000 6.120.000
4 251 -500 420.000

60.000

960.000

60.000

960.000 7.020.000
5 501 -1000 480.000

60.000

1.080.000

60.000

1.080.000 7.920.000
6 1000’den fazla 540.000

60.000

1.200.000

60.000

1.200.000 8.820.000


Özel güvenlik görevinin sağlandığı yerin;

Toplantı, konser, sahne gösterisi, spor müsabakası, yarış ve benzeri etkinliklerin sergilendiği merkezler,

İç ve dış hat trafiğine açık hava limanları, yıllık kapasitesi 2 milyon ton üzerinde olan limanlar ve büyükşehir belediyesi bulunan il merkezlerindeki gar, otogar ve istasyon gibi toplu ulaşım tesisleri,

Alışveriş merkezleri

olması halinde, alınması gerekli asgari sigorta teminatı (6) numaralı satıra tekabül eden teminat  tutarlarından az olamaz.

 Sigorta primleri, sigorta şirketleri tarafından belirlenir.
               
Bu tarife ve talimatın yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak sigorta sözleşmeleri, yukarıdaki teminat tutarları üzerinden yapılır. Ancak, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından sözleşme süresi içinde teminat tutarları değiştirildiği takdirde, eski teminat tutarları üzerinden sigortası yapılmış ve süresi devam eden sigorta sözleşmesine sahip özel güvenlik şirketleri ile özel hukuk kişileri, sigorta şirketlerine başvurarak yeni teminat tutarları üzerinden özel güvenlik mali sorumluluk sigortası zeyilnamelerini, değişikliğin yürürlük tarihinden itibaren 15 gün içinde almak zorundadır. Zeyilname yapılmayan sigorta sözleşmelerinde, sigorta şirketlerinin sorumluluğu eski teminat tutarları ile sınırlıdır.
                
Sigorta sözleşmesine bağlı olarak sigorta ettirene yüklenmiş veya ileride yüklenecek vergi, resim, harç ve diğer yükümlülükler sigorta ettirenden alınır.


 B. Talimat

Bu sigorta, özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketleri tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik hizmeti mevzuatı dahilindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, bu tarife ve talimatta belirlenen tutara kadar teminat altına alır.
 
Özel güvenlik hizmeti veren her bir özel hukuk kişisi ile özel güvenlik şirketi için ayrı bir sigorta sözleşmesi düzenlenir ve sigorta sözleşmesine istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin isimleri eklenir. 
 
Sigorta ettirene ait kısa bilgileri, sigortacının unvanını ve açık adresini ve sigorta poliçesinde yer alan teminat tutarları ile sigorta süresini belirten bir levha, sigorta ettirenin merkezinde ve şubelerinde kolaylıkla görülebilecek bir yerde bulundurulur.


 C. Yürürlük
 
 Bu tarife ve talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

Son Güncelleme: 27 Mart 2007


ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar