Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Savaş Yapım Klozu - CL 349

1/6/88

INSTITUTE WAR CLAUSE 

BUILDERS’ RISKS1

[Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır] 

1. SİGORTANIN BAŞLAMASI 

Bu sigorta, gemi denize indirilene kadar başlamaz ve o zaman yalnız sigorta edilen şeyin yapılmış kısmı veya denize indirildiğinde geminin içinde ya da üstünde olanlar için başlar. Sigorta edilen şeyin kalanının sözü edilen rizikolara karşı sigortası, denize indirildikten sonra bunların geminin içine veya üstüne yerleştirilmesiyle başlar. 

2. TEHLİKELER

Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, sigorta edilen şeyin [aşağıdakiler] nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar : 

2.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan sivil kargaşa ya da savaşan bir güç tarafından veya bu güce karşı yapılan herhangi düşmanca hareket. 

2.2. Yukarıda 2.1. de sigorta edilen tehlikelerden doğan zorla tutma [zabt],el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara girişme. 

2.3. Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahları. 

3. KORUMA VE TAZMİN

Bu sigorta, Institute Clauses for Builders’ Risks 1/6/88 in 19.5 ve 19.6. Kloz’larında şart koşulan sorumluluk sınırlamasına bağlı olarak, Institute Clauses for Builders’ Risks 1/6/88 in 19. Kloz’un kapsamındaki, fakat 21, 22.2 ve 23. Klozlar ile istisna edilen sorumluluğu dahi kapsar. 

Şu koşulla ki, bu teminat gemi denize indirilene kadar başlamaz. 

4. BİRLEŞTİRME

Institute Clauses for Builders’ Risks 1/6/882 in hükümleri, 4, 5.1 ve 5.3, 7, 8, 21, 22, 23 ve 24. klozları hariç, buradaki Kloz’ların hükümleriyle çatışmadığı ölçüde, bu sigorta ile birleştirilmiş sayılır. 

5. ALIKOYMA

Geminin el konulma, zorla tutulma, tutuklanma, engellenme, alıkonulmaya konu olması halinde ve sigortalı bu nedenle gemiyi serbestçe kullanma ve elden çıkarma hakkını sürekli olarak aralıksız 12 ay kaybettiğinde, geminin hükmi tam zıya olup olmadığını belirlemek için, sigortalı herhangi geri alma olasılığı bulunmayan geminin sahipliğinden mahrum kalmış sayılır. 

6. İSTİSNALAR 

Bu sigorta 

6.1. [aşağıdakilerden] doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masrafları istisna eder : 

6.1.1. Aşağıda nükleer savaş silahı diye adlandırılan atomik veya nükleer parçalanma ve / veya birleşme yahut diğer benzer tepkime [reaksiyon] veya radyoaktif [ışınetkin] güç ya da madde kullanılan savaş silahının her hangi patlaması. 

6.1.2. İlan edilmiş olsun ya da olmasın aşağıdaki ülkelerden her hangi ikisi arasında savaş çıkması : 

Birleşik İngiltere Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti. 

6.1.3. Devlet tarafından bedeli ödenerek mülkiyet veya kullanım için el koyma veya öncelik hakkını kullanarak satın alma. 

6.1.4. Gemi sahibinin ülkesi veya geminin kayıtlı olduğu ülkenin hükümeti yahut herhangi bir kamu ya da yerel yetkilisi tarafından veya bunların emriyle yapılan tutma, el koyma, tutuklama, engelleme, alıkoyma. 

6.1.5. Karantina kuralları gereği veya her hangi gümrük ya da ticari kurala uyulmama nedeniyle tutuklama, engelleme, alıkoyma. 

6.1.6. Olağan adli işlem, teminat sağlamada başarısızlık veya her hangi bir para cezası veya tazminatı ödeyememe ya da her hangi parasal neden. 

6.1.7. Her hangi sefer veya satış sözleşmesi ya da diğer teşebbüsün engellenmesi veya zıyaına dayanan her hangi tazminat. 

6.2. Institute Clauses for Builders’ Risks 1/6/88 ile sigorta edilen veya orada 10. Kloz olmasa bile ödenebilir zıya, hasar, sorumluluk veya masraf. 

6.3. Burada sigorta edilen şey üzerine yapılan diğer her hangi sigortaya göre ödenebilir veya böyle bir sigorta olmasa bile ödenebilecek her hangi tutar için tazminat. 

6.4. 1974 York-Antwerp Kuralları gereği ilke olarak İngiliz yasa ve uygulamasına göre ödenebilecekler hariç gecikmeden doğan herhangi masrafa ilişkin tazminat. 

7. SONA ERME 

7.1. Bu sigorta ya sigortacılar ya da sigortalı tarafından 7 günlük not [bildirim] verilerek iptal edilebilir [Bu iptal, notun sigortacılar tarafından veya sigortacılara verildiği günün gece yarısından başlayan 7 günün sona ermesiyle geçerli olur]. Bununla beraber sigortacılar, iptal süresi sona ermeden önce, sigortalı ile sigortacılar arasında yeni prim ve /veya koşullar ve/veya yükümlülükler üzerinde anlaşmaya varılması koşuluyla, bu sigortayı yeniden yürürlüğe koymayı kabul ederler. 

7.2. Bu sigorta, böyle bir iptal notu verilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki hallerde KENDİLİĞİNDEN sona erer: 

7.2.1. İlan edilmiş olsun ya da olmasın aşağıdaki ülkelerden her hangi ikisi arasında savaş çıkması halinde : 

Birleşik İngiltere Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti 

7.2.2. Devlet tarafından bedeli ödenerek mülkiyet veya kullanım için gemiye el konulması halinde. 

7.3. Bu sigortanın7. Kloz’un uygulanması nedeniyle not verilerek veya kendiliğinden iptal edilmesi ya da geminin satılması durumunda sigortalıya gün esasıyla net prim iadesi yapılır. 

Bu sigorta, sigortacılar tarafından kabul edildikten sonra ve öngörülen başlama tarihinden önce, yukarıdaki 6. Kloz hükümleri gereği bu sigortayı kendiliğinden [otomatik olarak] sona erdirecek her hangi bir olayın meydana gelmesi halinde, hüküm ifade etmez. 

CL 349 numaralı klozun çevirisidir.

1Enstitü Savaş Klozları [Gemi] Yapımcılarının Rizikoları 1/6/68
 2Enstitü Klozları [Gemi] Yapımcılarının Rizikoları 1/6/88

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar