Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Savaş Sefer Klozu - CL 295

1/11/95 

INSTITUTE WAR AND STRIKES CLAUSES 

Hulls – Voyage1

[Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır] 

1. TEHLİKELER

Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak [aşağıdakiler] nedeniyle geminin uğradığı zıya veya hasarı kapsar : 

1.1. Savaş, iç savaş, ihtilâl, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan sivil kargaşa ya da üstün bir güç tarafından yahut bu güce karşı her hangi düşmanca hareket. 

1.2. Zorla tutma [zapt], el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs. 

1.3. Terk edilmiş mayın, torpido, bomba veya terk edilmiş diğer savaş silahlar. 

1.4. Grevciler, lokavt edilmiş çalışanlar veya iş karışıklıkları, gösteri yahut halk hareketlerine katılanlar. 

1.5. Her hangi terörist veya kötü niyet yahut politik bir güdü ile hareket eden her hangi kişi. 

1.6. Yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma. 

2. BİRLEŞME 

[3/4 Çatışma Klozu 4/4 olarak genişletilmiş] Enstitü Klozları Tekneler - Sefer 1/11/19952 , 1.4, 3, 4, 10, 20.1.8, 21, 22, 23 ve 24. maddeleri hariç, buradaki Kloz’ların hükümleriyle çelişmedikleri ölçüde bu sigorta ile birleşmiş sayılır. 

Haber alındıktan sonra derhal sigortacılara bildirmesi ve onların isteyeceği her hangi ek primde anlaşma sağlanması koşuluyla, çekme veya kurtarma hizmetlerine ilişkin yükümlülüklere uyulmaması halinde sigorta devam eder. 

3. ALIKOYMA 

Geminin el konulma, zorla tutulma, tutuklanma, engellenme, alıkonulma, yargı kararı ile el konulma [müsadere] veya kamulaştırılmaya uğramış olması halinde, sigortalı bu nedenle gemiyi serbestçe kullanma ve elden çıkarma hakkını sürekli olarak aralıksız 12 ay kaybettiği zaman, geminin hükmi tam zıya olup olmadığını belirlemek için, sigortalı herhangi geri alma olasılığı bulunmayan geminin sahipliğinden mahrum kalmış sayılır. 

4. HASAR BİLDİRİMİ 

Bu sigorta uyarınca bir tazminat talebi ile sonuçlanabilir zıya veya hasarın meydana geldiği kaza halinde, sigortalı, gemi sahibi veya gemi idarecilerinin zıya veya hasardan haberi olduğu veya olmuş olabileceği tarihten hemen sonra ve ekspertiz yapılmadan önce, eğer isterlerse bir eksper atayabilmeleri için sigortacılara bildirim yapılmalıdır. 

Eğer o tarihten itibaren 12 ay içinde sigortacılara bildirim yapılmazsa, aksi sigortacılar tarafından yazılı olarak kabul etmedikçe, sigortacılar bu sigorta kapsamındaki kaza veya zıya ya da hasardan doğan yahut bunlarla ilgili her hangi tazminata karşı sorumluluktan kendiliğinden kurtulur. 

5. İSTİSNALAR 

Bu sigorta, 

5.1. [aşağıdakilerden] doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masrafları istisna eder : 

5.1.1. İlan edilmiş olsun veya olmasın aşağıdaki ülkelerden her hangi [ikisi] arasında savaş çıkması. 

Birleşik İngiltere Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti 

5.1.2. Devlet tarafından bedeli ödenerek mülkiyet veya kullanmak için el koyma veya öncelik hakkını kullanarak satın alma. 

5.1.3. Gemi sahibinin ülkesi veya geminin kayıtlı olduğu ülkenin hükümeti ya da her hangi bir kamu veya yerel yetkilisi tarafından veya bunların emriyle yapılan tutma, el koyma, tutuklama, engelleme, alıkoyma, yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma. 

5.1.4. Karantina kuralları gereği veya her hangi gümrük ya da ticari kurala uyulmama nedeniyle tutuklama, engelleme, alıkoyma, yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma. 

5.1.5. Olağan adli işlem, teminat sağlamada başarısızlık veya her hangi bir para cezasını ödeyememe ya da her hangi parasal neden. 

5.1.6. Korsanlık [fakat bu istisna 1.4. Klozu ile sağlanan teminatı etkilemez.] 

5.2. [Aşağıdakilerin] doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu veya onların katıldığı ya da onlardan doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masraflar : 

5.2.1. Her hangi nükleer yakıt, nükleer atık ve nükleer yakıtın tutuşmasından radyoaktif [ışınetki] kirlenme veya radyasyon [ışınım] , iyonlaşma . 

5.2.2. Her hangi nükleer kuruluş, reaktör veya oradaki bileşik veya tamamlayıcı nükleer parçaların radyoaktif [ışınetki] , zehirleyici, patlayıcı veya diğer tehlikeleri ya da kirletici özellikleri. 

5.2.3. Atomik veya nükleer parçalanma ve / veya birleşme yahut diğer benzer tepkime [reaksiyon] veya radyo aktif [ışınetkin] güç ya da madde kullanılan her hangi savaş silahı. 

5.3. Institute Voyage Clauses – Hulls 1/11/1995 [3/4 Çatışma Klozu 4/4 olarak genişletilmiş]3   şartlarının kapsadığı veya 10. maddesi olmasa bile sigorta kapsamında olabilecek zıya, hasar, sorumluluk veya masraf. 

5.4. Gemi üzerine yapılan diğer her hangi sigortaya göre ödenebilir veya bu [mevcut] sigorta olmasa bile böyle sigorta gereği ödenebilecek her hangi tutar için tazminat. 

5.5. 1994 York-Antwerp Kuralları gereği ilke olarak İngiliz yasa ve uygulamasına göre ödenebilecekler hariç gecikmeden doğan herhangi masrafa ilişkin tazminat. 

6. SONA ERME 

6.1. Bu sigorta ya sigortacılar ya da sigortalı tarafından 7 günlük not [bildirim] verilerek iptal edilebilir [Bu iptal, notun sigortacılar tarafından yürürlüğe konulduğu veya sigortacılara verildiği günün gece yarısından başlayan 7 günün sona ermesiyle geçerli olur]. Bununla beraber sigortacılar, iptal süresi sona ermeden önce, sigortalı ile sigortacılar arasında yeni prim ve/veya koşullar ve/veya yükümlülükler üzerinde anlaşmaya varılması koşuluyla, bu sigortayı yeniden yürürlüğe koymayı kabul ederler. 

6.2. Bu sigorta, böyle bir iptal notu verilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki durumlarda KENDİLİĞİNDEN sona erer : 

6.2.1. İlan edilmiş olsun veya olmasın aşağıdaki ülkelerden her hangi [ikisi] arasında savaş çıkması halinde. 

Birleşik İngiltere Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti 

6.2.2. Devlet tarafından bedeli ödenerek mülkiyet veya kullanmak için gemiye el konulması halinde. 

6.3. Bu sigortanın 6. Kloz’un uygulanması nedeniyle not [bildirim] verilerek veya kendiliğinden iptal edilmesi ya da geminin satılması durumunda sigortalıya günlük oran ile net prim iadesi yapılır. 

Bu sigorta, sigortacılar tarafından kabul edildikten sonra ve öngörülen başlama tarihinden önce, yukarıdaki 6. Kloz hükümleri gereği bu sigortayı kendiliğinden [otomatik olarak] sona erdirecek her hangi bir olayın meydana gelmesi halinde, hüküm ifade etmez. 

Cl. 295 numaralı klozun çevirisidir.

1Enstitü Savaş ve Grev Klozları Tekne- Sefer
2Enstitü Klozları Tekne – Sefer 1/11/95
3Enstitü Sefer Klozları Tekneler 1/11/1995

ustok Ocak Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar