Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Savaş Ve Grev Klozları Yatlar

Bu sigorta İngiliz Yasa ve Uygulamasına bağlıdır

1. TEHLİKELER 

Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, geminin [aşağıdakiler] nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar : 

1.1. Savaş, iç savaş, ihtilâl, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir güç tarafından yahut bu güce karşı her hangi düşmanca hareket. 

1.2. Zorla tutma [zapt], el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs. 

1.3. Terk edilmiş mayın, torpido, bomba veya terk edilmiş diğer savaş silahları. 

1.4. Grevciler, lokavt edilmiş çalışanlar veya iş karışıklıkları, gösteri yahut halk hareketlerine katılanlar. 

1.5. Her hangi terörist veya kötü niyet yahut politik bir güdü ile hareket eden her hangi bir kişi. 

1.6. Yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma Şu şartla ki ; yukarıdaki 1. Kloz’un kapsadığı tehlikelere karşı sigorta [ 1.4. Klozu hariç ] gemi denize indirilmeden önce veya karada taşınırken uygulanmayacaktır . 

2. BİRLEŞTİRME 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12.1, 20, 21, 22 ve 23. maddeleri hariç Institute Yacht Clauses 1 /11 / 85 buradaki Kloz’ların hükümleriyle çelişmedikleri ölçüde bu sigorta ile birleştirilmiş sayılır ve şu şartla ki sigortalının aynı olaydan doğan bir kaza veya bir dizi kazadan yasal olarak sorumlu olduğu her hangi tazminat miktarı veya miktarları , bu sigortada bu amaçla bildirilen miktarla , eğer böyle bir miktar bildirilmemişse geminin sigorta bedeli ile sınırlı olur. 

3. ALIKOYMA 

Gemi el konulma, zorla tutulma,tutuklanma, engellenme, alıkonulma, yargı kararıyla el konulma [müsadere] veya kamulaştırmaya konu olduğunda ve sigortalı , gemiyi serbestçe kullanma ve tasarruf hakkını sürekli olarak 12 ay kaybettiğinde, geminin hükmi tam zıya olup olmadığını belirlemek için ,herhangi geri alma olasılığı bulunmaksızın geminin sahipliğinden mahrum kalmış sayılacaktır. 

4. İSTİSNALAR 

Bu sigorta 4. 1. Aşağıdakilerden doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masrafları kapsamaz :

4. 1. 1. Atomik veya nükleer bölünme ve/veya birleşme veya diğer benzer tepkime [reaksiyon] ve ışınetkin [radyoaktif] güç veya maddenin kullanıldığı herhangi savaş silahı, bundan böyle nükleer savaş silahı diye adlandırılacaktır.

4. 1. 2. İlan edilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki devletlerden her hangi [ikisi] arasında savaş çıkması : Birleşik İngiltere Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği , Çin Halk Cumhuriyeti.

4. 1. 3. Devlet tarafından bedeli ödenerek el koyma veya öncelik hakkını kullanarak satın alma. 

4. 1. 4. Gemi sahibinin ülkesi veya geminin kayıtlı olduğu ülkenin hükümeti ya da herhangi bir kamu yahut yerel yetkilisi tarafından veya bunların emriyle yapılan tutma,el koyma, tutuklama, engelleme, alıkoyma, yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma . 

4. 1. 5. Karantina kuralları gereği veya gümrük ya da her hangi ticari kurala uyulmaması nedeniyle tutuklama,engelleme, alıkoyma, yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma. 

4.1.6. Olağan adli işlem,teminat sağlamakta başarısızlık veya her hangi para cezasını ödememe yahut ceza veya her hangi mali neden. 

4. 1. 7. Korsanlık [fakat bu istisna 1.4. Klozu kapsamındaki güvenceyi etkilemeyecektir] 

4. 2. Institute Yacht Clauses 1. 11. 85’in kapsadığı veya onun 12 . Kloz’u olmasaydı tazmin edilebilecek zıya, hasar, sorumluluk veya masraf. 

4. 3. Gemi üzerine yapılan diğer her hangi sigorta gereği tazmin edilebilir veya bu sigorta olmasa bile tazmin edilebilecek her hangi tutar için tazminat. 

4.4. 1974 York-Antwerp Kuralları gereği ilke olarak İngiliz yasa ve uygulamasına göre tazmin edilebilecekler hariç , gecikmeden doğan herhangi masrafa ilişkin tazminat. 

5. SONA ERME 

5. 1. Bu sigorta ya sigortacılar ya da sigortalı tarafından 7 günlük not verilerek iptal edilebilir [ Bu iptal,notun sigortacılar tarafından veya sigortacılara verildiği günün gece yarısından başlayan 7 günün sona ermesiyle geçerli olur]. Bununla beraber sigortacılar , iptal süresi sona ermeden önce, sigortalı ile sigortacılar arasında yeni prim ve /veya koşullar ve /veya yükümler üzerinde anlaşmaya varılması koşuluyla, bu sigortayı yeniden yürürlüğe koymayı kabul ederler. 

5. 2. Böyle iptal notu verilmiş olsun veya olmasın bu sigorta aşağıdaki durumlarda KENDİLİĞİNDEN sona erer : 

5. 2. 1. Kloz 4.1.1 de tanımlanan her hangi bir nükleer savaş silahının, nerede veya ne zaman ya da gemi ile ilgili olsun yahut olmasın, düşmanca patlatılması halinde. 

5. 2. 2. İlan edilmiş olsun veya olmasın aşağıdaki devletlerin her hangi [ikisi] arasında savaş çıkması halinde . 

Birleşik İngiltere Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri,Fransa, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti 

5. 2. 3. Devlet tarafından bedeli ödenerek mülkiyet veya kullanım için el koyması halinde. 

5.3. İptal bildirimi veya Bu 5. Kloz’un uygulanması nedeniyle sigortanın kendiliğinden sona ermesi ya da geminin satılması halinde, sigortalıya gün esasıyla net prim iadesi ödenebilecektir. 

Bu sigorta, sigortacılar tarafından kabul edildikten sonra ve öngörülen başlama tarihinden önce, yukarıdaki 5. Kloz hükümleri gereği bu sigortayı kendiliğinden [otomatik olarak ] sona erdirecek her hangi bir olayın meydana gelmesi halinde, hüküm ifade etmeyecektir. 

Cl. 329. numaralı klozun çevirisidir.

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar