Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Yapım Grev Klozu - CL 350

1/6/88

INSTITUTE STRIKES CLAUSES

BUILDERS’ RISKS 1

[Bu sigorta İngiliz yasa veya uygulamasına bağlıdır]

1. TEHLİKELER

Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olmak koşuluyla, sigorta edilen şeyin [aşağıdakiler] nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar :

1.1. Grevciler, lokavt edilmiş çalışanlar veya iş karışıklıkları, gösteri yahut halk hareketlerine katılanlar.

1.2. Her hangi terörist veya kötü niyet yahut politik bir güdü ile hareket eden herhangi kişi.

2. KORUMA VE TAZMİN

Bu sigorta, Institute Caluses for Builders’ Risks 1/6/882  in, 19.5 ve 19.6 Klozları ile şart koşulan sorumluluk sınırlamasına bağlı olarak, Institute Caluses for Builders’ Risks 1/6/88 in 19. Kloz’un kapsamındaki fakat 22.1 Klozu ile istisna edilen sorumluluğu dahi kapsar.

3. BİRLEŞTİRME

Institute Caluses for Builders’ Risks 1/6/88, bu klozların hükümleriyle çelişmediği ölçüde, bu sigorta ile birleştirilmiş sayılır. Fakat bu sigorta sözü edilen kloz’lara göre ödenebilir her hangi talebi istisna eder.

4. PRİM İADESİ

Ayrıca kararlaştırılmadıkça burada prim iadesi yapılmaz.

5. İSTİSNALAR

Bu sigorta [aşağıdakileri] kapsamaz :

5.1. Sigorta edilen şeyin Institute War Clauses Builders’ Risks 1/6/883 kapsamındaki her hangi zıya veya hasarı.

5.2. İngiliz yasa ve uygulamasında göre ilke olarak 1974 tarihli York Antwerp Kuralları gereği ödenebilenler hariç gecikmeden doğan masraflar için her hangi tazminatı.

5.3. Korsanlık [fakat bu istisna 1.1. Kloz’undaki teminatı etkilemez]

5.4. Her hangi seferin veya satış sözleşmesinin ya da diğer teşebbüsün engellenmesi veya zıyaına dayanan her hangi tazminatı.

Aşağıdaki Kloz’lar buyurucudur [amir hükümdür] ve bu sigortada kendileri ile uyuşmayan herhangi hükmü geçersiz kılar.

6. SAVAŞ İSTİSNASI

Bu sigorta hiçbir halde savaş, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan sivil kargaşa ya da savaşan bir güç tarafından veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareketlerin neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz.

7. RADYOAKTİF [IŞINETKİN] BULAŞMA İSTİSNASI KLOZU

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu ya da onların payına düşen veya onlardan doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masrafları kapsamaz :

7.1. Her hangi nükleer yakıt veya nükleer atık ya da nükleer yakıtın tutuşmasından iyonlaşma, radyasyon [ışıma] radyoaktif [ışınetkin] kirlenme.

7.2. Herhangi nükleer tesis, reaktör veya bunların diğer nükleer donanım ya da parçalarının kirletmesi, radyoaktif [ışınetkin],zehirli, patlayıcı veya diğer tehlikeli özellikleri.

7.3. Atomik veya nükleer bölünme ve/veya birleşme veya diğer benzer tepkime [reaksiyon] ya da radyoaktif [ışınetkin] güç veya maddenin kullanıldığı herhangi savaş silahı.

CL 350 numaralı klozun çevirisidir.

1Enstitü Grev Klozları [Gemi] Yapımcının Rizikoları 1/6/88
2Enstitü Klozları [Gemi] Yapımcısının Rizikoları 1/6/88
3Enstitü Savaş Klozları [Gemi] Yapımcısının Rizikoları 1/6/88

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar