Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Savaş Navlun Klozu

1/11/95

INSTITUTE WAR AND STRIKES CLAUSES

Freight – Time1

[Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır] 

1. TEHLİKELER 

Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, 

1.1. sigorta edilen şeyin [aşağıdakiler] nedeniyle uğradığı tam veya kısmi zıyaı kapsar : 

1.1.1. Savaş, iç savaş, ihtilâl, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan sivil kargaşa ya da üstün bir güç tarafından yahut bu güce karşı her hangi düşmanca hareket. 

1.1.2. Zorla tutma [zapt], el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs. 

1.1.3. Terk edilmiş mayın, torpido, bomba veya terk edilmiş diğer savaş silahları. 

1.2. Sigorta edilen şeyin [aşağıdakiler] nedeniyle geminin uğradığı zıya veya hasar sonucu olan tam veya kısmi zararını kapsar: 

1.2.1. Grevciler, lokavt edilmiş çalışanlar veya iş karışıklıkları, gösteri yahut halk hareketlerine katılanlar. 

1.2.2. Her hangi terörist veya kötü niyet yahut politik bir güdü ile hareket eden her hangi kişi. 

1.2.3. Yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma. 

2. BİRLEŞME 

Institute Time Clauses – Freight 1/11/19952  , 2, 3, 4, 5, 6,7, 12, 17, 18, 19, 20 ve 21. Klozları hariç, buradaki Kloz’lar ile çelişmedikleri ölçüde, bu sigorta ile birleşmiş sayılır. 

Haber alındıktan sonra derhal sigortacılara bildirmesi ve onların isteyeceği ek primde anlaşma sağlanması koşuluyla, çekme veya kurtarma hizmetlerine ilişkin yükümlülüklere uyulmaması halinde sigorta devam eder. 

3. ALIKOYMA 

Bu sigorta yürürlükte iken, zorla tutma [zapt], el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma, yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırmadan dolayı geminin serbestçe kullanma ve tasarruf hakkının sürekli olarak aralıksız 12 ay kaybedilmesi sonucu, Institute War and Strikes Clauses –Hulls –Time 1/11/953  veya Institute War and Strikes Clauses –Hulls –Voyage 1/11/954  in 3. Klozu [Alıkoyma] gereği, savaş sigortasında, gemi için hükmi tam zıya tazminatı ödenmesi halinde, buradaki sigorta bedeli tam olarak ödenir. Fakat sözü edilen 12 ay süre içinde, burada diğer her hangi şekilde veya Institute Time Clauses – Freight 1/11/19955  ve/veya Institute Voyage Clauses – Freight 1/11/19956  gereği ödenmiş veya geri alınabilir her hangi tazminat ve bu sözü edilen süre içinde alınan sovtajlar bu miktardan indirilir. 

4. İSTİSNALAR 

Bu sigorta, 

4.1. [aşağıdakilerden] doğan tam veya kısmi zıyaı ya da masrafı kapsamaz: 

4.1.1. İlan edilmiş olsun veya olmasın aşağıdaki ülkelerden her hangi [ikisi] arasında savaş çıkması. 

Birleşik İngiltere Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti. 

4.1.2. Devlet tarafından bedeli ödenerek mülkiyet veya kullanmak için el koyma veya öncelik hakkını kullanarak satın alma. 

4.1.3. Gemi sahibinin ülkesi veya geminin kayıtlı olduğu ülkenin hükümeti yahut her hangi bir kamu ya da yerel yetkilisi tarafından veya bunların emriyle tutma, el koyma, tutuklama, engelleme, alıkoyma, yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma. 

4.1.4. Karantina kuralları gereği veya her hangi gümrük ya da ticari kurala uyulmaması nedeniyle tutuklama, engelleme, alıkoyma, yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma. 

4.1.5. Olağan adli işlem, teminat sağlamada başarısızlık veya her hangi bir para cezasını ödeyememe ya da her hangi parasal neden. 

4.1.6. Korsanlık [fakat bu istisna 1.2.1. Klozu kapsamındaki teminatı etkilemez] 

4.2. [Aşağıdakilerin] doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu ya da onların katıldığı veya onlardan doğan tam veya kısmi zıya veya masraf : 

4.2.1. Her hangi nükleer yakıt, nükleer atık ve nükleer yakıtın tutuşmasından radyoaktif [ışınetki] kirlenme veya radyasyon [ışınım] , iyonlaşma . 

4.2.2. Her hangi nükleer kuruluş, reaktör veya oradaki birleşik veya tamamlayıcı nükleer parçaların radyoaktif [ışınetki], zehirleyici, patlayıcı veya diğer tehlikeleri ya da kirletmesi. 

4.2.3. Atomik veya nükleer parçalanma ve / veya birleşme yahut diğer benzer tepkime [reaksiyon] veya radyo aktif [ışınetki] güç ya da madde kullanılan her hangi savaş silahı. 

4.3. Institute Time Clauses – Freight 1/11/1995 şartlarının kapsadığı tam veya kısmi zıya veya masraf ya da oradaki 12. madde olmasaydı tazmin edilebilecek olanlar. 

4.4. Sigorta edilen şey üzerine yapılan diğer her hangi sigortaya göre ödenebilir veya bu sigorta olmasaydı böyle sigortalar gereği ödenebilecek her hangi tutar için [Institute War and Strikes Clauses Freight – Voyage 1/11/95 e göre ödenebilir olmayan ] her hangi tazminat. 

4.5. 1994 York-Antwerp Kuralları’na göre ilke olarak İngiliz yasa ve uygulaması gereği ödenebilecekler hariç, yakın nedeni gecikme olan zarar veya gecikmeden doğan masraflar için her hangi tazminat. 

4.6. Her hangi sefer veya yolculuğun engellenmesi veya zıyaına dayanan her hangi tazminat. 

5. SONA ERME 

5.1. Bu sigorta ya sigortacılar ya da sigortalı tarafından 7 günlük not [bildirim] verilerek iptal edilebilir [ Bu iptal, notun sigortacılar tarafından yayınlandığı veya sigortacılara verildiği günün gece yarısından başlayan 7 günün sona ermesiyle geçerli olur]. Bununla beraber sigortacılar, iptal süresi sona ermeden önce, sigortalı ile sigortacılar arasında yeni prim ve /veya koşullar ve/veya yükümler üzerinde anlaşmaya varılması koşuluyla, bu sigortayı yeniden yürürlüğe koymayı kabul ederler. 

5.2. Bu sigorta, böyle bir iptal notu verilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki durumlarda KENDİLİĞİNDEN sona erer: 

5.2.1. İlan edilmiş olsun veya olmasın aşağıdaki ülkelerden her hangi [ikisi] arasında savaş çıkması halinde. 

Birleşik İngiltere Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti 

5.2.2. Devlet tarafından bedeli ödenerek mülkiyet veya kullanım için gemiye el koyulması halinde. 

5.3. Bu sigortanın ya 5. Kloz’un uygulanması nedeniyle not [bildirim] verilerek veya kendiliğinden iptal edilmesi ya da geminin satılması halinde sigortalıya gün esasıyla net prim iadesi yapılır. 

Bu sigorta, sigortacılar tarafından kabul edildikten sonra ve öngörülen başlama tarihinden önce, yukarıdaki 5. Kloz hükümleri gereği bu sigortayı kendiliğinden [otomatik olarak] sona erdirecek her hangi bir olayın meydana gelmesi halinde, hüküm ifade etmez. 

Cl. 296. numaralı klozun çevirisidir.

1Enstitü Savaş ve Grev Klozları Navlun - Süre 1/11/1995
2Enstitü Navlun Klozları - Süre 1/11/1995
3Enstitü Savaş ve Grev Klozları - Tekneler – Süre 1/11/1995
4Enstitü Savaş ve Grev Klozları – Tekneler – Sefer 1/11/1995
5Enstitü Navlun Klozları - Süre 1/11/95
6Enstitü Navlun Klozları –Sefer 1/11/1995

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar