Sigorta ve Emeklilik Konferansı / Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı, “Sigortacılık ve özel emeklilikteki fon birikiminin potansiyel seviyelere yaklaşması, ülkenin tasarruf ve yatırım dengesinin iyileştirilmesine, yatırımların daha uzun vadeli fonlar ile finansmanına önemli fayda sağlayacaktır.” dedi.

Kayacı, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından Sigorta Haftası kapsamında düzenlenen Sigorta ve Emeklilik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, sigortanın gerek bireylerin maruz kaldığı çeşitli risklerin gerçekleşmesi sonucu maddi zararların karşılanması gerekse ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu fonları sağlaması bakımından çok yönlü faydalar sunduğunu belirtti.

Gelişmiş ülkelere bakıldığında sigorta sistemlerinin ileri seviyede olduğunu anımsatan Kayacı, şunları kaydetti:

“Ülkemizde ise finansal sistemin önemli bileşenlerinden biri olan sigortacılık ve özel emeklilik sektörü, son yıllarda atılan önemli adımlarla birlikte büyümeye devam ederken, henüz arzu edilen yaygınlığa ve büyüklüğe erişemedi. Elbette bu durumun birçok nedeni bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili yapılmış çoğu araştırma, ülkemiz sigortacılığının gelişememesinin temel nedenleri arasında sigorta bilincinin yetersiz olması yattığını göstermektedir.”

Kayacı, toplumun genelini kapsayacak şekilde sigorta bilincini artırma ve sigorta tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesinin büyük önem arz ettiğini anlatarak, tüketicilerin korunmasının da ayrıca temel gereklilik olarak ortaya çıktığını söyledi.

Murat Kayacı, Sigorta Haftası’nda sigorta bilincinin tabana yayılması hedefiyle gerek sigortacılık alanında faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından gerekse ilgi duyan diğer bütün kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenerek sigortacılık farkındalığının artırılmasına çalışıldığını dile getirdi.

Son yıllarda sigortacılık sektöründe güveni tesis etme, hukuki, teknik ve kurumsal altyapıyı geliştirme konusunda önemli gelişmelerin sağlandığını vurgulayan Kayacı, herkesin önünde duran görevin, sektörü potansiyeline ulaştıracak adımları atmak olduğunu kaydetti.

Kayacı, “Sigortacılık ve özel emeklilikteki fon birikiminin potansiyel seviyelere yaklaşması, ülkenin tasarruf ve yatırım dengesinin iyileştirilmesine, yatırımların daha uzun vadeli fonlar ile finansmanına önemli fayda sağlayacaktır.” dedi.

“Sektörümüz GSYİH’nin 35 katı kadar ekonomiye teminat sağladı”

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı Mete Güler ise 2018 yılında sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün istikrarını sürdürdüğünü belirterek, sektörün GSYİH’nin 35 katı kadar ekonomiye teminat sağlandığını kaydetti.

Güler, sektörün önemli bir büyüme potansiyeline sahip olunduğunu, ancak arzu edilen finansal büyüklüğe erişilemediğini ifade ederek, sektörün yakın gelecekte arzu edilen büyüklüğe ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Geçen dönemlerde yaptıkları denetimlerde şirketlerin mali bünye ve sermaye yeterliliklerini görme imkanlarının olduğunu aktaran Güler, “Bu sene ise bankasürans ve hasar denetimleri ve piyasa disiplini denetimlerine devam ediyoruz. Yapacağımız denetimlerde bilişim tabanlı uygulamalardan etkin şekilde faydalanmayı planlıyoruz. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde yürüttüğümüz yapılandırma çalışmalarında son aşamalara geldik.” diye konuştu.

Güler, Sigorta Denetleme Kurulu içerisinde oluşturdukları denetim gruplarıyla şirket bazında takip sistemine geçtiklerini anlatarak, “Şirketlerle daha yakın iletişim içerisinde olacağız. Özel emeklilikte denetimlerimizi de etkin şekilde yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Vatandaşların kara gün dostuyuz”


Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar da sektörün 62 şirketten oluşan 189 milyar TL aktif büyüklüğüne ulaştığını, direkt ve dolaylı olarak yaklaşık 200 bin kişilik istihdam sağladıklarını belirtti.

Çağlar, geçen seneyi 54 milyar TL’lik prim üretimiyle kapattıklarını anımsatarak, “Bu yılın ilk 4 ayında hayat dışı yüzde 21’lik artışla 19,9 milyar TL’lik, hayatta ise yüzde 26’lık artışla 3,2 milyar TL prim ürettik. BES’teki 100 milyar TL’lik ilk basamağı geçtik. BES’te biriktirdiğimiz fonların bugün itibarıyla tutarı 100 milyar TL’yi aşmış vaziyette.” diye konuştu.

Türkiye’de yapılan yatırımların arkasında sigortacılık sektörünün bulunduğuna işaret eden Çağlar, yılda yaklaşık 64 milyon poliçe ile milyonlarca vatandaşa hizmet sunduklarını, kara gün dostu olduklarını söyledi.

Çağlar, Türkiye’nin en hassas noktalarından birinin yeterli iç tasarruf üretilememesi olduğuna işaret ederek, sektör olarak BES fonları dahil 155 milyar TL’lik fon ürettiğini söyledi.

OKS’de 5,2 milyon çalışanın bulunduğuna dikkati çeken Çağlar, “Yeni revizyonlar gerektiğini kendi içimizde konuşuyoruz. Bakanlık bu konuda destek veriyor. BES’te bundan sonraki süreçte yeni düzenlemelere ihtiyaç var. Otomatik katılımda uzun vadeli kalışı sağlayan ülkelerin, işveren katkısını getiren ülkelerin, etkin iletişimle insanına anlatan ülkelerin başarılı olduğunu görüyoruz. Yeni yol haritamızda bunlara önem vermemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken de Türkiye’nin güçlü bir sigorta ve emeklilik sistemine sahip olmasının önemine işaret etti.

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar