“Sigortalılık oranının artırılması ülkemiz için hayati önem arz ediyor” / Sigortacı Gazetesi

Türkiye Sigorta Birliği’nin Sigorta Haftası vesilesiyle düzenlediği “Sigorta ve Emeklilik Konferansı” tüm paydaşların katılımıyla gerçekleşti. Sigortacılığın 180’inci yılına da vurgu yapılan konferans kapsamında sektörün gündeminde olan iklim değişikliği, doğal afetler, yaşlanma ve emeklilik gibi konuların tartışıldığı iki panel düzenlendi.

Bu yıl sekizincisi kutlanan Sigorta Haftası’nı Birlik olarak çok önemsediklerini belirten Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar konuşmasında, sektöre ait güncel verileri paylaştı. 62 şirketten oluşan sektörün, 189 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştığını, yaklaşık 200 bin kişiye direkt ve dolaylı istihdam sağladıklarını ifade eden Çağlar, “Sektör olarak geçen seneyi 54 milyar TL’lik bir prim üretimi ile kapatmıştık. Nisan 2019 itibariyle hayat dışı branşlarda yaklaşık yüzde 21’lik bir artışla 19,9 milyar TL tutarında prim ürettik. Hayat branşında ise bir önceki yıla göre yüzde 26 büyüyerek, 3,2 milyar TL tutarında prim ürettik. Bireysel emeklilikte biriktirdiğimiz fonların tutarı da 100 milyar TL’yi geçmiş durumda” dedi.

Türkiye’deki tüm büyük yatırımların arkasında sigorta sektörünün olduğunu ifade eden Çağlar, “GSMH’nın 35 katına ulaşan, yaklaşık 107 trilyon TL’lik bir güvence sunuyoruz. Toplam fon büyüklüğümüz de 155 milyar TL’ye ulaşmış durumda. dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomik Program’da verilen bankacılık dışı finansal kesimin büyütüleceği müjdesinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Çağlar, şunları kaydetti: “Türkiye’de finansal sektörün yüzde 88’ini bankacılık oluşturuyor, ikinci sırada ise 4,2 ile sigorta geliyor. Bu büyüklük bize artık yetmiyor. Bu büyüklük bizi geleceğe taşımaya da yetmiyor. Hedefimiz bu büyüklüğü yüzde 10’luk seviyeye çıkarmak. Dünyanın en büyük 17’inci ekonomisi olan Türkiye, sigortacılıkta 39’uncu sırada yer alıyor. Sektörümüzü en azından ekonomimizin olduğu 17. sıraya taşımak asli sorumluluklarımızdan birisi.”

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAYNAKLI RİSKLER HIZLA ARTIYOR

İklim değişikliklerinin getirdiği risklerin gün geçtikçe daha fazla gündeme geldiğini belirten ve bu sebeple bu konuyu gündeme taşıdıklarını kaydeden Çağlar, “Bu riskler gün geçtikçe artıyor ancak her 4 evden 3’ünün konut sigortası, yarısının DASK’ı yok. İşyerlerinin de yarısının yangın sigortası bulunmuyor. İklim değişikliğinin getirdiği ve giderek artan riskler, insanımızın yıllarca biriktirdiklerinin, emeklerinin bir anda heba olmasına neden oluyor. Bizlerin bu riskleri toplumumuza iyi anlatmamız, bu alandaki farkındalığı yükseltmemiz gerekiyor. Ülkemizdeki düşük sigortalılık oranı nedeniyle varlıklarımız yeterince koruma altında değil. Sigortalılık oranının artırılması ülkemiz ve ülke insanımız için hayati önem arz ediyor. Ayrıca, tasarrufa ihtiyacı olan bir ülke olduğumuz için Bireysel Emeklilik Sistemi de hayati önem taşıyor. Neticede sigorta bilincinin geliştirilmesi memleket meselesi. Unutmayalım ki bugününü koruma altına almayan toplumlar geleceklerini güvence altına almazlar” dedi.

TOPLUMUN GENELİNİ KAPSAYACAK FAALİYETLER YÜRÜTMELİYİZ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı ise açılış konuşmasında, sigortanın gerek bireylerin maruz kaldığı çeşitli risklerin gerçekleşmesi sonucu maddi zararların karşılanması gerekse ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu fonları sağlaması bakımından çok yönlü faydalar sunduğunu belirtti.

Gelişmiş ülkelere bakıldığında sigorta sistemlerinin ileri seviyede olduğunun görüldüğünü söyleyen Kayacı, şunları kaydetti: “Ülkemizde ise finansal sistemin önemli bileşenlerinden biri olan sigortacılık ve özel emeklilik sektörü son yıllarda atılan önemli adımlarla birlikte büyümeye devam ederken, henüz arzu edilen yaygınlığa ve büyüklüğe erişemedi. Elbette bu durumun birçok nedeni bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili yapılmış çoğu araştırma ülkemiz sigortacılığının gelişememesinin temel nedenleri arasında sigorta bilincinin yetersiz olması yattığını göstermektedir.”

Kayacı, toplumun genelini kapsayacak şekilde sigorta bilincini artırma ve sigorta tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesinin büyük önem arz ettiğini anlatarak, Sigorta Haftası’nda yapılan etkinliklerin bu bağlamdaki önemine dikkat çekti. Son yıllarda sigortacılık sektöründe güveni tesis etme, hukuki, teknik ve kurumsal altyapıyı geliştirme konusunda önemli gelişmelerin sağlandığını vurgulayan Kayacı, herkesin önünde duran görevin, sektörü potansiyeline ulaştıracak adımları atmak olduğunu kaydetti. Kayacı, “Sigortacılık ve özel emeklilikteki fon birikiminin potansiyel seviyelere yaklaşması, ülkenin tasarruf ve yatırım dengesinin iyileştirilmesine, yatırımların daha uzun vadeli fonlar ile finansmanına önemli fayda sağlayacaktır” dedi.

SEKTÖR ÖNEMLİ BİR BÜYÜME POTANSİYELİNE SAHİP

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı Mete Güler ise 2018 yılında sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün istikrarını sürdürdüğünü belirtti. Sektörün önemli bir büyüme potansiyeline sahip olunduğunu, ancak arzu edilen finansal büyüklüğe erişilemediğini kaydeden Güler, Kurul olarak faaliyetlerinden bahsetti.

Geçen dönemlerde yaptıkları denetimlerde şirketlerin mali bünye ve sermaye yeterliliklerini görme imkanlarının olduğunu aktaran Güler, “Bu sene ise bankasürans ve hasar denetimleri ve piyasa disiplini denetimlerine devam ediyoruz. Yapacağımız denetimlerde bilişim tabanlı uygulamalardan etkin şekilde faydalanmayı planlıyoruz. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde yürüttüğümüz yapılandırma çalışmalarında son aşamalara geldik” diye konuştu.

Oluşturdukları denetim gruplarıyla şirket bazında takip sistemine geçtiklerini de söyleyen Güler, “Denetim guruplarıyla şirketlerin risk haritasını çıkararak tespit ettiğimiz hususları kısa sürede ve nokta denetimlerle yapacağız, şirketlerle daha yakın iletişim içerisinde olacağız. Özel emeklilikte denetimlerimizi de etkin şekilde yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken de konuşmasında, sigortacılık sektörü ne kadar büyürse Türkiye ekonomisinin de o kadar büyüyeceğini belirtti ve “Bu iki gösterge başat gitmek zorunda. Türkiye’nin güçlü bir sigorta ve emeklilik sistemine sahip olması ekonomimizin büyümesi için de büyük önem taşıyor” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞILDI

Konferansın ilk paneli moderatörlüğünü Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Genç’in üstlendiği “İklim Değişikliği Ve Doğal Afet Riskleri” konulu panel oldu. Panelde AFAD Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Yusuf Aysu “Afet Sigortacılığı ve Afet İlişkileri”, Türkiye Deprem Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdik “1999 Marmara Depremi ve Beklenen İstanbul Depremi”, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Prof. Dr. Şükrü Ersoy “İklim Değişikliğinin Etkileri, Sonuçları” ve SAIK Başkanı Levent Korkut “Doğal Afetlere Ne Kadar Hazırız?” başlıklı konuşmalar yaptı.

YAŞLILIK FARKLI BAKIŞ PERSPEKTİFLERLE ELE ALINDI

Prof. Dr. Cem Kılıç’ın moderatör olarak yer aldığı “Yaşlanma Olgusu; Yaşlılıkta Bakım Ve Tamamlayıcı Emekliliğin Önemi” başlıklı panelde yaşlılık konularında uzman ve akademisyenlerin katkılarıyla gerçekleştirildi. Panelde, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Önal İnaltekin “Kamusal Perspektiften Yaslanma Olgusu”, Avivasa Hayat ve Emeklilik CEO’su Fırat Kuruca “Yaşlanma Olgusu: Sektör Bakış Açısı”, Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete “Yaşlılıkta Bakım Maliyeti ve Bakım Sigortalarının Önemi” ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nagihan Durusoy Öztepe “Mavi Yakalıların Emeklilik Beklentileri ve Emeklilik Sonrası Deneyimleri” konularında konuşmalar gerçekleştirdi.

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar